Att förneka sig själv och leva för Kristus

Christian Mölk Blogg 3 Comments

Som efterföljare av Jesus är vi kallade att, i varje aspekt av våra liv, förneka oss själva, oavsett vilka personliga attraktioner eller begär vi känner. Vår identitet är nämligen i Kristus, inte i vår sexualitet, vår nationalitet, vårt jobb eller i vårt hockeylag. Att förneka något, innebär att avstå från något. Att förneka oss själva innebär att avstå från våra …

Vad säger Bibeln om äktenskap?

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

Ett äktenskap är en av Gud välsignad livslång relation mellan en man och en kvinna. Äktenskapet är ett förbund där mannen och kvinnan blir ett, och som präglas av kärlek, trohet och enhet. Inom äktenskapet uppmanas mannen att älska sin hustru och hustrun att underordna sig sin man och att respektera honom. Sex är en naturlig del av äktenskapet, men …

Vad säger Bibeln om abort?

Christian Mölk Bibelfrågor, Frågor & svar 1 Comment

Bibeln nämner aldrig uttryckligen abort. Däremot är Bibeln väldigt tydlig med att varje människa är skapad till Guds avbild och att man därför under inga omständigheter får ta en oskyldig människas liv, oavsett om barnet ännu inte är fött eller om det är en fullvuxen människa. Detta beror på att en människas liv börjar redan i ”moderlivet” och att Guds …

Vad säger Bibeln om sex utanför äktenskapet?

Christian Mölk Bibelfrågor, Frågor & svar Leave a Comment

Bibeln beskriver upprepade gånger att ”otukt” (“porneia” på grekiska) är synd och att man som kristen ska hålla sig borta från detta. Med ”otukt” så menas all form av sex före, efter eller utanför äktenskapet. Till den som har svårt att hålla sig så skriver Paulus så här: “Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och …

Vad säger Bibeln om onani?

Christian Mölk Bibelfrågor, Frågor & svar, Vanliga frågor

Bibeln säger inget konkret alls om onani. Den Bibeltext som man dock oftast brukar hänvisa till vad gäller onani är berättelsen om Onan: “Juda tog åt Er, sin förstfödde, en hustru som hette Tamar. Men Er, Judas förstfödde, var ond i Herrens ögon och Herren dödade honom. Då sade Juda till Onan: ”Gå in till din brors hustru, gift dig …

Vad säger Bibeln om homosexualitet?

Christian Mölk Bibelfrågor, Bibelsamtal, Frågor & svar, Vanliga frågor

Här är alla de elva bibelord som på ett eller annat sätt tar upp homosexualitet. De har en väldigt stor spännvidd och varierar från att beskriva våldtäkt, manlig tempelprostitution och manliga och kvinnliga homosexuella relationer med samtycke. Gamla testamentet 1 Moseboken “1 På kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När Lot fick se …