Vad säger Bibeln om krig?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalI det Gamla förbundet tillät Gud krig och dödande under vissa omständigheter, såsom exempelvis dödsstraff för vissa lagbrott eller krig för att inta Kanaans land. Men i det Nya förbundet så är förutsättningarna helt annorlunda i och med att en person som kommer till tro på Jesus går från att tillhöra Världens rike till att födas på nytt in i Guds rike. Den primära identiteten är inte längre svensk utan kristen, och den högsta auktoriteten är Gud, inte staten. På samma sätt som att en svensk medborgare kan bo och jobba i Ryssland men samtidigt avstå från att delta i den ryska armén, så bör en kristen leva i det svenska samhället men samtidigt avstå från att delta i det militära. Om man redan befinner sig i militärtjänst när man blir kristen bör man avsluta sin tjänst alternativt avstå från alla våldshandlingar. Eftersom det inte mer kommer att finnas någon synd och död i Himmelriket förväntas vi som nu blivit medborgare i detta rike, att be och arbeta för att det ska bli på jorden såsom i himlen, och därmed avstå från att synda och att döda. Istället för att kriga mot andra länder och folk förväntas den kristne att delta i den andliga striden som Kristi soldat genom att predika fredens budskap och arbeta för försoning mellan folk. När den kristne själv drabbas av krig och våld uppmanas man att exempelvis be, fly, vända andra kinden till och överlämna domen åt Jesus Kristus. I den sista tiden varnar Jesus för att hans återkomst kommer att föregås av mycket krig och att många kristna kommer att lida mycket. Men i slutändan kommer Jesus att komma tillbaka och strida och besegra sina fiender och upprätta Guds rike fullt ut, och därmed få slut på synd, våld och död.

Bibelord

39 Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom.” (Matt 5:39)

14 Även soldater frågade honom: “Och vi, vad ska vi göra?” Han svarade dem: “Pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön!”” (Luk 3:14)

51 Men en av dem som var med Jesus lyfte handen, drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. 52 Då sade Jesus till honom: “Sätt tillbaka ditt svärd i skidan! Alla som tar till svärd ska dödas med svärd.” (Matt 26:51–52)

Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter, han vill stå i tjänst hos den som har värvat honom.” (2 Tim 2:3–4)

11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. 13 Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. 15 Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.” (Ef 6:11–17)

19 Men Petrus och Johannes svarade dem: “Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud.” (Apg 4:19)

10 Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.” (Matt 6:10)

19 Det är en nåd när någon är medveten om Gud och därför håller ut när han får lida oskyldigt. 20 Vad är det värt för beröm om ni står ut med straff när ni syndar? Men om ni står ut med att lida när ni gör det goda, då är det en nåd inför Gud. 21 Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun. 23 När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. 24 Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade.” (1 Pet 2:19–24)

14 Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. 15 Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. 16 Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. 17 Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. 18 Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. 19 Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. 20 Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. 21 Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.” (Rom 12:14–21)

Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra.” (Matt 24:6–10)

19 Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. 20 Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som brinner av svavel. 21 De andra dödades med svärdet som gick ut ur ryttarens mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött.” (Upp 19:19–21)

Han ska döma mellan hednafolken och skipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig.” (Jes 2:4)

Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” (Upp 21:4)

Samtalsfrågor

  1. Är det alltid fel att döda?
  2. Bör man som kristen göra lumpen?
  3. Är det någon skillnad på krig i Gamla och Nya Testamentet?
  4. Finns det rättfärdiga krig?
  5. Bör staten ha rätt att bruka våld?

Fler intressanta bibelord

2 Mos 20:13, 1 Sam 15:3, Jos 4:13, Upp 19:11-21, Apg 10:7, Matt 8:5–13, Gal 5:19–21, Matt 24:15-22

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.