Jona och fisken

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Jona 1–4 Introduktion: I berättelsen om Jona och fisken ser vi att Guds barmhärtighet och omsorg omfattar alla människor, även dem som är olydiga mot hans vilja. Vi lär oss om vikten av att lyda Guds kallelse, behovet av omvändelse och vidden av Guds kärlek till hela mänskligheten. Nyckelvers: “Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora …

Jona 3 – Jona i Nineve

Christian MölkJona Leave a Comment

1Herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sade: 2”Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig.” 3Då steg Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Gud, tre dagsresor lång. 4Och Jona gick en dagsresa in i staden …

Jona 2 – Jonas bön och räddning

Christian MölkJona Leave a Comment

1Men Herren sände en stor fisk som slukade Jona, och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. 2Och Jona bad till Herren, sin Gud, i fiskens buk. 3Han sade: ”Jag ropade till Herren i min nöd, och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp, och du hörde min röst. 4Du kastade mig i …

Jona 1 – Jonas kallelse och flykt

Christian MölkJona Leave a Comment

1Herrens ord kom till Jona, Amittajs son. Han sade: 2”Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den, ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte.” 3Men Jona steg upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Och han for ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till …