Den kristna enheten

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalGuds plan är att försona alla människor med sig själv och församla alla sina barn i en kärleksfull gemenskap. Denna gemenskap är en reflektion av enheten mellan Fadern, Sonen och den helige Ande, och visar sig framför allt i församlingen, familjen och nattvarden. Alla troende förs samman i Kristi kropp och förenas av att vi har samme Herre, samma tro, tillhör samma rike och har fått ta emot den helige Ande. Att vara skild från Gud och hans folk är en del av syndafallet och upprättas i frälsningen. Interna kristna bråk och splittringar är ett tecken på oandlighet och att man behöver ägna mer tid åt att be än åt att kivas. I framtiden kommer Gud att vara Herre över hela jorden och över alla folk. Fram till dess bör alla troende söka en kärleksfull andlig enhet baserat på bekännelsen att Jesus Kristus är Herren.

Bibelord

1 Var och en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud. Och den som älskar Fadern älskar också den som är född av honom.”  (1 Joh 5:1)

13 I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss.” (1 Kor 12:13)

 17 Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. 18 Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 19 Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj.” (Ef 2:17–19)

21 Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. 22 Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett: 23 jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig.” (Joh 17:21–23)

34 Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. 35 Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.” (Joh 13:34–35)

31 Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. 32 Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen.” (Ef 5:31–32)

1 Varifrån kommer alla strider och konflikter bland er? Kommer de inte från begären som kämpar i era kroppar? Ni vill ha men får inget, ni mördar och avundas men vinner inget. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber.” (Jak 4:1–2)

10 I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening.” (1 Kor 1:10)

16 Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? 17 Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd.” (1 Kor 10:16–17)

Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er Mästare och ni är alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er Far, han som är i himlen.” (Matt 23:8–9)

Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10 för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, 11 och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.” (Fil 2:9–11)

Samtalsfrågor

  1. Vad är det som förenar alla kristna?
  2. Vad är det för skillnad på andlig enhet och organisatorisk enhet?
  3. Hur skulle du vilja att kristen enhet såg ut?
  4. Råder det enhet mellan kristna där du bor?
  5. Råder det enhet mellan kristna i Sverige eller i världen?
  6. Vad kan vi göra för att se mer utav en sund och biblisk kristen enhet?

Fler intressanta bibelord

5 Mos 6:4, Ef 1:9–10, Ef 2:11–19, Sak 14:9, Joh 10:16, Mark 11:17, Kol 1:19–22, Apg 2:1, 1 Kor 12:12, 1 Pet 2:9–10, Joh 11:52, Ef 4:4–6, Jud 19, Ps 133:1, Rom 15:5–6, Apg 4:32, Rom 10:12, Gal 3:28

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.