Att förneka sig själv och leva för Kristus

Som efterföljare av Jesus är vi kallade att, i varje aspekt av våra liv, förneka oss själva, oavsett vilka personliga attraktioner eller begär vi känner. Vår identitet är nämligen i Kristus, inte i vår sexualitet, vår nationalitet, vårt jobb eller i vårt hockeylag. Att förneka något, innebär att avstå från något. Att förneka oss själva innebär att avstå från våra …

Vad säger Bibeln om abort?

Bibeln nämner aldrig uttryckligen abort. Däremot är Bibeln väldigt tydlig med att varje människa är skapad till Guds avbild och att man därför under inga omständigheter får ta en oskyldig människas liv, oavsett om barnet ännu inte är fött eller om det är en fullvuxen människa. Detta beror på att en människas liv börjar redan i ”moderlivet” och att Guds …

Vad säger Bibeln om sex utanför äktenskapet?

Bibeln beskriver upprepade gånger att ”otukt” (“porneia” på grekiska) är synd och att man som kristen ska hålla sig borta från detta. Med ”otukt” så menas all form av sex före, efter eller utanför äktenskapet. Till den som har svårt att hålla sig så skriver Paulus så här: “Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och …

Vad säger Bibeln om onani?

Bibeln säger inget konkret alls om onani. Den Bibeltext som man dock oftast brukar hänvisa till vad gäller onani är berättelsen om Onan: “Juda tog åt Er, sin förstfödde, en hustru som hette Tamar. Men Er, Judas förstfödde, var ond i Herrens ögon och Herren dödade honom. Då sade Juda till Onan: ”Gå in till din brors hustru, gift dig …

Vad säger Bibeln om homosexualitet?

Här är alla de elva bibelord som på ett eller annat sätt tar upp homosexualitet. De har en väldigt stor spännvidd och varierar från att beskriva våldtäkt, manlig tempelprostitution och manliga och kvinnliga homosexuella relationer med samtycke. Gamla testamentet 1 Moseboken “1 På kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När Lot fick se …