Människors namn

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalNamn i Bibeln speglar ofta egenskaper hos en person eller ambitioner och önskemål hos den som ger namnet. Exempelvis är Jesus namn en hopslagning av de två hebreiska orden ”yeho”, som är ett ord som kommer från ”YHWH” / ”Yahweh”, och ”shua” som betyder ”frälsning” eller ”rädda oss!”. När någon i Bibeln är med om något betydelsefullt är det inte helt ovanligt att personen ifråga får ett nytt namn. Exempelvis fick Abram det nya namnet Abraham, vilket betyder ”fader till många” när han fick löftet om att bli fader till många folk, och Jakob fick det nya namnet Israel, som betyder ”brottas med Gud”.

Bibelord

Därför ska du inte mer heta Abram, utan ditt namn ska vara Abraham, för jag har gjort dig till far för många folk.” (1 Mos 17:5)

27 Då sade han till honom: ”Vad är ditt namn?” Han svarade: ”Jakob.” 28 Han sade: ”Du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor och segrat.” 29 Och Jakob frågade: ”Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: ”Varför frågar du efter mitt namn?” Och han välsignade honom där.” (1 Mos 32:27–29)

20 Hanna blev havande och födde en son när tiden var inne. Hon gav honom namnet Samuel: ”För jag har bett Herren om honom.”” (1 Sam 1:20)

25 Herre, bry dig inte om denne onde Nabal, för han är som hans namn betyder. Dåre heter han, och dårskap är han full av.” (1 Sam 25:25a)

21 Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.” (Matt 1:21)

Nu frågade han honom: “Vad är ditt namn?” Mannen svarade: “Mitt namn är Legion, för vi är många.”” (Mark 5:9)

42 Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: “Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas” – det betyder Petrus.” (Joh 1:42)

36 Även Josef, en levit född på Cypern som apostlarna kallade Barnabas (det betyder Tröstens son)” (Apg 4:36)

För honom öppnar portvakten, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem.” (Joh 10:3)

Samtalsfrågor

  1. Vad betyder ditt namn?
  2. Vad innebär Jesus namn?
  3. Har Gud uppfyllt sitt löfte till Abraham?
  4. Vad säger Jakobs nya namn ”Israel” om Israel och judarna?
  5. Var Petrus verkligen en stadig klippa?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 17:15–16, 2 Mos 2:10, Mark 3:17, Luk 6:15, Apg 13:9

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.