Jona 4 – Jonas otålighet och Herrens svar

Christian MölkJona Leave a Comment

1Men Jona tog mycket illa vid sig, och han blev arg. 2Och han bad till Herren och sade: ”Herre, var det inte det jag sade, medan jag ännu var i mitt land! Därför ville jag förekomma det genom att fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i nåd och sådan att du ångrar det onda. 3Tag nu mitt liv Herre, för jag vill hellre vara död än leva.” 4Men Herren sade: ”Har du rätt att bli arg?” 5Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. 6Och Herren Gud lät en ricinbuske skjuta upp över Jona, för att den skulle ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över ricinbusken. 7Men dagen därpå, när morgonrodnaden gick upp, sände Gud maskar som angrep ricinbusken, så att den torkade bort. 8När sedan solen hade gått upp, sände Gud en brännande östanvind, och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sade: ”Jag vill hellre dö än leva.” 9Men Gud sade till Jona: ”Har du rätt att vara arg för ricinbuskens skull?” Han svarade: ”Ja, jag har rätt att vara arg, ända till döds.” 10Då sade Herren: ”Du ömmar för ricinbusken som du inte har haft någon möda med och inte har dragit upp och som kom till på en natt och förgicks efter en natt. 11Och jag skulle inte ömma för Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, dessutom en mängd djur!” 

 • 1Men Jona tog mycket illa vid sig, och han blev arg.
  • I samma sekund som Gud slutar vara arg på Nineve blir istället Jona arg på Gud.
  • Jona är här en mycket stark kontrast till hur Gud beskrivs genomgående i hela Gamla testamentet: ”barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd” (2 Mos 34:6–7, 4 Mos 14:18, Neh 9:17, Ps 86:15, 103:8, 145:8, Joel 2:13).
   • En av poängerna med Jona bok är att försöka lära Guds folk att inte bara tro på en barmhärtig Gud utan att även vara ett barmhärtigt folk.
  • Normalt sett brukar en predikant bli glad när hans budskap når fram, men Jona blir tvärtom arg. Jona vill nämligen inte att assyrierna ska omvända sig eftersom Jona vill att Israel ska behålla sin särställning som Guds folk.
   • Men bara för att Gud har en speciell relation till Israel betyder ju inte det att Gud inte kan ha en speciell relation även till assyrierna. Gud älskar alla människor och är hela jordens Gud, inte bara Israels.
 • 2Och han bad till Herren och sade: ”Herre, var det inte det jag sade, medan jag ännu var i mitt land! Därför ville jag förekomma det genom att fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i nåd och sådan att du ångrar det onda.
  • Det är nog mer vanligt att man inte vågar vittna om sin tro för att man är rädd att de man vittnar för inte kommer att lyssna, men Jona är rädd för att hans åhörare kommer att lyssna.
  • Anledningen till att Jona blev så arg är för att Gud förlät assyrierna när de omvände sig. Man får nästan känslan av att Jona hatade assyrierna och önskade dem inget mindre än Guds dom. Jona visste redan från första början att om han predikade Guds budskap till Nineve så skulle de omvända sig och Gud förlåta dem, det var ju därför han flydde till Tarsis för att undvika detta scenario.
  • Jona visste att Gud är en barmhärtig och nådig Gud, men han ville inte att Israels fiender assyrierna skulle få veta det. För Israels del hade det varit bättre om Israels Gud var arg på Nineve och förstörde staden för då kunde Israel vinna över dem i krig.
 • 3Tag nu mitt liv Herre, för jag vill hellre vara död än leva.
  • Jona hade själv upplevt Guds barmhärtighet när Jona inuti fiskens mage omvände sig och Gud räddade honom från en säker död. Men nu när assyrierna omvänder sig och räddas från en säker död så kan inte Jona unna dem Guds barmhärtighet och blir så arg att han hellre vill dö än leva.
  • Det framgår övertydligt att Jonas reaktion på Guds barmhärtighet är helt uppenbart fel och alla som vid läsning av Jona bok känner igen sig i Jonas reaktion bör därmed ta till sig budskapet på ett personligt sätt och försöka se på andra människor med Guds kärleksfulla ögon.
   • Om någon har begått värsta tänkbara brott mot dig så är det naturligt att du känner ett hat mot denna person. Utmaningen till alla som läser Jona bok är att erbjuda alla människor full nåd på samma sätt som Gud gör, till och med de människor som har behandlat dig fruktansvärt illa.
 • 4Men Herren sade: ”Har du rätt att bli arg?”
  • Gud fullständigt ignorerar Jonas önskan om att få dö och svarar inte ens på den bönen.
   • Som tur är så svarar inte Gud på alla våra böner utan ger oss det vi behöver när vi behöver det.
  • Gud är okej med att vi berättar även våra felaktiga och negativa känslor för honom. Gud är till och med okej med att vi är arga på honom.
 • 5Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. 6Och Herren Gud lät en ricinbuske skjuta upp över Jona, för att den skulle ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över ricinbusken.
  • Jona svarar inte på Guds retoriska fråga utan lämnar bara argt staden Nineve och bygger sig en hydda.
  • Återigen ser vi hur inkonsekvent och egoistisk Jona är när han blir ”mycket glad” när Gud är god mot honom men vägrar bli annat än arg när Gud är god mot assyrierna.
  • Ett utav huvudbudskapen i Jona bok är att Gud är hela världens Gud, inte bara Israels. Gud har makt även över naturkrafterna, djuren, hedningarna och till och med växterna. Detta visar Gud genom att sända en storm, låta en fisk svälja Jona, benåda Nineve och nu genom att låta en ricinbuske mirakulöst växa upp precis bredvid Jona!
 • 7Men dagen därpå, när morgonrodnaden gick upp, sände Gud maskar som angrep ricinbusken, så att den torkade bort. 8När sedan solen hade gått upp, sände Gud en brännande östanvind, och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sade: ”Jag vill hellre dö än leva.”
  • Ordet för ”arg” är samma som ”het” på hebreiska. Förut fick Gud känna på Jonas arga hetta, men nu får istället Jona känna på Guds ”hetta”.
  • Jona gjorde som så många andra arga personer gör; han gav upp, han drog sig undan från människor och han blev en åskådare med starka och bittra åsikter.
 • 9Men Gud sade till Jona: ”Har du rätt att vara arg för ricinbuskens skull?” Han svarade: ”Ja, jag har rätt att vara arg, ända till döds.”
  • Detta är Jonas sista ord i Jona bok, men som tur är så är det Gud som får sista ordet. Även om vi människor vägrar att bättra oss, så kan vi vara trygga i att Gud ändå har makt att få sin vilja igenom.
 • 10Då sade Herren: ”Du ömmar för ricinbusken som du inte har haft någon möda med och inte har dragit upp och som kom till på en natt och förgicks efter en natt. 11Och jag skulle inte ömma för Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, dessutom en mängd djur!”
  • Jona var en profet med goda kunskaper i Guds ord, men hela Jona bok visar oss tydligt att han ändå inte kände Gud så väl som han kanske själv trodde.
   • I 2 Kung 14:25 ser vi att Jona var en ”hovprofet” som profeterade välsignelse och framgång över Israel när de besegrade sina fiender och erövrade nya landområden. Nu ser vi dock att det är ännu viktigare att visa Guds kärlek och barmhärtighet mot andra människor än att svinga sin Bibelkunskap och sina andliga gåvor som ett svärd.
  • Lyckades Jona till slut förstå att Gud älskar även våra fiender? Vi får aldrig veta det eftersom Jonaboken egentligen handlar om oss som läser. Nu när vi har kommit till slutet av berättelsen måste vi själva svara på den frågan. Älskar du dina fiender?
   • 44Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. 45Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.” (Matt 5:44–45)
   • 34Då började Petrus tala: ”Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, 35utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör.” (Apg 10:34–35)

Texten du precis läst ingår i boken ”Jona – Den ofrivillige missionären” och går att beställa från Bokshopen.

Jona

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.