Vad säger Bibeln om dopet i den helige Ande?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalGamla Testamentets profeter, Johannes Döparen och Jesus vittnade alla om att Jesu lärjungar kommer att bli döpta i den helige Ande efter Jesu död och uppståndelse. Syftet med Andens dop är att är att få kraft till att vara ett Jesu vittne. ”Dop” innebär att man blir tvättad ren, blir helt omsluten, och får en ny start. Alla som tror på Jesus och tillhör honom har fått ta emot den helige Ande, men den som blir andedöpt får på ett väldigt kraftfullt sätt även ta del av Andens kraft, vilket ofta leder till en större frimodighet i att vittna om Jesus, andliga nådegåvor och en närmare relation till Gud. Den troende uppmanas även att ständigt fortsätta låta sig bli uppfylld av den helige Ande.

Bibelord

28 Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner.29 Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min Ande.” (Joel 2:28–29)

16 Johannes svarade dem allesammans: “Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den helige Ande och eld.” (Luk 3:16)

Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: “Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande.”” (Apg 1:4–5)

49 Och jag ska sända över er vad min Far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.” (Luk 24:49)

39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.” (Joh 7:39)

Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:8)

Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” (Apg 2:2–4)

och när Paulus lade händerna på dem kom den helige Ande över dem och de talade i tungor och profeterade.” (Apg 19:6)

44 Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet. 45 De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, 46 eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. 47 Då sade Petrus: “Ingen kan väl hindra att de döps med vatten, när de har fått den helige Ande precis som vi?”” (Apg 10:44–47)

38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. 39 Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar.”” (Apg 2:38–39)

18 Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er i stället uppfyllas av Anden 19 och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan.” (Ef 5:18–19)

31 När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet.” (Apg 4:31)

Samtalsfrågor

  1. Vad är Guds syfte med att döpa i den helige Ande?
  2. Hur blir man andedöpt?
  3. Har du någon erfarenhet av att bli uppfylld av den helige Ande?
  4. Börjar man alltid tala i tungor när man blir andedöpt?
  5. Vilken betydelse har andedopet för det kristna livet?
  6. Är det någon skillnad på att bli döpt i den helige Ande och att bli uppfylld av den helige Ande?
  7. Hur gör man för att regelbundet bli uppfylld av den helige Ande?
  8. Varför kallas det just för ett ”dop” i den helige Ande?

Fler intressanta bibelord

Matt 3:11, Mark 1:8, Jes 44:3, Hes 36:25–26, Joh 1:33, Apg 8:15–17, Gal 3:2–5, 1 Kor 12:13, Apg 2:33

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.