Markus 10:1-12 – Äktenskap och skilsmässa

Christian MölkMarkus 1 Comment

1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade dem som han brukade. 2 Några fariseer som ville snärja honom kom fram till honom och frågade: ”Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?” 3 Han svarade dem: ”Vad har Mose befallt er?” 4 De sade: ”Mose har tillåtit att mannen skriver skilsmässobrev och skiljer sig.” 5 Då sade Jesus till dem: ”Därför att era hjärtan är så hårda gav han er den föreskriften. 6 Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. 7 Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, 8 och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. 9 Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt.” 10 När de hade kommit hem igen frågade lärjungarna honom om detta. 11 Han svarade dem: ”Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna, han begår äktenskapsbrott mot henne. 12 Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, begår hon äktenskapsbrott.” 

 • ”Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?”
  • Strax före Jesu tid fanns det två inflytelserika rabbiner som stod för varsin tolkning av Torah; rabbi Hillel som stod för en mer tillåtande tolkning och rabbi Shammai som stod för en mer strikt tolkning.
   • Eftersom 5 Mose 24:1 anger att det är tillåtet för en man att skilja sig om han kommer på sin kvinna ”med något oanständigt” så diskuterade dessa två inriktningar om vad som exakt menades med ”oanständigt”.
   • Shammai menade att mannen bara fick skiljas om det hade skett en allvarlig överträdelse såsom sexuell omoral, medan Hillel menade att man även fick skiljas vid små obetydliga förseelser som exempelvis om hustrun hade bränt maten.
   • Att fariseerna nu frågar Jesus vart han står i denna fråga antyder att de ville snärja Jesus genom att förmå honom att välja en av dessa rabbiner och på så sätt eventuellt skapa en splittring bland Jesus lärjungar. Jesus faller dock inte i fällan.
 • Han svarade dem: ”Vad har Mose befallt er?”
  • Istället för att välja sida i debatten så gör Jesus som varje Bibeltroende människa bör göra, han ställer frågan: ”Vad säger Skriften?”
  • Jesus lyfter fram att Mose faktiskt inte har ”befallt” skilsmässa utan ”tillåter” det.
   • Fariseerna ville diskutera hur man skiljer sig medan Jesus ville diskutera hur man håller ihop. Jesus lär oss att vi istället för att lägga vår energi på att klura ut anledningar till att skiljas borde lägga den energin på att forma ett bra äktenskap.
 • Därför att era hjärtan är så hårda gav han er den föreskriften.
  • Bibeln kräver aldrig att man måste skilja sig, men tillåter skilsmässa under vissa omständigheter.
  • Om exempelvis maken har ett hårt hjärta och vägrar förlåta sin hustrus överträdelse så är det bättre för hustrun om de går skilda vägar eftersom hon annars riskerar att tvingas leva med mannens oförsonlighet resten av livet.
 • Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt.
  • Istället för att diskutera de olika reglerna för skilsmässa så går Jesus tillbaka till vad som är grunden för ett äktenskap (1 Mose 1:27, 2:24).
  • När Jesus säger att ”Gud gjorde dem till man och kvinna” visar han att äktenskapet är mellan en man och en kvinna och det inte är ett mänskligt påfund utan en gudomlig institution.
  • Det faktum att Gud skapade människan till man och kvinna visar att vi redan från början är skapade olika men att vi är tänkta att komplettera varandra.
  • Ett äktenskap är inte två olika personer som lever tillsammans utan ett par som håller ihop.
   • Två personer som sitter ihop kan inte gå åt varsitt håll eftersom de då bara står och stampar och tar slut på varandras krafter. Det är först när de arbetar tillsammans och går mot ett gemensamt mål som de kommer någonstans.
  • Jesus går emot fariseernas lättsinnighet och uppmanar istället till ett livslångt äktenskap i trohet och enhet.
  • Om det är Gud som har fogat samman äktenskapet så räcker det inte med ett mänskligt skilsmässobrev för att skilja de två.
 • Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna, han begår äktenskapsbrott mot henne.
  • Eftersom äktenskapet inte är ett mänskligt påfund utan instiftat av Gud så räknar Gud två personer som fortfarande gifta om de har skilt sig från varandra med ej legitima skäl.
   • Eftersom de fortfarande är gifta i Guds ögon så begår de därmed äktenskapsbrott mot varandra om de gifter sig med någon ny (se även 1 Kor 7:10–11).
   • Istället för skilsmässa så vill Gud att de gifta ska försonas och förlåta varandra (Hos 3:1).
  • Skilsmässa är dock tillåtet om endera av makarna har varit otrogen (Matt 5:31–32), eller om den ena parten inte är kristen och av den anledningen vill gå skilda vägar (1 Kor 7:15).
   • Om skilsmässan är giltig i Guds ögon så är det därmed även okej att gifta om sig.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Dela

Comments 1

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.