Pastor Christian Mölk | Tillbaka till grunden

Jag tror att jag har upplevt ett Herrens ord till pingstförsamlingen i Härnösand specifikt, men kanske även pingströrelsen generellt. Jag är ingen profet, men strävar ändå efter att leva nära Gud och lyssna efter Andens röst. Ibland upplever jag tydligt att Gud talar, ibland inte. Jag tror att Gud kan tala generellt till alla kristna men att han talar mer specifikt till vissa. Jag tillhör definitivt den första mer generella kategorin. Därför må du pröva detta extra noga:

Tillbaka till grunden.
Församlingen har en fin yta men under finns många djupa sår och i staden finns många trasiga människor.
Församlingens uppdrag är, och har alltid varit, att gå tillbaka till grunden: “Predika Jesus frimodigt och hjälp de som har det svårt”.
I Sverige finns många olika församlingar och samfund som predikar ett förvirrat budskap om Jesus främmande från Bibeln. Men Pingst bör inte skämmas för att vi håller Guds Ord högt. I ett förvirrat teologiskt landskap bör vi vara den röst som frimodigast predikar Jesus så som han framställs i Bibeln.
Pingst bör heller inte underlåta sig till att bli för fina för sig själva. Vår styrka ligger inte i att vi finns i maktens korridorer, umgås med rätt kontakter, samlar pengar på hög. Vårt uppdrag är att se den svage, att förbehållslöst hjälpa alla som har det svårt, oavsett bakgrund. I ett allt mer polariserat samhälle ska vi vara en röst för missbrukarna, de ensamkommande, alla som på något sätt har det svårt och hamnat i kläm.
Tillbaka till grunden: “Predika Jesus frimodigt och hjälp de som har det svårt”.

 

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.