2 Kor 8:1-9 – Exempel på kristet givande

Christian Mölk2 Korinthierbrevet Leave a Comment

1Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 3De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. 4Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. 5Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav de, först och främst åt Herren och sedan åt oss, efter Guds vilja. 6Därför bad vi Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat. 7När ni nu har överflöd på allting, på tro, tal och kunskap, på hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning. 8Jag säger inte detta som en befallning utan för att pröva om också er kärlek är äkta, när andra visar en sådan iver. 9Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. 

 • 1Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.
  • I andra Korintierbrevets åttonde och nionde kapitel skriver Paulus om ”givande”, detta dels på grund av att han försöker samla in pengar till de fattiga kristna i Jerusalem (1 Kor 16:1-4).
   • I första Korintierbrevet 16 skriver Paulus att han vill att församlingarna ska göra en insamling ”på första veckodagen”, d.v.s. på söndagen då de kristna samlades till gudstjänst.
  • Generellt sett så kan man säga att på Paulus tid så kallades norra Grekland för ”Makedonien” och södra Grekland för ”Akaja”. I den norra delen fanns städer såsom Filippi, Thessaloniki och Berea medan i den södra delen låg Korinth och Athen.
   • I detta brev till församlingen i Korinth vill Paulus att de kristna i Akaja ska lära sig av sina norra grannars föredömliga exempel på generöst givande.
   • Makedonierna levde själva i ”djup fattigdom”, men gav förhållandevis mycket på grund av ”uppriktig hängivenhet”.
 • 3De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. 4Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga.
  • Eftersom makedonierna var fattiga så gav de totalt sett inte speciellt mycket, men däremot så gav de ”efter sin förmåga”.
   • Det är omöjligt att inte dra sig till minnes hur den fattiga änkan i Luk 21:1-4 enligt Jesus gav mer än alla andra trots att hon bara gav 2 ynka kopparmynt. Alla andra gav av sitt överflöd medan änkan ”offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på”.
   • En fattig människa kan alltså relativt sett offra mer av sina pengar än vad en rik kan göra, även om den rike egentligen ger mer.
  • Paulus behövde inte direkt hålla något långt kollekttal för att övertyga makedonierna om att dela med sig av sina pengar till de kristna i Jerusalem, tvärtom så var det makedonierna själva som ”enträget” bad om att få ”delta i hjälpen åt de heliga”.
   • Kanske var det till och med så att Paulus, på grund av makedoniernas fattigdom, till en början inte ville ta emot makedoniernas pengar.
   • Kristet givande mäts inte i hur mycket pengar vi ger utan hur mycket pengar vi offrar.
 • 5Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav de, först och främst åt Herren och sedan åt oss, efter Guds vilja.
  • Makedonierna kunde ge så pass mycket pengar därför att de först hade gett sig själva ”åt Herren”. Detta är nyckeln till att lära sig hur man generöst delar med sig av sina tillgångar.
   • Makedonierna hade redan gett sig själva och allt de ägde till Gud och därför var det inte svårt att dela med sig av sina pengar till de fattiga i Jerusalem.
   • För den som inte har gett sig själv helt åt Herren så måste man noga fundera över varje krona som man offrar. Den som vill lära sig välsignelserna i ett generöst givande behöver alltså först ge sig själv helt åt Herren.
   • Det är också viktigt att komma ihåg att Gud egentligen inte vill ha våra pengar, utan han vill ha OSS. Vad hjälper det dig om du skänker bort alla dina pengar, men behåller ditt hjärta för dig själv? Se till att först och främst ge hela ditt liv åt Herren och ett generöst givande kommer så småningom med all sannolikhet följa.
   • Den som har gett hela sitt liv åt Herren går inte runt och funderar på hur många procent av ens lön som man borde offra utan ser alla sina tillgångar som verktyg i Herrens händer.
 • 6Därför bad vi Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat.
  • Titus var en av Paulus trognaste medarbetare och troligtvis var det han som bar med sig detta brev till församlingen i Korinth och även den som sen skulle ta med sig de insamlade pengarna vidare till Paulus.
  • Det verkar som att de kristna i Korinth efter Paulus första Korintierbrev, påbörjat en insamling som han nu vill att de även ska ”slutföra” (2 Kor 9:2).
   • Det är lätt hänt att man då och då blir inspirerad och hängivet vill göra någonting gott, men sen när man kommer tillbaka till vardagen så blir det liksom inte av. Det är viktigt att även slutföra det man har påbörjat.
   • Möjligtvis var det så att några av de ”falska apostlar” som fanns i Korinth lyckades övertala korinthierna att ge sina insamlade pengar till dem istället för till de fattiga i Jerusalem (2 Kor 2:17, 2 Kor 11:20).
    • Det är inte omöjligt att det är på grund av denna situation som Paulus vill distansera sig från de falska apostlarna genom att inte själv ta emot pengar från församlingen i Korinth (2 Kor 11:7-12, 2 Kor 12:13-18).
   • Lyckligtvis slutförde korinthierna sin insamling till slut (Rom 15:26, Apg 24:17).
 • 7När ni nu har överflöd på allting, på tro, tal och kunskap, på hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning.
  • Där det i Svenska Folkbibeln står ”kärleksgärning” står det i grekiska grundtexten ”charis”, vilket normalt sett översätts till ”nåd”. Att kunna ge generöst ingår i den nåd som Gud ger oss. Att Gud har gett oss nåd innebär att han kärleksfullt har frälst oss från synden och gett oss löfte om ett nytt evigt liv, ett liv som han redan nu med sin helige Ande har börjat förvandla. Det finns inga ”goda gärningar” vi kan göra för att förtjäna Guds nåd, vi kan bara tacksamt ta emot nåden genom att tro på Jesus som vår Herre och Frälsare. Nåden visar sig sen i våra liv genom att den helige Ande förvandlar oss på olika sätt. Om vi frivilligt verkligen vill dela med oss av våra tillgångar då betyder det att vi ser tecken på denna förvandling.
   • Om inte Gud hade välsignat dig med tillgångar så hade du inte kunnat ge pengar överhuvudtaget.
   • Om inte Gud hade frälst och förvandlat ditt hjärta så hade du aldrig velat ge av dina pengar till någon annan. Du hade varit kvar i ditt tidigare syndiga och egoistiska liv.
   • Att makedonierna ”enträget bad om” att få delta i denna insamling betyder att Guds nåd hade verkat i deras hjärtan och gjort dem generösa.
 • 8Jag säger inte detta som en befallning utan för att pröva om också er kärlek är äkta, när andra visar en sådan iver.
  • Det går inte att tvinga någon att vara kärleksfull, det faller liksom på sin egen rimlighet. Paulus är noga med att poängtera att detta med generöst givande inte är en ”befallning”. Den som tvingas ge, ”ger” inte, utan ”betalar” istället, något som är och kommer alltid att vara främmande för den kristna kyrkan. Att ge och offra av sina pengar till kyrklig verksamhet är och kommer alltid att vara frivilligt.
   • Om du är med i ett kristet sammanhang där man ”tvingas” ge tionde eller något liknande, då rekommenderar jag dig att be dina ledare läsa Andra Korintierbrevet minst en gång till.
  • Paulus menade att korintiernas givande var ett test för att se om deras ”kärlek är äkta”. Aposteln Johannes för ett liknande resonemang i sitt första brev:
   • 17Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? 18Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning.” (1 Joh 3:17–18)
   • Den kristna tron återkommer ständigt till detta med ”kärlek”, det är något oerhört centralt igenom hela Bibeln. Man kan inte påstå att man lever ett kärleksfullt liv om man samtidigt håller sina pengar helt för sig själv trots att man ser alla behov som finns.
 • 9Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.
  • Paulus inledde med att ge exempel på generöst givande från Makedonien, nu fortsätter Paulus med det andra exemplet; Jesus.
  • Återigen återkommer Paulus till detta med ”nåd”. Gud ger oss ”nåd” genom att Jesus frivilligt och kärleksfullt har ”givit” sig själv till att dö för våra synder så att vi kan få förlåtelse och försoning.
   • Det är ingen slump att Paulus så frekvent använder ordet ”nåd” när han undervisar om ”givande”, de två hör onekligen ihop. Guds nåd innebär att Gud har gett oss syndernas förlåtelse trots att vi inte förtjänar det. Guds nåd innebär också att han har påbörjat ett verk i våra hjärtan, ett verk som innebär att vi långsamt men säkert förvandlas från de syndare vi var innan vi blev frälsta, till att bli mer och mer lika Jesus, Guds avbild.
  • Paulus skriver att Jesus var ”rik men blev fattig”. Jesus föddes ju i en enkel familj som flydde till Egypten hans första år, Jesus kan väl knappast ha betecknats som ”rik” under sitt jordeliv? Nej, det som Paulus hänvisar till är Jesu ”preexistens”.
   • Eftersom Jesus är Guds Son så har han alltid funnits såsom en del av treenigheten. När Jesus föddes som människa så avstod han från sin tillvaro i himlen med allt vad det innebär av rikedom, härlighet och majestät för att dela våra mänskliga villkor fullt ut. Efter att Jesus uppstod från döden så återvände han till himlen och sitter nu på sin rättmätiga tron.
   • Några Bibelord om Jesu preexistens:
    • 6Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.” (Fil 2:6–11)
    • 58Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.”” (Joh 8:58)
    • 5Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.” (Joh 17:5)

 

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.