Vad säger Bibeln om tionde?

Christian MölkBibelsamtal 1 Comment

BibelsamtalI det Gamla förbundet gav Gud Israel instruktioner om att ge 10 % av sin skörd och sin boskap till Herren. De insamlade medlen gick till leviterna (dvs. prästerna som tjänstgjorde vid templet), till fattiga och till firandet av religiösa högtider. Men att ge av sina pengar till Herrens verk var något som Abraham gjorde även innan det Gamla förbundet, och som kristna uppmanas att göra även i det Nya förbundet. Skillnaden är dock att i Nya förbundet är det inget krav att ge och det finns heller ingen exakt siffra. Istället uppmanas den kristne att besluta sig för att ge generöst utefter förmåga, och att samla in kollekt när man samlas till gudstjänst på söndagarna. De insamlade medlen bör, precis som i Gamla förbundet, gå till fattiga och till de som arbetar för Herren. Gud lovar att de som ger kommer att på ett eller annat sätt belönas för sin gåva, men man ska inte ge i syfte att själv få, utan för att visa kärlek och generositet.

Bibelord

18 Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste, 19 och han välsignade Abram och sade: ”Välsignad vare Abram av Gud den Högste, skapare av himmel och jord! 20 Och välsignad vare Gud den Högste, som gett dina fiender i din hand!” Och Abram gav honom tionde av allt.” (1 Mos 14:18–20)

30 Allt tionde av jorden tillhör Herren, både av markens säd och av trädens frukt. Den är helgad åt Herren.” (3 Mos 27:30)

21 Se, jag ger åt Levi barn allt tionde i Israel till arvedel, som lön för den tjänst de utför, tjänsten vid uppenbarelsetältet.” (4 Mos 18:21)

Ära Herren med vad du äger och med det första av all din gröda. 10 Då ska dina lador fyllas av rika skördar och dina pressar flöda över av vin.” (Ords 3:9–10)

Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig.    Ni säger: ”Vad har vi stulit från dig?” Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er, för ni och hela folket stjäl från mig. 10 Bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått.” (Mal 3:8–10)

1 När det gäller insamlingen till de heliga ska ni göra så som jag har föreskrivit församlingarna i Galatien. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han lyckas få ihop, så att insamlingarna inte görs först vid min ankomst.” (1 Kor 16:1–2)

11 Fullborda nu arbetet, så att ni som med god vilja tog beslutet också genomför det utifrån vad ni har. 12 Finns den goda viljan är den välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har. 13 Vi vill inte att andra ska få det bättre och ni få det svårt, utan att alla ska ha det lika. 14 Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist, så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, 15 som det står skrivet: Den som samlat mycket hade ingenting över, och den som samlat lite saknade ingenting.” (2 Kor 8:11–15)

Men tänk på detta: Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare.” (2 Kor 9:6–7)

29 Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde för att hjälpa bröderna som bodde i Judeen.” (Apg 11:29)

17 De äldste som sköter sin ledaruppgift väl ska ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.18 Skriften säger: Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och: Arbetaren är värd sin lön.” (1 Tim 5:17–18)

Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom.” (Gal 6:6)

13 Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet.” (Rom 12:13)

10 Det enda var att vi skulle tänka på de fattiga, och det har jag också varit noga med att göra.” (Gal 2:10)

17 Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?” (1 Joh 3:17)

38 Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er.” (Luk 6:38)

35 I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt: Det är saligare att ge än att ta.” (Apg 20:35)

Samtalsfrågor

  1. Måste en kristen ge tionde?
  2. Hur mycket tycker du är rimligt att ge i kollekt?
  3. Vad bör kollekten gå till?
  4. Vad för slags belöning kan en generös givare vänta sig?
  5. Är det bra för ens personliga andliga utveckling att vara generös med sina tillgångar?

Fler intressanta bibelord

5 Mos 14:22-27, 2 Kor 8-9, 4 Mos 18:26, 5 Mos 14:28–29, 2 Krön 31:5, 1 Kor 4:7, 2 Kor 8:5, Fil 4:15–18, Matt 6:1–4, Mark 12:41–44

Comments 1

  1. Hej Christian, jag googlade lite om tionde “måste” gå till den lokala församlingen. Hittar inget bra svar på min frågeställning men uppskattar den text du skrivit ovan. Funderar nämligen nu i december att ge mitt tionde till ett hjälpinitiativ för Ukraina och en familj vi är bekanta med som är i nöd. Kanske är det församlingens sak att distribuera gåvor vidare till de som är i nöd och inte den enskilde medlemens när det avser tiondegåvor. Har du någon bra input på mina funderingar?

    Tack på förhand!
    /Johan

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.