Judar och hedningar

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalAtt vara ”jude” innebär ursprungligen att tillhöra Juda, en av Israels tolv stammar, och således vara en ättling till Jakobs son Juda, Abrahams barnbarnsbarn, men används också i en större bemärkelse för att beskriva alla de som har del i Guds löfte till Abraham om att skapa ett välsignat folk. Idag används begreppet för att beskriva judisk nationalitet och/eller religion. De folk som inte är ättlingar till Abraham kallas för ”hedningar”. En hedning hade i Israel inte samma tillgång till den judiska religiositeten, såvida han inte omskar sig och blev en del av det judiska folket. Samtidigt som Gud i Gamla Testamentet skapar och formar sitt folk, så profeteras det om att en dag kommer alla folk att få ta del av Guds löfte till Abraham. När Jesus börjar predika så vänder han sig först till judarna, men uppmanar sina lärjungar att gå ut till alla folk, dvs. till hedningarna, och förkunna det glada budskapet om att alla som tror på Jesus kan bli frälsta. När Jesus sen dör på korset så rivs den skiljemur mellan judar och hedningar som tidigare funnits och nu inkluderas alla som tror på Jesus i Guds folk och därmed har därmed del i Guds löfte till Abraham om rättfärdighet genom tro. Till en början hade de troende judarna svårt att acceptera att en hedning kunde bli en del av Guds folk utan att omskära sig, hålla Lagen och bli en jude, men tack vare att den helige Ande övertygade apostlarna så förstod de att man blir en del av Guds folk genom att tro på Jesus, dvs. genom en inre förvandling, inte en yttre.

Bibelord

1 Herren sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.”” (1 Mos 12:1–3)

48 Om en främling som bor hos dig vill fira Herrens påskhögtid, ska alla av manligt kön hos honom omskäras. Sedan får han komma och fira den, och han ska då vara som en infödd. Men ingen oomskuren får äta påskalammet. 49 En och samma lag ska gälla för den infödde som för främlingen som bor mitt ibland er.” (2 Mos 12:48–49)

han säger: Det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns.” (Jes 49:6)

12 På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. 13 Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. 14 Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp 15 har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. 16 Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. 17 Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. 18 Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 19 Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj.” (Ef 2:12–19)

26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet.” (Gal 3:26–29)

10 Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.” (1 Pet 2:10)

28 Han sade till dem: ”Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren.” (Apg 10:28)

44 Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet. 45 De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, 46 eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. 47 Då sade Petrus: ”Ingen kan väl hindra att de döps med vatten, när de har fått den helige Ande precis som vi?” 48 Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar.” (Apg 10:44–48)

I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.” (Gal 5:6)

Samtalsfrågor

  1. Varför var den här frågan så viktig för Paulus att han skrev om den i nästan alla sina brev?
  2. Hur blir man en del av Guds folk?
  3. Vad innebär det att vara en del av Guds folk?
  4. Varför hade många judar svårt att acceptera att hedningar blev en del av Guds folk enbart genom att tro på Jesus?
  5. Varför vände sig Jesus först till judarna och sen via sina lärjungar till hedningarna?
  6. Varför omskar Paulus Timoteus (Apg 16:3) när han vägrade tillåta Titus bli omskuren (Gal 2:3-5)?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 18:18, 1 Mos 35:22b-26, Jes 42:1, 6, Rom 1:16, Apg 15:5-31, Gal 2:1-5, Joh 10:16, Apg 16:3, Jes 11:10, Rom 15:9–12, Matt 28:19–20, Apg 18:6, Apg 11:15–18, Gal 2:12–13, Upp 5:9–10, Kol 3:11, Gal 3:6–14, Rom 4:9–12, Rom 4:16, Gal 2:7–9, Rom 3:28–31, Gal 3:8–9

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.