Vad säger Bibeln om Guds ord?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalGud gör sin vilja känd på olika sätt, men framförallt genom sitt ord, både det nedskrivna och det talade. Genom Bibeln har vi tillgång till all den kunskap vi behöver om Gud och genom att lyssna till Guds röst kan vi få en djupare förståelse av Skriften. Mose, profeterna och apostlarna hade ett särskilt uppdrag att skriva ner Herrens ord och all den undervisning som Gud vill förmedla till oss människor. Utan att vare sig lägga till eller dra ifrån, så ska nu dessa ord från Gud förkunnas och predikas för alla folk, så att alla människor får höra budskapet om frälsning i Jesus. Den som tar emot Guds ord i sitt hjärta och låter sitt liv förvandlas kommer allt eftersom att mer och mer bli lik Jesus Kristus, som i Bibeln beskrivs som ”Guds ord”.

Bibelord

1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus.” (1 Mos 1:1–3)

1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. … 14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.” (Joh 1:1, 14)

men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum.” (Heb 1:2)

13 och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord.” (Upp 19:13)

19 Han förkunnar sitt ord för Jakob, sina lagar och bud för Israel.” (Ps 147:19)

14 Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? 15 Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet! 16 Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? 17 Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.” (Rom 10:14–17)

20 Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. 21 Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.” (2 Pet 1:20–21)

12 De gjorde sina hjärtan hårda som diamant så att de inte hörde den undervisning och de ord som Herren Sebaot genom sin Ande hade sänt genom forna tiders profeter. Därför kom stor vrede från Herren Sebaot.” (Sak 7:12)

13 Fortsätt att högläsa ur Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer.” (1 Tim 4:13)

97 Vad jag älskar din undervisning! Hela dagen begrundar jag den.” (Ps 119:97)

11 Folket där var öppnare än de i Tessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde.” (Apg 17:11)

Paulus besökte dem som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån” (Apg 17:2)

13 Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är: Guds ord som är verksamt i er som tror.” (1 Tess 2:13)

20 Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” (Mark 16:20)

Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron.” (Apg 6:7)

predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning.” (2 Tim 4:2)

20 Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.” (Mark 4:20)

18 För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok.” (Upp 22:18–19)

Samtalsfrågor

  1. Hur viktigt är Guds ord för dig?
  2. Hur ofta bör man läsa eller lyssna till Guds ord?
  3. Hur är vi ordets ”görare” och inte bara dess ”hörare”?
  4. Hur förmedlar vi Guds ord till våra medmänniskor på bästa sätt
  5. Vad är en ”predikant”?
  6. På vilket sätt är Jesus Guds ord?

Fler intressanta bibelord

Jak 1:22–25, Luk 11:27–28, Jer 25:3, 2 Krön 34:21, 2 Pet 3:16, 2 Tim 3:15, 2 Tim 2:15, Apg 18:28, 1 Kor 4:6, Apg 6:2, Jes 55:11

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.