Den kristna enheten

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Guds plan är att försona alla människor med sig själv och församla alla sina barn i en kärleksfull gemenskap. Denna gemenskap är en reflektion av enheten mellan Fadern, Sonen och den helige Ande, och visar sig framför allt i församlingen, familjen och nattvarden. Alla troende förs samman i Kristi kropp och förenas av att vi har samme Herre, samma tro, …