Vad säger Bibeln om demoner?

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalDemoner och onda andar är de änglar som syndade mot Gud. Några av dessa fallna änglar sitter kedjade i förvar i väntan på domen medan andra är på jorden och gör livet surt för människor, bland annat genom att skada, fresta och teologiskt vilseleda. När Jesus kom till världen visade han att han hade makt över demonerna genom att driva ut dem ur besatta människor och genom att triumfera över Djävulen på korset. Alla som tror på Jesus har del i Jesu auktoritet över demonerna. I framtiden kommer Gud att hålla dom över dessa fallna änglar och kasta Djävulen och hans demoner i ”den eviga elden”.

Bibelord

Gud skonade ju inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor för att hållas i förvar fram till domen.”  (2 Pet 2:4)

41 Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.”  (Matt 25:41)

31 Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut.” (Joh 12:31)

24 När en oren ande har farit ut ur en människa, går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. 25 När den kommer och finner det städat och snyggt, 26 går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre, och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början.” (Luk 11:24–26)

33 I synagogan fanns en man med en oren ande, och han skrek högt: 34 “Sluta! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är: Guds Helige!” 35 Då talade Jesus strängt till anden: “Tig! Far ut ur honom!” Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. 36 Alla greps av bävan och sade till varandra: “Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut.” 37 Och ryktet om honom gick ut överallt i området.” (Luk 4:33–37)

21 Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. 22 Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom: “Gud bevare dig, Herre! Det där ska aldrig hända dig.” 23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: “Gå bort från mig, Satan! Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.” 24 Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.” (Matt 16:21–24)

15 Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset.” (Kol 2:15)

17 Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar.” (Mark 16:17a)

18 Han sade till dem: “Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. 19 Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er.” (Luk 10:18–19)

13 Några kringvandrande judiska andeutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade: “Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar!” 14 Det var sju söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. 15 Men den onda anden svarade dem: “Jesus känner jag, och Paulus vet jag vem det är. Men vilka är ni?” 16 Och mannen med den onda anden kastade sig över dem, övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att de flydde ur huset, nakna och blodiga. 17 Detta blev känt för alla i Efesos, både judar och greker. Alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat.” (Apg 19:13–17)

Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna.” (2 Kor 11:3–4)

20 Nej, men vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med de onda andarna.” (1 Kor 10:20)

10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.” (Ef 6:10–12)

20 Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.” (Rom 16:20)

10 Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.” (Upp 20:10)

Samtalsfrågor

  1. Hur blir man besatt av en demon?
  2. Hur vet man om någon är besatt av en demon?
  3. Har du stött på en demon någon gång?
  4. Varför finns demonerna kvar trots att Jesus besegrade Djävulen på korset?
  5. Vad är det för skillnad på att vara ”besatt” av en demon eller att vara ”influerad” av en demon?
  6. Kan en kristen vara besatt eller influerad av en demon?

Fler intressanta bibelord

Jud 6, 1 Mos 3:14–15, Hes 28:12–19, Dan 10, Jes 14:12–20, Jak 4:7, 1 Kor 6:3, Rom 8:38–39, Upp 9:11, 2 Kor 11:14, Upp 12:7–12, Upp 12:4, Mark 5:1–20, 1 Sam 16:14-15, 1 Tim 4:1-5, 1 Joh 4:1-3, Matt 16:23, 5 Mos 32:17

Share this Post

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.