1 Sam 22:1–5 – David i Adullams grotta

Christian Mölk1 Samuelsboken, Bibelkommentarer Leave a Comment

1David begav sig därifrån och flydde bort till Adullams grotta. När hans bröder och hela hans fars hus fick höra detta, kom de dit ner till honom. 2Alla som var i svårigheter, alla som hade fordringsägare och alla som var missnöjda samlades hos honom, och han blev deras ledare. Omkring fyrahundra man slöt sig till honom.  3Därifrån begav sig David till Mispe i Moab. Till kungen i Moab sade han: ”Låt min far och min mor få komma över hit och vara hos er, till dess jag får veta vad Gud vill göra med mig.” 4Han förde dem fram inför kungen i Moab och de fick stanna hos honom så länge David var i borgen. 5Men profeten Gad sade till David: ”Du skall inte stanna här i borgen. Drag bort härifrån till Juda land.” Då begav sig David därifrån och kom till Heretskogen.

1 Samuelsboken 22:1-5
 • 1David begav sig därifrån och flydde bort till Adullams grotta.
  • David gick från att vara en hyllad hjälte till att hastigt behöva fly och gömma sig i en grotta. Han har nyligen blivit smord till Israels framtida kung, dödat Goliat, blivit befälhavare i Israels armé, besegrat filistéerna, gift sig med kungens dotter och slutit förbund med kungens son Jonatan. Men nu har han hamnat i onåd hos kung Saul och tvingas fly för sitt liv.
  • När David måste gömma sig beger han sig till Adullams grotta.
   • Adullams grotta var ett underjordiskt grottsystem av kalksten som förmodligen låg cirka en mil från Betlehem, nära gränsen mot Filistéen vid början av Judéens berg. Grottan ligger på en höjd med lång sikt ut över landskapet, perfekt för att kunna se om fiender börjar närma sig.
   • Ordet ”Adullam” betyder ”tillflykt”. Kanske har David hittat dessa grottor när han vallat får som ung pojke, och tänkt att han skulle kunna gömma sig där om han hamnar i fara någon gång. Nu kommer dessa grott väl till pass!
   • När David gick från staden Gat till Adullams grotta, så var han tvungen att passera den plats där han hade besegrat Goliat. Säkert tänkte David på hur snabbt det hade gått från att vara en hyllad hjälte till att behöva fly för sitt liv.
  • När David gömde sig i Adullams grotta skrev han Psalm 34, 57 och 142.
   • 1En sång av David. En bön när han var i grottan. 2Jag höjer min röst och ropar till Herren, jag höjer min röst och ber till Herren. 3Jag utgjuter mitt bekymmer inför honom och talar med honom om min nöd. 4När min ande tynar bort i mig, är du den som känner min stig. På den väg jag skall gå, har de lagt ut snaror för mig. 5Se på min högra sida, där finns ingen som känns vid mig. Ingen tillflykt finns mer för mig, ingen frågar efter min själ. 6Jag ropar till dig, Herre. Jag säger: ”Du är min tillflykt, min del i de levandes land.” 7Lyssna till mitt rop, jag är i stort elände. Rädda mig från mina förföljare, de är mig för starka. 8För min själ ut ur fängelset, så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga skall samlas omkring mig, ty du gör väl mot mig.” (Ps 142:1–8)
    • När David befann sig i en livsfarlig och mycket utsatt situation så inleder han sin bön med att ropa till Herren. David öppnar sitt hjärta för Herren och berättar om alla sina bekymmer, att hans fiender förföljer honom och att det inte längre finns någon tillflykt för honom någonstans, men att han litar på att Gud är hans tillflykt. Till sist ber David Gud befria honom från hans fiender.
    • Det finns mycket att lära av Davids bön i en svår situation. När du och jag omringas av fiender och måste dra oss undan, vart går vi då?Vi kan lära av David att vi kan ”gömma” oss hos Herren och be om hans hjälp och befrielse.
    • Att fly till Gud när man är i en svår situation är som när ett barn slår sig och direkt springer till sin mamma eller pappa. Oavsett vad som händer så är det alltid tryggast hos mamma eller pappa. På samma sätt bör vi springa till Gud när vi hamnar i trångmål eller svårigheter.
 • 1För sångmästaren, ”Fördärva inte”, en sång av David, när han flydde för Saul och var i grottan. 2Var mig nådig, Gud, var mig nådig! Ty till dig flyr min själ, under dina vingars skugga tar jag min tillflykt till dess att faran är över. 3Jag ropar till Gud, den Högste, till Gud, som gör allt för mig. 4Han sänder sin hjälp från himlen och frälsar mig, när jag smädas av mina förföljare. Sela. Gud sänder sin nåd och sin sanning. 5Min själ är omgiven av lejon, jag måste ligga bland eldsprutare, bland människor som har tänder som spjut och pilar och tungor skarpa som svärd. 6Visa din höghet över himlarna, Gud, och din härlighet över hela jorden. 7De lägger ut nät för mina fötter, min själ böjs ner. De gräver en grop för mig, men de faller själva i den. Sela. 8Mitt hjärta är frimodigt, Gud, mitt hjärta är frimodigt, jag vill sjunga och lovprisa. 9Vakna upp, min ära, vakna upp psaltare och harpa! Jag vill väcka morgonrodnaden. 10Jag vill tacka dig bland folken, Herre, jag vill lovsjunga dig bland folkslagen. 11Ty din nåd räcker upp till himlen och din sanning ända upp till skyarna. 12Visa din höghet över himlarna, Gud, och din härlighet över hela jorden.” (Ps 57:1–12)
  • När David är på flykt och gömmer sig i Adullams grotta så verkar det som att Gud jobbar med Davids hjärta. I den här sången ser vi hur David ödmjukar sig, ber till Gud, litar på Herrens beskydd och lovsjunger frimodigt.
   • Det är ofta när man hamnar i svåra situationer som man ödmjukar sig inför Herren och växer i sin tro. Därför är inte nödvändigtvis svåra situationer något negativt, åtminstone inte för vårt andliga väl och ve.
 • När hans bröder och hela hans fars hus fick höra detta, kom de dit ner till honom.
  • När David var liten brydde sig hans pappa och bröder inte speciellt mycket om honom. Det måste därför ha varit en oerhört skön känsla för David att nu, när han har hamnat i svåra trångmål, då kommer hans familj till honom. Det är när livet blir svårt som det visar sig vilka som är ens riktiga vänner.
   • Kanske kan hans familj inte göra så mycket för att rädda honom från kung Saul, men de kan finnas vid hans sida nu när David är i en mycket svår och utsatt situation.
   • På samma sätt kan en församling fungera. När livet blir svårt behöver vi finnas där för varandra och stötta. Även om församlingen inte kan befria dig från din smärta, så kan församlingen finnas vid din sida, be för dig och stötta dig.
 • 2Alla som var i svårigheter, alla som hade fordringsägare och alla som var missnöjda samlades hos honom, och han blev deras ledare. Omkring fyrahundra man slöt sig till honom.
  • David måste ha blivit väldigt förvånad när det började komma olika sorters missnöjda människor till honom. Om David själv hade fått välja 400 man så hade han kanske inte valt dessa människor, men nu verkar det som att Gud sände dessa till honom.
   • Dessa personer ”var i svårigheter”. De hade sina egna problem och bekymmer.
   • Dessa personer var ”skuldsatta”. De hade misslyckats i livet och fått ekonomiska bekymmer.
   • Dessa personer var ”missnöjda”. Deras liv var svåra och de såg ingen möjlighet att få ett bättre liv om de inte lämnade det och istället följde David.
   • Även idag är det människor i svårigheter, med ekonomiska bekymmer och missnöjda med livet, som kommer till kyrkan och ber Gud vara deras tillflykt och befrielse.
  • David blir dessa 400 personers ledare. David hade säkert kunnat göra dessa 400 till ett rövarband, men istället gjorde han dem till modiga hjältar och krigare (2 Sam 23:8–39).
   • På samma sätt kan du och jag komma till kyrkan och vädja till Gud om befrielse från en svår situation. Till en början är vi i svårighet och missnöjda, men allteftersom förändrar Gud vår situation och gör oss till hjältar och krigare för Guds rike.
   • Som församlingsledare är det vår uppgift att leda människor från en svår och utsatt situation till att bli hjältar för Gud.
   • Dessa 400 män kom inte till David när han var rik och hyllad, utan när han var i sitt livs svåraste stund. Dessa män förhöll sig lojala till David under resten av hans liv.
   • En av dessa modiga hjältar var Eleasar:
    • 9Efter honom kom Eleasar, son till Dodi, son till en ahoait. Han var en av de tre hjältar som var med David när de hånade filisteerna som hade samlats där till strid. Israels män drog sig då tillbaka, 10men Eleasar höll stånd och angrep filisteerna till dess att hans hand blev så trött att den satt som klistrad vid svärdet. Herren gav en stor seger den dagen. Och folket vände om efter Eleasar, men endast för att plundra.” (2Sam 23:9–10)
     • När Israels män drog sig tillbaka från striden mot filistéerna stod Eleasar kvar och kämpade ensam till dess att hans hand blev så trött att han inte kunde släppa svärdet.
      • På samma sätt behöver Guds hjältar idag kämpa för Guds rike, och exempelvis stå fasta vid Bibeln när Guds ord attackeras av fiender. Även om troende kristna backar ur kampen så behöver hjältarna fortsätta kämpa den goda kampen med hjälp av Andens svärd, som är Guds ord (Ef 6:17).
      • När den ensammes strid är vunnen kommer de andra tillbaka och tar del av segerns sötma. Men det är endast den som har kämpat striden som blir hågkommen som hjälte.
   • Den som vill bli en ”Guds hjälte” idag och utföra stordåd för Herren, behöver vara lika lojal mot Jesus som Davids hjältar var mot David. En Guds hjälte behöver komma till Gud när livet är svårt, låta Gud bli ens tillflykt och bli förvandlad från miserabel flykting till Guds hjälte.
  • När Gud ska uträtta sina storverk på jorden, då brukar han först kalla en ledare efter sitt hjärta, som han smörjer med sin helige Ande, och sen för det andra även göra honom till en ledare för människor som vill följa Gud.
   • Men i arbetet med att forma en ledare efter Guds hjärta får man ibland pausa livet av framgång för att dra sig undan till Adullams grotta och spendera ensam tid med Herren.
Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.