2 Kor 8:10-24 – Praktiska råd angående kristet givande

Christian Mölk2 Korinthierbrevet Leave a Comment

10Jag ger mitt råd i den här saken, därför att det är bäst för er, ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. 11Fullfölj nu arbetet, så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har. 12Finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. 13Detta säger jag inte för att andra skall få det bättre och ni få det svårt, utan för att alla skall ha det lika. 14Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, 15som det står skrivet: Den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist.

16Vi tackar Gud som i Titus hjärta har väckt samma hängivenhet för er. 17Han inte bara lyssnade till vår uppmaning, utan ivrig som han var gav han sig i väg till er av egen fri vilja. 18Tillsammans med honom har vi sänt den broder som får beröm i alla församlingarna för sitt arbete i evangeliets tjänst. 19Och inte bara det, han är också vald av församlingarna till att följa med oss på resan med gåvan som vi har hand om, och det till Herrens ära och som bevis på vår villighet. 20Så undviker vi att någon kritiserar oss för hur vi tar hand om denna frikostiga gåva. 21Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor. 22Tillsammans med dem har vi sänt ytterligare en broder. Honom har vi ofta och på många sätt prövat, och han har då visat sig vara ivrig, särskilt nu, därför att han har så stort förtroende för er. 23När det gäller Titus, så är han min vän och medarbetare hos er, och vad beträffar våra andra bröder, så är de församlingarnas sändebud till Kristi ära. 24Ge dem nu inför församlingarna bevis på er kärlek och på att vi hade rätt, när vi berömde oss av er inför dem.” 

 • 10Jag ger mitt råd i den här saken, därför att det är bäst för er, ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. 11Fullfölj nu arbetet, så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har.
  • Om Paulus tidigare i kapitlet gett föredömliga exempel på givande och förklarat den andliga bakgrunden till det kristna givandet, så presenterar han nu ett antal praktiska råd till hur en kristen bör ge av sina pengar.
  • Det första praktiska rådet till ett generöst kristet givande är att ”slutföra det man har påbörjat”. Korinthierna hade tidigare bestämt sig för att ge pengar till de fattiga i Jerusalem, nu behöver de också slutföra det beslutet.
   • Alla beslut som man som kristen tar bör vara genomtänkta. Det är viktigt att ”beräkna kostnaden”, som Jesus uttryckte det (Luk 14:28), för alla de viktiga beslut man tar så att man inte senare inser att man begått ett misstag.
   • Därför är det så viktigt att man som predikant inte eldar upp en stämning eller manipulerar fram någons beslut, ett beslut som de senare kanske inte kan leva upp till.
 • ni som var villiga
  • Det andra praktiska rådet till ett generöst kristet givande är ”villighet”. Kristet givande bygger på att man ”vill” ge. Om man ger därför att man känner sig tvingad eller något liknande, då är det egentligen inte ”givande”, eftersom givande bygger på frivillighet.
 • efter de tillgångar ni har
  • Det tredje praktiska rådet till ett generöst kristet givande är principen om att ”ge efter de tillgångar ni har”. Kristet givande mäts inte i hur mycket pengar man ger och varken Paulus eller Gud förväntar sig att vi ger något som vi inte har.
   • Någon som bara ger 100 kronor kanske generöst delar med sig av alla pengar de har, medan en som ger 1000 kronor kanske bara ger i plikt av sitt överflöd.
  • En ofta debatterad fråga är huruvida kristna ska ge tionde eller inte. Det finns mycket att säga i detta ämne, men kortfattat kan man säga att tionde som lag givetvis inte gäller oss kristna eftersom vi tillhör det Nya förbundet. Däremot kan tionde som princip sägas vara ett gott riktmärke för hur mycket av sina pengar man bör ge i normala fall.
   • Om det är viktigare att ge exakt 10 % än att ge generöst beroende på situation, då har man missat poängen med kristet givande. Om Gamla förbundet byggde på Mose lag så bygger det Nya förbundet på Jesu kärlek. Kristet givande bygger på att man vill ge, inte att man måste ge.
    • Den som ger för att han måste, han ger bara exakt så mycket som man måste, exempelvis 10 %, men den som ger för att han vill, han kan stundtals ge 100 %, beroende på situation.
 • 13Detta säger jag inte för att andra skall få det bättre och ni få det svårt, utan för att alla skall ha det lika.
  • Tanken var inte att korinthierna skulle ge av sina pengar så att de kristna i Jerusalem skulle bli rika på deras bekostnad, nej, de skulle ge för att hjälpa de som hade det sämre ställt än de själva.
   • Man ska alltså inte ge av sina pengar för att en pastor eller predikant ska kunna bli rik och leva ett luxuöst liv.
   • Det fjärde praktiska rådet är att givande utgår ifrån den andres behov. Det finns ingen mening med att en fattig människa ska ge av sina pengar till den som är rik, bara för sakens skull.
 • 14Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist.
  • Just för tillfället så var behoven större i Jerusalem än i Korinth, men vem vet, i framtiden kanske det är tvärtom? Man ska inte ge i syfte att få tillbaka, men det kan ändå vara gott att veta att principen om givande gäller åt alla håll och i framtiden kanske det är vi själva som är i stort behov av en pengainsamling.
   • Det femte praktiska rådet är att ”behandla andra så som man själv vill bli behandlad” (Matt 7:12). Om vi tycker det är bra när andra kristna gör en generös pengainsamling till oss, då bör vi också eftersträva att själva göra en generös pengainsamling när det är vi som har tillgång till pengar.
 • 16Vi tackar Gud som i Titus hjärta har väckt samma hängivenhet för er.
  • Eftersom Titus skulle ta med sig korinthiernas insamlade pengar så skriver här Paulus en rekommendation för Titus så att korinthiernas skulle känna sig trygga med att lämna över sina pengar till honom.
   • Det sjätte praktiska rådet Paulus ger oss angående kristet givande är att låta pålitliga personer ta hand om pengarna. Eftersom pengarna samlats in för att hjälpa fattiga människor är det mycket viktigt att de hanteras på bästa möjliga sätt så att inga pengar försvinner i hanteringen.
 • 21Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor.
  • Det sjunde praktiska rådet är att hantera alla insamlade pengar transparent. Låt alla som vill ha insyn i hur mycket pengar som samlats in, vem som har hand om pengarna och hur de fördelas.
   • Skvaller och misstänksamhet om korruption skulle vara förödande för kyrkan och måste undvikas på alla möjliga sätt.
 • 24Ge dem nu inför församlingarna bevis på er kärlek och på att vi hade rätt, när vi berömde oss av er inför dem.”
  • Som jag skrivit om tidigare; ett generöst givande är resultatet av att Guds nåd har verkat i ens liv. Det praktiska och det andliga hör ihop. Har man blivit kristen så påverkar det så småningom alla områden i livet, inklusive pengar, sex och makt.
  • 20Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. 21Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder.” (1 Joh 4:20–21)

 

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.