Pastor Christian Mölk | 1 Samuelsboken | Page: 2
Currently viewing the tag: "1 Samuelsboken"

24Fastän Israels män den dagen hade drivits hårt, band Saul folket med följande ed: ”Förbannad vare den man som äter något innan kvällen kommer och jag har tagit hämnd på mina fiender.” Ingen bland folket smakade då någon mat. 25Och allt folket kom in i skogen, där det låg honung på marken. 26Men när folket hade kommit in i skogen och såg den utflutna honungen, vågade ingen föra handen till munnen, ty folket kände fruktan för eden. 27Jonatan däremot hade inte hört när hans far band folket med eden. Han räckte därför ut staven som han hade i handen och doppade änden på den i honungskakan och förde handen till munnen. Då klarnade hans ögon. 28Men en man bland folket sade till honom: ”Din far har bundit folket med en ed och sagt: Förbannad är den man som i dag äter något. Därför är folket utmattat.” 29Jonatan svarade: ”Min far har dragit olycka över landet. Se bara så klara mina ögon har blivit av att jag smakade något lite av honungen. 30Tänk om folket i dag hade fått äta sig mätta av bytet som de funnit hos sina fiender! Hur mycket större skulle då inte filisteernas nederlag ha blivit!” 31Men den dagen slog de filisteerna och förföljde dem från Mikmash till Ajalon. Folket var mycket uttröttat. 32Man kastade sig över bytet och tog får, oxar och kalvar och slaktade dem på marken och åt köttet med blodet i. 33Man berättade detta för Saul och sade: ”Se, folket syndar mot Herren genom att äta kött med blodet i.” Då sade han: ”Ni har handlat trolöst. Vältra nu fram en stor sten till mig!” 34Sedan sade Saul: ”Gå ut bland folket och säg till dem: Var och en skall föra hit till mig sin oxe och sitt får och slakta dem här och äta. Synda inte mot Herren genom att äta köttet med blodet i!” Under natten förde var och en bland folket själv fram sina oxar och slaktade dem där. 35Och Saul byggde ett altare åt Herren. Detta var det första altare som han byggde åt Herren. 36Saul sade: ”Låt oss i natt dra ner och förfölja filisteerna och plundra dem ända tills det blir ljust i morgon, och låt oss inte lämna en enda av dem kvar.” De svarade: ”Gör det du anser vara rätt.” Men prästen sade: ”Låt oss träda fram hit till Gud.” 37Då frågade Saul Gud: ”Skall jag dra ner och förfölja filisteerna? Vill du då ge dem i Israels hand?” Men han gav honom inte något svar den dagen. 38Då sade Saul: ”Kom fram hit, ni som är ledare för folket, för att vi skall få veta och se vad det är för en synd som har begåtts i dag. 39Ty så sant Herren lever, han som har räddat Israel: Om den också har begåtts av min son Jonatan, måste han dö.” Men ingen bland folket svarade honom. 40Då sade han till hela Israel: ”Ställ er på ena sidan, så skall jag och min son Jonatan ställa oss på andra sidan.” Folket svarade Saul: ”Gör det du anser vara rätt.” 41Saul sade till Herren, Israels Gud: ”Låt sanningen komma fram.” Då träffades Saul och Jonatan av lotten, och folket gick fritt. 42Saul sade: ”Kasta lott mellan mig och min son Jonatan.” Och Jonatan träffades av lotten. 43Saul sade till Jonatan: ”Tala om för mig vad du har gjort.” Då talade Jonatan om det för honom: ”Med änden av staven som jag hade i handen tog jag lite honung och smakade på den. Här är jag. Skall jag nu dö?” 44Saul svarade: ”Må Gud straffa mig både nu och senare: Du måste dö, Jonatan.” 45Men folket sade till Saul: ”Skulle Jonatan dö, han som har skaffat Israel denna stora seger? Det får inte ske! Så sant Herren lever, inte ett hår från hans huvud skall falla till jorden, för med Guds hjälp har han i dag utfört detta.” Så friade folket Jonatan, han behövde inte dö. 46Saul drog hem utan att vidare förfölja filisteerna, och filisteerna begav sig hem till sitt. 47När Saul hade tagit över kungamakten i Israel, förde han krig mot alla sina fiender runt omkring: mot Moab, ammoniterna, Edom, kungarna i Soba och filisteerna. Vart han än vände sig segrade han. 48Han gjorde mäktiga ting och slog amalekiterna och befriade Israel från dess plundrare. 49Sauls söner var Jonatan, Jisvi och Malki-Sua. Av hans båda döttrar hette den äldre Merab och den yngre Mikal. 50Sauls hustru hette Ahinoam, Ahimaas dotter. Hans överbefälhavare hette Abner, son till Ner, som var Sauls farbror. 51Kish, Sauls far, och Ner, Abners far, var nämligen söner till Abiel. 52Kriget mot filisteerna pågick häftigt så länge Saul levde. Och när Saul såg någon stark och krigsduglig man, tog han honom i sin tjänst. 

 • 24Fastän Israels män den dagen hade drivits hårt, band Saul folket med följande ed: ”Förbannad vare den man som äter något innan kvällen kommer och jag har tagit hämnd på mina fiender.” Ingen bland folket smakade då någon mat.
  • Jonatan hade precis vunnit en seger över filistéerna och nu återstod bara att kung Saul slutgiltigt besegrade den flyende fienden. Men trots att soldaterna är trötta, så uttalar Saul en förbannelse över de som äter mat innan segern är vunnen.
   • Denna påtvingade fasta kan till synes verka andlig och bra, men när vi granskar Sauls ord märker vi att han egentligen inte gör detta för att Gud har sagt det till honom utan för att han vill hämnas på SINA fiender.
   • Det finns tider då fasta är nödvändigt och viktigt, men detta tillfälle var inte ett av dem. Gud uppskattar när vi spenderar tid med honom i bön och fasta, men han uppskattar ännu mer när vi lyder honom och faktiskt gör som han säger. Gud hade gett Israel seger över filistéerna och de behövde nu slutföra segern genom att slåss, inte genom att fasta.
  • Sauls andlighet var missriktad. Istället för att fokusera på Gud när han fastar, så fokuserar Saul på att hämnas på SINA fiender.
   • När vi ber och fastar ska vi inte sätta oss själva i fokus, utan istället lyssna på Guds röst, läsa vår Bibel och be Gud visa oss den väg han vill att vi ska vandra.
  • Även om Saul var kung så hade han ingen automatisk rättighet att uttala en förbannelse över folk som inte lydde honom. Återigen ser vi hur Saul sätter sig själv i centrum och tror mer om sig själv än han borde.
 • 25Och allt folket kom in i skogen, där det låg honung på marken. 26Men när folket hade kommit in i skogen och såg den utflutna honungen, vågade ingen föra handen till munnen, ty folket kände fruktan för eden. 27Jonatan däremot hade inte hört när hans far band folket med eden. Han räckte därför ut staven som han hade i handen och doppade änden på den i honungskakan och förde handen till munnen. Då klarnade hans ögon.
  • Gud hade gett Israel seger över filistéerna, men soldaterna var trötta, så därför försåg Gud Israel med honung så att de skulle få sina krafter åter.
   • Detta visar oss återigen hur fel och missriktad Sauls ed var. Gud ville förse Israel med alla resurser de behövde för att besegra sina fiender, men Saul hindrade dem.
   • Av detta kan vi lära oss att när Gud ger oss en seger, så ger han oss också alla resurser vi behöver för att vinna den slutgiltiga segern. När vi befinner oss mitt i Guds vilja, så förser han oss med allt vi behöver för att klara av uppdraget han har gett oss.
  • Eftersom Jonatan inte hade hört Sauls ed så åt han givetvis av den honung som Gud försåg honom med, och direkt klarnade hans ögon så att han fick sina krafter åter!
   • Det var exakt detta som Gud hade tänkt när han försåg Israel med de resurser de behövde för att klara av det uppdrag han hade gett dem!
 • 28Men en man bland folket sade till honom: ”Din far har bundit folket med en ed och sagt: Förbannad är den man som i dag äter något. Därför är folket utmattat.” 29Jonatan svarade: ”Min far har dragit olycka över landet. Se bara så klara mina ögon har blivit av att jag smakade något lite av honungen. 30Tänk om folket i dag hade fått äta sig mätta av bytet som de funnit hos sina fiender! Hur mycket större skulle då inte filisteernas nederlag ha blivit!”
  • När Jonatan får höra att hans pappa kung Saul hade bundit folket vid eden, konstaterar han att Saul har dragit olycka över landet och att Israel hade kunnat vinna en mycket större seger om de hade ätit av den honung som Gud hade försett dem med!
   • Jonatan är helt rätt i sin bedömning, men man kan definitivt fundera över om det verkligen var rätt av Jonatan att öppet kritisera sin pappa och kung inför alla soldater? Kanske hade det varit bättre om han först tagit detta med Saul i enrum?
 • 31Men den dagen slog de filisteerna och förföljde dem från Mikmash till Ajalon. Folket var mycket uttröttat. 32Man kastade sig över bytet och tog får, oxar och kalvar och slaktade dem på marken och åt köttet med blodet i. 33Man berättade detta för Saul och sade: ”Se, folket syndar mot Herren genom att äta kött med blodet i.” Då sade han: ”Ni har handlat trolöst. Vältra nu fram en stor sten till mig!” 34Sedan sade Saul: ”Gå ut bland folket och säg till dem: Var och en skall föra hit till mig sin oxe och sitt får och slakta dem här och äta. Synda inte mot Herren genom att äta köttet med blodet i!” Under natten förde var och en bland folket själv fram sina oxar och slaktade dem där. 35Och Saul byggde ett altare åt Herren. Detta var det första altare som han byggde åt Herren.
  • I 5 Mos 12:23-25 hade Gud gett tydliga instruktioner till Israel att de skulle låta allt blod rinna ut och absolut inte äta blodet tillsammans med köttet.
   • På grund av att soldaterna var så hungriga tack vare kung Sauls missriktade fasta, så bröt soldaterna mot Guds bud.
   • Det hade varit bättre om soldaterna bröt kung Sauls ed än att bryta mot Guds
   • När vår andlighet blir missriktad och egoistisk finns det stor risk att vi tror oss göra rätt när vi helt uppenbart bryter mot Guds bud.
    • Om vi i en missriktad fromhet förbjuder alla församlingsmedlemmar att exempelvis gå på bio, så finns det en uppenbar risk att medlemmar går på bio ändå och sen ljuger om att de inte varit på bio. Då har vi förbjudit något som inte är synd samtidigt som vi har lett våra medlemmar in i lögn, vilket är värre än att gå på bio.
 • 36Saul sade: ”Låt oss i natt dra ner och förfölja filisteerna och plundra dem ända tills det blir ljust i morgon, och låt oss inte lämna en enda av dem kvar.” De svarade: ”Gör det du anser vara rätt.” Men prästen sade: ”Låt oss träda fram hit till Gud.” 37Då frågade Saul Gud: ”Skall jag dra ner och förfölja filisteerna? Vill du då ge dem i Israels hand?” Men han gav honom inte något svar den dagen. 38Då sade Saul: ”Kom fram hit, ni som är ledare för folket, för att vi skall få veta och se vad det är för en synd som har begåtts i dag. 39Ty så sant Herren lever, han som har räddat Israel: Om den också har begåtts av min son Jonatan, måste han dö.” Men ingen bland folket svarade honom.
  • Vid en första glimt kan man nästan tro att kung Saul ödmjukat sig inför Herren och gör det rätta genom att be Gud om vägledning, men återigen ser vi hur Sauls andlighet är missriktad. Saul får inget svar från Gud eftersom Saul borde ha förstått av Jonatans seger att Gud redan hade gett filistéerna i Israels hand (1 Sam 14:12).
   • Med tanke på Sauls tidigare självupptagenhet är det mycket möjligt att han är väl medveten om att Gud redan har gett filistéerna i Israels hand pga. Jonatans seger, men att han inte vill agera förrän han själv får höra det från Gud eftersom han inte vill ge äran åt Jonatan utan åt sig själv.
    • Som högste ledare är det viktigt att inte vara rädd för att släppa fram andra som är duktiga och ledda av Gud.
   • När Gud öppnar en dörr för oss att sprida evangelium, är det inte nödvändigtvis rätt läge att be och fasta om huruvida vi ska gå in genom den dörr Gud har öppnat eller inte. Istället borde vi helt enkelt gå in genom dörren och göra det Gud kallar oss till.
    • Ibland är det tid för bön och fasta, ibland är det tid för att vittna och förkunna.
   • På grund av det uteblivna svaret från Gud så tror kung Saul att någon bland folket har syndat. Egentligen har ju Saul helt rätt i denna bedömning, men han förstår inte att det är han själv som har gjort fel!
    • När en andlig ledare misslyckas i sitt uppdrag kan det vara lätt hänt att man skyller den uteblivna framgången på ”ett hårt andligt klimat” eller ”oandliga medlemmar”. Även om detta måhända skulle kunna stämma, så bör man nog åtminstone först granska sitt eget hjärta och se om man själv inte varit lyhörd inför Gud eller begått någon synd. Det är lättare att skylla ifrån sig än att omvända sig.
   • När Saul uttalar ännu en förbannelse tystnar folket trots att de vet vem som har ätit honungen.
    • Till skillnad mot sin far så var Jonatan en god andlig förebild, och även om folket accepterade att Saul var deras kung, så fanns det gränser för Sauls andliga missbruk!
 • 40Då sade han till hela Israel: ”Ställ er på ena sidan, så skall jag och min son Jonatan ställa oss på andra sidan.” Folket svarade Saul: ”Gör det du anser vara rätt.” 41Saul sade till Herren, Israels Gud: ”Låt sanningen komma fram.” Då träffades Saul och Jonatan av lotten, och folket gick fritt. 42Saul sade: ”Kasta lott mellan mig och min son Jonatan.” Och Jonatan träffades av lotten. 43Saul sade till Jonatan: ”Tala om för mig vad du har gjort.” Då talade Jonatan om det för honom: ”Med änden av staven som jag hade i handen tog jag lite honung och smakade på den. Här är jag. Skall jag nu dö?” 44Saul svarade: ”Må Gud straffa mig både nu och senare: Du måste dö, Jonatan.”
  • Genom lotten, troligtvis Urim och Tummim (2 Mos 28:30, 1 Sam 28:6), en procedur med stenar för att få reda på Guds vilja, visar Gud att det var Jonatan som ätit av honungen.
   • Troligtvis blev Saul chockad av detta! Saul hade nog inte kunnat tänka sig att hans son hade gått emot hans vilja, men Saul visste inte att Jonatan inte hade hört Sauls ed och förbannelse.
   • Istället för att stanna upp för en sekund och reda ut detta tillsammans med Jonatan, den ende som vågade säga sanningen om Sauls olyckliga ed, så förhärdar sig Saul ännu mer i sin dumhet!
   • Av detta kan vi lära oss att om vi ser att följderna av våra beslut bara blir värre och värre måste vi någon gång stanna upp och fundera på om vi eventuellt har gått åt fel håll?
 • 45Men folket sade till Saul: ”Skulle Jonatan dö, han som har skaffat Israel denna stora seger? Det får inte ske! Så sant Herren lever, inte ett hår från hans huvud skall falla till jorden, för med Guds hjälp har han i dag utfört detta.” Så friade folket Jonatan, han behövde inte dö. 46Saul drog hem utan att vidare förfölja filisteerna, och filisteerna begav sig hem till sitt.
  • Israels folk lydde sin kung även när de inte höll med honom i allt, men nu märker vi att de till slut har fått nog! Jonatan var ju en av få som denna dag faktiskt hade agerat enligt Guds vilja!
   • Jonatan var en modig andlig förebild för de andra soldaterna och när Saul vill döda en oskyldig Jonatan så är måttet rågat! Folket säger ifrån och Jonatan räddas undan döden.
   • Av detta kan vi lära oss att man inte nödvändigtvis gör fel om man följer sina andliga ledare även om man inte håller med i allt, men att det trots allt finns en gräns. När galenskapen har gått för långt måste man våga säga ifrån och förhindra att ledaren förstör för andra människor.
   • Även om en ledare är kallad och smord av Gud, vilket ju kung Saul var, så betyder inte det att den ledaren automatiskt är befriad från frestelsen att missbruka sin makt.
   • Som andlig ledare och pastor är det viktigt att man vågar släppa fram sådana som Jonatan. Om Gud kallar någon i församlingen att leda en viss verksamhet eller göra något speciellt, då ska ledarskapet inte vara rädda för att den personen får plats och utrymme i församlingen. Pastorer och andliga ledare är församlingens tjänare och ska lyfta fram medlemmarna och hjälpa dem blomma ut i den kallelse Gud ger var och en.
  • När Saul inte längre har sina soldater med sig, får han snopet dra sig undan, vilket även filistéerna gör. Hade Saul inte varit så egoistisk hade han kunnat slutgiltigt besegra filistéerna vid detta tillfälle.
 • 47När Saul hade tagit över kungamakten i Israel, förde han krig mot alla sina fiender runt omkring: mot Moab, ammoniterna, Edom, kungarna i Soba och filisteerna. Vart han än vände sig segrade han. 48Han gjorde mäktiga ting och slog amalekiterna och befriade Israel från dess plundrare. 49Sauls söner var Jonatan, Jisvi och Malki-Sua. Av hans båda döttrar hette den äldre Merab och den yngre Mikal. 50Sauls hustru hette Ahinoam, Ahimaas dotter. Hans överbefälhavare hette Abner, son till Ner, som var Sauls farbror. 51Kish, Sauls far, och Ner, Abners far, var nämligen söner till Abiel. 52Kriget mot filisteerna pågick häftigt så länge Saul levde. Och när Saul såg någon stark och krigsduglig man, tog han honom i sin tjänst.
  • I avslutningen av detta kapitel ser vi hur Saul ytterligare förstärker sin egoism och sätter sig själv i centrum. Saul för krig mot SINA fiender, inte nödvändigtvis mot Guds fiender. SAUL gör mäktiga ting, inte Gud. Saul tar de bästa männen i SIN tjänst.
  • Även om Saul var framgångsrik i sina segrar, så lyckades han aldrig slutgiltigt besegra filistéerna och fick leva med krig under hela sitt liv.

 

Copyright 2015 Christian Mölk – All Rights Reserved.

All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Klicka på länken för att lyssna på Christian Mölk predika eller högerklicka för att ladda hem predikan i mp3 format:

1 Samuelsboken 14:24-52 – Sauls dåliga andliga ledarskap – 33:10.

 

Klicka på länken för att lyssna på Christian Mölk predika eller högerklicka för att ladda hem predikan i mp3 format:

1 Samuelsboken 13:1-23 – Fred med Djävulen eller seger med Gud? – 35:32.

13 Se, här är nu den kung som ni har valt, som ni bad om. Se, Herren har satt en kung över er. 14 Om ni fruktar Herren och tjänar honom och hör hans röst och inte är upproriska mot Herrens befallning, då skall både ni och den kung som regerar över er följa Herren, er Gud. 15 Men om ni inte hör Herrens röst utan är upproriska mot Herrens befallning, då skall Herrens hand vara mot er liksom mot era fäder. 16 Ställ nu upp er och se det stora som Herren skall göra inför era ögon. 17 Nu är ju tiden för veteskörden, men jag skall ropa till Herren att han skall låta det åska och regna. Då skall ni förstå och se hur mycket ont ni gjorde i Herrens ögon, när ni begärde att få en kung.” 18 Samuel ropade till Herren och Herren lät det åska och regna den dagen. Då greps folket av stor fruktan för Herren och för Samuel. 19 Och allt folket sade till Samuel: ”Bed till Herren, din Gud, för dina tjänare, så att vi inte dör, eftersom vi till alla våra andra synder lagt det onda att vi har begärt att få en kung.” 20 Samuel sade till folket: ”Frukta inte. Ni har gjort allt detta onda, men vik bara inte av från Herren, utan tjäna Herren av hela ert hjärta. 21 Vik inte av för att följa tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet. 22 För sitt stora namns skull skall Herren inte förskjuta sitt folk, eftersom Herren har beslutat att göra er till sitt folk. 23 Det vare också fjärran från mig att jag skulle synda så mot Herren att jag slutade be för er. Jag vill i stället lära er den goda och rätta vägen. 24 Se bara till att ni fruktar Herren och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er. 25 Men om ni gör det som är ont, skall både ni och er kung förgås.”

 • 13 Se, här är nu den kung som ni har valt, som ni bad om. Se, Herren har satt en kung över er.
  • Det är svårt att undgå Samuels irritation över folkets önskemål om en kung: ”den kung som ni har valt, som ni bad om”.
   • Israel ville ha en kung av världsliga skäl, och det var det som upprörde både Samuel och Gud. Israel ville bli som alla de andra folken runtomkring, istället för tacksamt inse att de är Guds utvalda folk och att han är deras kung.
    • Detta bör även vi idag ta lärdom av. Vi som tror på Jesus är Guds folk och vi har Jesus som Herre, Kung och Frälsare. När vi bekände Jesus som vår Herre så frälste han oss från den här världen och lät oss komma in i Guds rike.
    • Att tillhöra Guds rike innebär per automatik att man har lämnat världens rike. Att vara avundsjuk på allt det som hör till världen är med andra ord en tillbakagång till något sämre och något som man ju förhoppningsvis har lämnat och lagt bakom sig.
    • Jag tycker det är viktigt att man försöker se på allt i sitt liv utifrån perspektivet att man numera tillhör Guds rike och inte världens rike. Exempelvis hanterar man sina pengar, sina relationer och sin tid på ett annat sätt i Guds rike än i världens rike. Vi ska inte vara avundsjuka på världens egoism, maktbegär och förlustelse, utan istället tålmodigt leva efter Guds rikes principer.
   • Saul hade alla de ”världsliga attribut” som folket önskade. Han beskrivs som en ståtlig ung man. Ingen bland Israels barn var vackrare än han. Han var huvudet högre än allt folket.” (1 Sam 9:2).
    • Israel ville ha en kung ”så som alla folk har” (1 Sam 8:5), och nu fick de just precis det. Denna kung hade Israel själv begärt utefter världsliga begär och nu fick de vad de önskade. Så småningom skulle Gud istället ge dem en kung ”efter sitt hjärta” (1 Sam 13:14), nämligen kung David.
    • Av detta kan vi lära oss att vi ska akta oss för ”världsliga begär” och att vilja vara som ”alla andra”. Vi kristna är inte som alla andra och vi bör fokusera på att försöka göra Guds vilja.
   • Förmodligen hoppades Samuel att Israel så småningom skulle inse sitt misstag och dra lärdom av detta.
    • På samma sätt bör vi dra lärdom av alla misstag vi gör. Även om vi gör något mot Guds vilja så finns det alltid nåd och möjlighet till omvändelse.
 • 14 Om ni fruktar Herren och tjänar honom och hör hans röst och inte är upproriska mot Herrens befallning, då skall både ni och den kung som regerar över er följa Herren, er Gud. 15 Men om ni inte hör Herrens röst utan är upproriska mot Herrens befallning, då skall Herrens hand vara mot er liksom mot era fäder.
  • Samuel ger folket ett val; antingen tjänar ni Herren eller så är ni upproriska. Israel hade tidigare varit upproriska när de ville ha en kung, men ändå erbjuder Gud dem nu en väg framåt.
   • Även om vi avviker från Guds plan så betyder inte det att allt är kört. Det finns alltid hopp om försoning och nystart. Istället för att gräva ner oss i vår tidigare synd så är det bra om vi försonas med Gud så att vi kan gå vidare. Gud kan förlåta även den värsta syndaren, det är aldrig för sent.
   • Exempelvis så kan vi i vår ungdom känna världsliga begär efter en kärleksrelation med någon som inte är kristen, och detta är inte att rekommendera, men det är mycket möjligt att Gud faktiskt ger oss det vi ber om. När vi sen efter en tid inser att det kanske inte var så smart att bli tillsammans med någon som inte delade den kristna tron och ber Gud om visdom, så är det mycket möjligt att han hjälper förhållandet på något sätt, istället för att uppmana till att göra slut.
    • 28Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.” (Rom 8:28)
  • Det bästa hade så klart varit om Israel aldrig hade begärt en världslig kung, men nu har de en sådan kung och då vill Gud göra det bästa av situationen.
   • Även om du har tagit felaktiga beslut tidigare i ditt liv och syndat mot Gud, så betyder inte det att ditt liv är kört. Vänd dig till Gud och be om vägledning så kommer han visa dig vad du ska göra.
 • 16 Ställ nu upp er och se det stora som Herren skall göra inför era ögon.
  • Gud kommer nu att bekräfta det Samuel har sagt genom ett under. Det här visar dock tyvärr hur långt bort från Gud som folket egentligen var. Hade de varit nära Gud hade de nöjt sig med profeten Samuels ord, men tyvärr är ett mirakel det ända som kommer att få dem att begripa stundens allvar.
   • Att enbart längta efter mirakler men vara ointresserad av Guds ord visar en omognad i den kristna utvecklingen. Mirakler är bra, men det är långt mycket viktigare att bygga sin tro på Guds ord än på under, tecken och upplevelser.
    • Dessutom, en duktig manipulatör kan enkelt få det att se ut som om han utför mirakler och därmed lura en församling, men det är mycket svårare att manipulera Guds ord. De flesta har ju idag en egen Bibel som de kan läsa och därmed skapa sig en egen uppfattning om vad som är riktigt och inte.
   • När vi närmar oss Gud och lär känna honom så kommer Ordet att bli allt viktigare för oss. Mirakler kommer alltid vara en underbar manifestation på Guds kärlek, men det är Ordet som är det centrala och det viktiga.
 • 17 Nu är ju tiden för veteskörden, men jag skall ropa till Herren att han skall låta det åska och regna. Då skall ni förstå och se hur mycket ont ni gjorde i Herrens ögon, när ni begärde att få en kung.”
  • Det regnade inte i Israel under tiden för veteskörden så denna åska var sannerligen oväntad! Att åskan kom när Samuel bad om den gjorde att folket insåg sin synd.
   • Regnet fungerade också som en varning för Israel. Regn under tiden för veteskörden skulle lätt kunna förstöra hela skörden och nu insåg folket att Gud har makt att förstöra hela deras skörd om de återigen skulle vända sig bort ifrån honom.
   • Israel hade ideliga problem med att de stundom började tillbe väderguden Baal, men här visar Gud att det egentligen är Herren som har makten över regnet, inte Baal.
  • Varför gjorde inte Gud detta tecken för Israel innan de fick Saul som kung? Då kanske de hade insett sitt misstag innan det var för sent?
   • För det första, ofta låter Gud oss gå vår egen väg, även om han vet att det är fel. Vi människor är inte Guds robotar som han styr in i minsta detalj.
   • För det andra, våra misstag leder förhoppningsvis att vi på riktigt förstår hur dumt vi tidigare har agerat. Det är så klart inte fel att lyda Gud även när man inte riktigt förstår varför, men det är bättre att lyda Gud när man på riktigt förstår varför man ska göra det.
  • Denna åska som överbevisade Guds folk om sin synd kan liknas vid den helige Ande och den inre överbevisning om synd som bara han kan ge oss.
   • Det bästa vore om vi läste i Guds ord om vad som var rätt och fel och sen också levde därefter, men oftast ser inte verkligheten ut så. Ofta krävs det att den helige Ande överbevisar oss med någon form av andlig upplevelse för att vi ska inse att vi har syndat (Joh 16:8).
   • Personligen har jag erfarenhet av att en vän påpekade en synd i mitt liv vilket ledde till att jag blev riktigt arg och skällde ut honom och menade att han borde sköta sitt eget liv! Jag tänkte verkligen inte ändra mig bara för att någon så kallad from person påstod att jag gjorde fel! Men efter några veckor så överbevisade den helige Ande mig om att det jag gjorde faktiskt var fel och jag slutade genast! Tyvärr fungerar vi människor ofta så här, det räcker inte med att profeten Samuel eller någon from vän säger att vi gör fel, vi förstår det först när Gud överbevisar oss om det i vårt inre.
 • 18 Samuel ropade till Herren och Herren lät det åska och regna den dagen. Då greps folket av stor fruktan för Herren och för Samuel.
  • Folket borde ha vetat att Gud har makt att låta det åska och regna, men ändå överraskades de och greps av fruktan inför denna makt. Det är ofta lättare att tro på Guds mirakler i teorin, men inte i praktiken.
 • 19 Och allt folket sade till Samuel: ”Bed till Herren, din Gud, för dina tjänare, så att vi inte dör, eftersom vi till alla våra andra synder lagt det onda att vi har begärt att få en kung.”
  • Man kan inte göra så mycket åt det som redan har hänt, mer än att ångra sig och be om förlåtelse, men man kan alltid välja på vilket sätt man ska hantera framtiden.
  • Israel inser här sitt behov av bön. Tyvärr tror jag det är väldigt mänskligt att vilja be först när man får stora problem som man själv inte kan lösa. Om vi lärde oss att be även när vi inte har problem, då kanske vi skulle slippa få så många problem.
   • När vi möter Gud så blir ofta den naturliga reaktionen att vi vill be mer. Vill man leva ett liv nära Gud så är bönen en viktig ingrediens.
  • Till slut inser Israel sitt misstag och bekänner sin synd. Problemet är dock att de nu har Saul som kung och det är inte mycket de kan göra åt det. Hade de insett detta tidigare, när Samuel först varnade dem, då hade de sluppit de problem de skulle komma att få med Saul. Som tur är så kommer Gud ändå att vägleda dem ifall de väljer att följa Gud.
   • På samma sätt bör vi vara uppmärksamma när Guds ord predikas eller en from Gudsman eller Gudskvinna påpekar något vi gör som är fel. Om vi lyssnar i god tid så kanske vi slipper många av de problem som kan uppstå. Men även om vi trotsar Gud och går vår egen väg så finns möjligheten att vända tillbaka till Gud och få hjälp att hantera situationen.
  • Vi kan inte göra så mycket åt gårdagen, och om framtiden vet vi inte mycket, men det vi vet är att vi kan tjäna Gud idag!
 • 21 Vik inte av för att följa tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet.
  • Ofta tar det ett helt liv av misstag och omvändelse innan vi inser att det bara är hos Gud som vi kan finna hjälp och befrielse. Mitt råd är att redan nu börja gå in på den vägen och fromt följa Gud och lyda hans bud om att älska Gud av hela ditt hjärta och din medmänniska som dig själv (Mark 12:29-30). Då kommer du att slippa gå igenom en massa onödiga problem.
   • Det är alltid bra att lyssna på människor som har levt ett syndigt liv berätta om sin omvändelse till Jesus, men det kanske är ännu bättre att lyssna på de som har levt ett fromt liv och snarare hämta inspiration från dem. Tyvärr lyfter vi inte fram dessa människor lika ofta eftersom deras livsberättelse inte anses lika ”spännande”.
 • 22 För sitt stora namns skull skall Herren inte förskjuta sitt folk, eftersom Herren har beslutat att göra er till sitt folk.
  • Trots att Israel har syndat mot Gud så älskar Gud sitt utvalda folk och han kommer inte att överge dem.
   • Detta är mycket viktigt att komma ihåg om vi någon gång går bort från Herren! Även om vi har förkastat Gud så har inte han förkastat oss! Gud älskar oss mer än vad vi kan förstå och han erbjuder oss alltid sin kärlek, oavsett hur grov vår synd mot honom har varit.
   • Denna kärlek går endast att likna vid den kärlek som en förälder känner till sitt barn. Hur mycket dumhet ett barn än hittar på så kommer föräldern ändå alltid att älska sitt barn, det går liksom inte att göra något annat. Det är knappast en slump att Jesus kallar Gud för vår Fader.
  • Att vi har blivit frälsta beror inte på oss själva. Vi har inte på något sätt förtjänat frälsning. Vi har blivit frälsta på grund av Herrens beslut, på grund av att han frivilligt har valt att ge oss sin frälsning.
 • 23 Det vare också fjärran från mig att jag skulle synda så mot Herren att jag slutade be för er. Jag vill i stället lära er den goda och rätta vägen.
  • I och med att Saul nu går in som politisk ledare över Israel så backar Samuel från den rollen, men han backar inte från det andliga inflytande som han alltid har haft. Samuel kommer att fortsätta att be för Israel och lära dem den rätta vägen.
   • På samma sätt bör vi se på oss själva när vi exempelvis blir gamla och inte längre orkar engagera oss lika mycket i kyrkan, vi kan fortsätta att be för de yngre och vägleda dem genom att vara goda förebilder.
   • Alla som är någon form av ledare i Guds församling borde ta lärdom av Samuel och göra det till sin vana att be för de man är satt att vara ledare över.
   • Även om Samuel var irriterad och besviken på sitt folk så tänkte han ändå fortsätta be för dem.
 • 24 Se bara till att ni fruktar Herren och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er.
  • Samuel vill att folket ska tjäna Gud på grund av de ”stora ting” han har gjort med dem. Med andra ord; tjäna inte Gud därför att du vill att han ska göra stora ting för dig, utan tjäna Gud därför att han HAR gjort stora ting för dig. Gud har frälst dig och gett dig ett nytt liv och det är skäl nog att tjäna honom.
 • 25 Men om ni gör det som är ont, skall både ni och er kung förgås.”
  • Trots denna tydliga varning så vände sig Israel bort ifrån Gud med resultatet att Gud försköt de 10 nordliga stammarna och sände Juda stam i exil i Babylon, något som man kan läsa mer om i Kungaböckerna och profeterna.

 

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.