Markus 7:31-37 – Jesus botar en dövstum

Christian MölkAndakter, Markus Leave a Comment

31Därefter lämnade han Tyrus område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Dekapolis område till Galileiska sjön. 32Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. 33Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga 34och såg upp mot himlen, suckade och sade: ”Effata!” – det betyder: Öppna dig! 35Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart. 36Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare var de att göra det känt. 37Och folk blev utom sig av häpnad och sade: ”Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala.”” 

 • Dekapolis
  • Dekapolis betyder ”De tio städerna” och var ett område i dagens Jordan där tio städer hade gått samman i ett förbund.
  • Förra gången Jesus var här så drev han ut Legion ur en svårt besatt man som sedan uppmanades att berätta om Jesus i Dekapolis (Mark 5:1–20).
 • Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom.
  • Jesus botade ofta sjuka genom att lägga händerna på dem (Mark 6:5).
   • Folk kände till att Jesus brukade bota sjuka på detta sätt (Mark 7:32).
   • Jesus uppmanar sina lärjungar att bota sjuka genom att lägga händerna på dem (Mark 16:18).
   • Jesus lärjungar botade sjuka genom att lägga händerna på dem (Apg 28:8).
   • Jesus välsignade människor genom att lägga händerna på dem (Mark 10:16).
   • Den helige Andes kraft förmedlas genom handpåläggning (Apg 8:17–19, 9:17, 19:6).
  • Men även om Jesus ofta botade sjuka på detta sätt så finns det ingen magisk automatik genom handpåläggning. Den viktigaste ingrediensen när någon blir helad är att personen ifråga faktiskt tror på att Jesus kan bota och visar detta genom att agera i enlighet med sin tro.
 • Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga och såg upp mot himlen, suckade och sade: ”Effata!” – det betyder: Öppna dig!
  • Det var inte ovanligt att någon form av ”troshandling” föregick de under som Jesus gjorde:
   • Jesus uppmanar den lame att ställa sig upp (Mark 2:11).
   • Jesus uppmanar mannen med förtvinad hand att sträcka ut den (Mark 3:5).
   • När kvinnan med blödarsjuka rör vid Jesus i tro på att hon kan bli frisk, då blir hon frisk (Mark 5:28–29).
   • När kvinnan tidigare i det här kapitlet inte lämnar Jesus trots ett till synes avvisande svar så botar Jesus hennes dotter (Mark 7:24–30).
   • Jesus frågar två blinda: ””Tror ni att jag kan göra detta?” De svarade: ”Ja, Herre.” Då rörde han vid deras ögon och sade: ”Som ni tror skall det ske med er.” Och deras ögon öppnades.” (Matt 9:28–30).
  • Men i det här fallet kan ju mannen varken tala eller höra, så Jesus kan inte ställa frågor till mannen utan får använda sig av andra medel för att få mannen att tro på Jesus kraft.
   • Även om mannen var döv och stum så kunde han ju se, så därför utför Jesus symboliska handlingar som ska få mannen att förstå vad som är på gång och utmana mannen till att tro på Jesus kraft att bota.
    • Jesus rör vid mannen på de ställen där han är sjuk och tittar sen upp mot himlen, som ju symboliserade Gud, för att få honom att förstå vad Jesus är på gång att göra.
    • Jesus säger ”Effata!” för att den döve mannen ska kunna läsa på Jesus läppar och på så sätt få ytterligare hjälp att förstå vad som är på gång och få mannen att tro på Jesus kraft att bota.
 • Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare var de att göra det känt.
  • Jesus ville inte bli känd som Messias så länge som den allmänna bild av Messias som folk hade var rådande. Det judiska folket längtade efter en Messias som skulle bli en ny David, en ny krigarkung som skulle köra ut romarna och etablera Israel som en stark nation igen.
   • Första gången Jesus kom till jorden så kom han som den lidande tjänaren och erbjöd fred och försoning till alla folk (Apg 10:34-36).
   • Vid Jesu återkomst kommer han att inta sin rättmätiga plats som kung och förinta alla sina fiender (Upp 19:11-16).
  • Folket var glada över vad Jesus hade gjort, men de ville inte lyda honom. Vill man ha Jesus som sin Herre behöver man både prisa honom och lyda honom, inte enbart det ena eller det andra.
 • Och folk blev utom sig av häpnad och sade: ”Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala.”
  • Efter att Gud hade skapat jorden så tittade han på sitt verk och ansåg att ”det var mycket gott” (1 Mose 1:31).
   • Tyvärr förstörde syndafallet Guds goda skapelse och synd och sjukdom blev en verklighet i människornas tillvaro.
   • När Jesus går omkring och botar de sjuka och driver ut demonerna så återställer han den goda skapelsen och på så sätt kan Markus skriva, med anspelning på skapelseberättelsen, att ”allt han har gjort är gott.”
   • Paulus skriver: ”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.” (2 Kor 5:17).
  • Markus kopplar förmodligen även an till vad Jesaja har profeterat om 700 år tidigare:

”Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till de försagda: ”Var starka, frukta inte!” Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken.” (Jesaja 35:3-6). 

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.