Vad säger Bibeln om Andens frukter?

Christian MölkBibelsamtal 1 Comment

BibelsamtalDen troendes andliga utveckling liknas vid ett fruktbärande träd. När den helige Ande skapar liv i vårt inre, så påverkar det oss så mycket att det även syns utifrån, i form av goda gärningar likt frukter på träd. Genom att lämna det gamla syndiga livet och istället ta emot det eviga livet genom tron på Jesus, så förvandlas och förnyas vi långsamt men säkert till Guds avbild och vårt liv blir fyllt av andliga frukter som blir till välsignelse för andra.

Bibelord

1 Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare,
utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl.
” (Ps 1:1–3)

24 Jag säger er sanningen: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt.” (Joh 12:24)

15 Men det som föll i god jord är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt.” (Luk 8:15)

33 Säg antingen att trädet är gott och frukten god, eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. 34 Huggormsyngel! Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 35 En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott, och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont.” (Matt 12:33–35)

22 Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. 23 Låt er förnyas till ande och sinne 24 och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.” (Ef 4:22–24)

1 Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra.” (Joh 15:1–5)

16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.” (Joh 15:16)

De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.” (Rom 8:5–6)

19 Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, 20 avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, 21 illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike. 22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden.” (Gal 5:19–25)

Samtalsfrågor

  1. Vad är en andlig frukt?
  2. Kan du nämna några andliga frukter?
  3. Vad är det för skillnader på andliga gåvor och andliga frukter?
  4. Vad är motsatsen till andliga frukter?
  5. Hur får man mer andliga frukter i sitt liv?
  6. Hur blir vi bättre på att hjälpa varandra att mogna andligt?
  7. Har du haft ett beteende som har blivit förändrat?
  8. Är det någon frukt du skulle vilja se mer av i ditt liv?
  9. Varför är det viktigt med andliga frukter?

Fler intressanta bibelord

Jak 3:17, Fil 1:9–11, Rom 7:14–25

Read this in English: What Does the Bible Say About the Fruit of the Spirit?

Comments 1

  1. Notera att andens frukt står i singularis. Vi vandrar i anden och inte i köttet, så gör vi inte köttets gärningar.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.