Den kristna gemenskapen

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalGud församlar människor från alla folk och språk till ett nytt folk med tron på Jesus som gemensam nämnare. Den troende föds på nytt in i Guds familj och blir uppfylld av Guds helige Ande. På grund av att varje troende får sina synder förlåtna och blir försonade med Gud, så vill man nu visa samma barmhärtighet mot sina medmänniskor. Gud samlar detta nya folk i församlingar där den kärleksfulla kristna gemenskapen visar sig framförallt genom gemensam bön, lovsång, nattvard och omsorg om socialt utsatta människor. När den kristna gemenskapen fungerar som den ska leder den till glädje, kärlek, upprättelse och välsignelse. När den inte fungerar leder det till kiv, splittring och bitterhet.

Bibelord

18 Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 19 Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj.” (Ef 2:18–19)

Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 10 Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.” (1 Pet 2:9–10)

12 Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 13 Ha överseende med varandra och förlåt varandra, om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. 14 Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet.” (Kol 3:12–14)

19 Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. 20 För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:19–20)

10 Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. 11 Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra.” (1 Joh 4:10–12)

12 Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er.” (Joh 15:12)

16 Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud.” (Heb 13:16)

44 Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. 45 De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov.” (Apg 2:44–45)

32 Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt.” (Apg 4:32)

24 Ingen ska söka sitt eget bästa, utan den andres.” (1 Kor 10:24)

Var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band” (Ef 4:2–3)

Samtalsfrågor

  1. Är det någon skillnad på en kristen gemenskap och en icke-kristen gemenskap?
  2. På vilka sätt visar sig den kristna gemenskapen i din församling?
  3. Hur skulle du vilja att en kristen gemenskap såg ut?
  4. På vilket sätt är nattvarden en bild på den kristna gemenskapen?
  5. Hur undviker vi interna stridigheter och bevarar Andens enhet?

Fler intressanta bibelord

Matt 12:49–50, Ef 3:6, 1 Kor 10:16–17, Ef 5:1–2, Apg 2:42, Kol 3:16, Rom 12:13, 1 Pet 3:8, Rom 12:16, Heb 10:24–25, Matt 23:8–9

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.