Haggai 1:12-2:1 – Folket lyssnar på Guds ord

Christian MölkHaggai Leave a Comment

12 Serubbabel, Sealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, med hela kvarlevan av folket, lyssnade till Herrens, sin Guds, röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom, och folket fruktade Herren. 13 Då sade Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket: ”Jag är med er, säger Herren.” 14 Och Herren uppväckte en iver hos Serubbabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos hela kvarlevan av folket, så att de började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds, hus. 2:1 Detta skedde på tjugofjärde dagen i sjätte månaden av kung Darejaves andra regeringsår.

 • Kvarlevan av folket
  • ”Kvarlevan” är ett uttryck som ofta används på de rättfärdiga ur Israels folk som överlevt Guds dom. Kvarlevan var inga dåliga människor, de hade lämnat bekvämligheten i Babylon för att återvända till Jerusalem och bygga upp templet. Många andra judar hade stannat i Babylon eftersom de hade det bättre där.
   • Noa och hans familj var ”kvarlevan” efter Guds dom över jorden (1 Mose 6:5-8).
   • Lot räddades undan domen över Sodom (1 Mose 18:17-33).
   • Gud räddade Elia och 7000 rättfärdiga (1 Kung 19:17-18).
  • Israels folk trodde att de alla skulle bli räddade undan Nebukadnessar, men Gud uppmanade dem istället att omvända sig eftersom han faktiskt kommer att döma syndarna (Amos 5:14–15).
  • För Jesaja var ”kvarleva-temat” så viktigt att han till och med namngav sin son ”En kvarleva skall vända om” (Jes 7:3).
  • Paulus citerar Jesaja när han undervisar om att även om Israels folk är lika talrika som sanden så kommer bara en rest ur Israel att bli räddade (Rom 9:27).
  • Innan frikyrkorna etablerades i Sverige så var i stort sett hela svenska folket medlemmar i statskyrkan. Dock ger inte detta en garanti för att man undkommer domen, utan det är bara de som har vänt om till Gud som blir räddade undan domen.
 • Folket lyssnade till Herrens, sin Guds, röst och till profeten Haggais ord
  • Det hör inte direkt till vanligheterna att folket lyssnar till sina profeter, men så var fallet här.
  • Det som orsakade folkets förändring var att de förstod att det Haggai sa var Guds ord.
   • Samma sak kan hända oss idag; när vi får läsa Bibeln och förstå att det är Guds ord kan det förvandla våra liv.
 • Jag är med er, säger Herren
  • Där det står ”HERREN” på svenska står det i den hebreiska grundtexten ”YHWH”; alltså Guds namn ”Yahweh”.
   • ”Yahweh” betyder ”Jag är den jag är” och förkortas ibland till ”Jag är”
   • ”Jag är” + ”med er” säger mycket om relationen mellan Gud och Guds folk.
 • Herren uppväckte en iver
  • Trots att folket hade gjort fel så var Gud snabb till att välsigna dem så fort de vände om. Gud är inte långsint.
  • Gud uppväckte en iver både hos ledarskapet och hos folket.
   • Med dagens språkbruk kanske vi skulle kalla detta för ”väckelse”.
   • Utan denna iver från Gud hade folket troligtvis tröttnat så småningom.
   • De första som fick höra detta budskap var kungen och prästen. Ledarskapet behöver ge respons först. Gud började med att väcka ledarskapet för att sen beröra folket.
 • De började arbeta
  • De vände inte bara om i sina hjärtan utan började även handfast ta tag i uppdraget.
   • Även Jesus uppmanar oss att inte bara lyssna till Guds ord utan även göra Guds ord (Mt 7:24–26).
   • Vi bör inte bara be om väckelse, utan även arbeta för väckelse. 
 • Sammanfattningsvis:
  • När Guds folk lyssnar på Guds ord så är Gud med sitt folk och uppväcker en iver som får Guds folk att börja arbeta för Gud.
   • Denna finfina princip gäller även idag!

 

Läs eller ladda hem hela Haggai som eBook.

Copyright 2011-2014 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.