Vad säger Bibeln om Andens gåvor?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalAlla som tror på Jesus har fått ta emot den helige Ande som gåva och kan därmed rent generellt be för sjuka, profetera, tala i tungor, etc. Men utöver detta kan även Guds Ande utrusta individuella troende med en specifik gåva som syftar till att hjälpa den troende att utföra just det specifika uppdrag han eller hon har fått. I Gamla Testamentet gavs dessa gåvor främst till profeter och vissa utvalda personer, men i Nya Testamentet erbjuds de andliga gåvorna till alla troende. Dessa andliga gåvor är övernaturliga och syftar framförallt till att ära Jesus genom att bygga upp församlingen och utföra missionsuppdraget. Gud uppmanar oss att ivrigt söka de andliga gåvorna samt hantera dem med både värdighet och kärlek. Gåvorna förmedlas oftast genom förbön och handpåläggning.

Bibelord

Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.” (1 Kor 12:4–11)

27 Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. 28 Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. 29 Alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla gör väl inte kraftgärningar? 30 Alla har väl inte gåvor att bota sjuka? Alla talar väl inte tungomål? Alla kan väl inte uttyda? 31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst.” (1 Kor 12:27–31a)

1 Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål, ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd.” (1 Kor 14:1–5)

12 Så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få Andens gåvor, sök då sådana som bygger upp församlingen så att ni har dem i överflöd.” (1 Kor 14:12)

Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått: att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare, eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta.” (Rom 12:6–8)

Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva.” (Matt 10:7–8)

Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud, den ene på ett sätt, den andre på ett annat.” (1 Kor 7:7)

Även Gud gav sitt vittnesbörd, genom tecken och under och olika kraftgärningar och genom att dela ut den helige Ande efter sin vilja.” (Heb 2:4)

Därför påminner jag dig: låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning.” (2 Tim 1:6)

14 Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig.” (1 Tim 4:14)

10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11 Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.” (1 Pet 4:10–11)

19 Släck inte Anden. 20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda 22 och håll er borta från allt slags ont.” (1 Tess 5:19–22)

39 Alltså, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske värdigt och med ordning.” (1 Kor 14:39–40)

Samtalsfrågor

  1. Vilka andliga gåvor nämns i Bibeln?
  2. Vad är syftet med andliga gåvor?
  3. Har du fått någon andlig gåva?
  4. Hur får man en andlig gåva?
  5. Vilka andliga gåvor finns i funktion i din församling?
  6. Hur undviker man att andliga gåvor missbrukas?

Fler intressanta bibelord

1 Sam 10:6, Joel 2:28–29, Rom 1:11

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.