Haggai 1:1-2 – Problemet

Christian MölkHaggai Leave a Comment

1 I kung Darejaves andra regeringsår, i sjätte månaden, på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Serubbabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son. Han sade: 2 Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger: ”Tiden har inte kommit, tiden att åter bygga upp Herrens hus.”

 • Bakgrund
  • Bakgrunden till Haggais profetior hittar vi 66 år tidigare. Det judiska folket har efter ett förödande nederlag i krig med den babyloniske kungen Nebukadnessar förts bort i fångenskap år 586 f.Kr.
   • Orsaken till fångenskapen ger Gud själv i profeten Jeremias text: ”Och om de frågar: ”Varför har Herren, vår Gud, gjort oss allt detta?” skall du svara dem: ”Eftersom ni övergav mig och tjänade främmande gudar i ert eget land, skall ni nu få tjäna främlingar i ett land som inte är ert.”” (Jer 5:19).
  • De förbannelser som Juda drabbades av finns beskrivet i 5 Moseboken där det står att om Israel överger Gud så kommer Gud låta främmande härar inta alla städer och föra bort kungen och folket i fångenskap (5 Mose 28:15-68).
   • Allt detta drabbade Serubbabels farfar, kung Jekonja (2 Kung24:8-17).
  • Även om Gud lät det judiska folket sändas iväg i fångenskap så lovade han genom profeten Jeremia att han skulle se till så att de efter 70 år i fångenskap skulle få återvända till sitt eget land (Jer 29:10).
   • Denna återvändo görs möjlig av Gud när han inger den persiske kungen Kyros att uppmana judarna att återvända till Jerusalem för att bygga upp Jerusalems tempel igen (Esra 1:1-3).
   • År 536 f.Kr. är Serubbabel, den judiske ståthållaren, på plats i Jerusalem och påbörjar återuppbyggnaden av templet. Tyvärr stöter Serubbabel nästan direkt på trubbel när den nya lokalbefolkningen, samarierna, vill vara med och bygga upp templet vilket judarna inte går med på (Esra 4:1-5). Samarierna skickar ett klagobrev till den persiske kungen som då förbjöd allt bygge i staden Jerusalem med det omedelbara resultatet att tempelbygget stoppades och låg nere i 15 år (Esra 4:21).
  • När den persiske kungen Dareios år 520 f.Kr. ger för judarna nya gynnande direktiv, får Haggai samtidigt fyra profetiska budskap vilket ger den sammanlagda effekten av att folket och Serubbabel sporras att återuppta och färdigställa tempelbygget (Esra 6:14).
 • I kung Darejaves andra regeringsår
  • Kung Darejaves var den persiske kungen som regerade över stora delar av Mellanöstern och däribland även Juda och Jerusalem.
  • För att vara exakt så är datumet 29 augusti år 520 f.Kr.
 • Profeten är ett grekiskt ord som på hebreiska är ”nabi” och som på svenska betyder ”förkunnare”; dvs. en person som för någon annans talan.
  • Ett exempel på en tidig ”nabi” är Aron, som var Moses nabi när han förde Moses talan inför Farao (2 Mose 7:1).
  • En profet är en medlare mellan Gud och Guds folk.
   • En Guds profet för Guds talan inför sitt folk (Jer 26:16-18).
   • En profet kan även föra folkets talan inför Gud (Amos 7:2-3).
  • Att höra Guds röst och att få förmedla Guds ord är enligt Paulus en gåva från Gud som vi ska eftersträva eftersom den bygger upp församlingen (1 Kor 14:1-5).
 • Haggai
  • Det finns inte så mycket inombiblisk information om Haggai, han nämns nämligen bara två gånger utöver sin egen bok (Esra 5:1, 6:4). Vi vet därför inget konkret om hans familj, släkt eller yrke.
  • Det vi dock vet är att Haggais namn חגי betyder fest eller högtid på hebreiska, vilket kan indikera att han är född under en högtid eller att hans föräldrar möjligtvis tyckte att han såg festlig ut när han föddes.
 • Serubbabel
  • Serubbabels namn זְרֻבָּבֶל, betyder Babels ättling eller född i Babel, vilket indikerar att han förmodligen var född i fångenskapen i Babylon.
  • Serubbabel var av kunglig ätt, men det råder en viss oklarhet kring hans exakta släktskap med kung Jekonja (även kallad Jojakin och Konja). Serubbabel kallas Sealtiels son vid ett flertal tillfällen, exempelvis i Hag 2:24. Enligt Krönikeboken är Shealtiel son till kung Jekonja (1 Krön 3:17). Problem uppstår dock om man läser vidare i Krönikeboken, som beskriver Serubbabel som son till Jekonjas tredje son Pedaja (1 Krön 3:19). Möjligtvis kan detta problem lösas om man antar att Shealtiel dog barnlös och Pedaja därefter tog Shealtiels änka till sin fru som då födde Serubbabel. Detta skulle i så fall göra Serubbabel till Pedajas biologiska son men Shealtiels arvtagare enligt 5 Mosebok 25:5-6. Men oavsett vems son Serubbabel var så framgår det att han hursomhelst var sonson till kung Jekonja av Juda.
 • Josua är son till Josadak som var överstepräst när Nebukadnessar förde bort det judiska folket i fångenskap (1 Krön 6:15).
 • HERREN Sebaot betyder egentligen ”härskarornas Yahweh” och signalerar att Gud har all makt.
  • Haggai använderjust detta namn på Gud väldigt frekvent i sin förhållandevis korta skrift; inte mindre än 14 gånger.
 • HERRENS hus
  • När Jerusalem intogs år 586 f.Kr. av Nebukadnessar så förstördes templet.
 • Tiden har inte kommit
  • Pga. av svårigheterna folket stötte på när de påbörjade bygget verkar de ha tolkat detta som att tiden inte var inne för att bygga templet och valde att hellre satsa på att bygga på sina egna hus.
  • Själva idén om att bygga upp templet igen kunde de inte förneka, så istället bortförklarade de sin försummelse med att tiden inte var inne. Denna bortförklaring lät måhända andlig, men var värdslig!

 

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.