Bibelstudium från Lappis: Och festen började

Christian MölkVideo Leave a Comment

Bibelstudium från konferensen Lapplandsveckan 4 juli 2022 om Mellanösterns gästfrihetskultur som går ut på att skapa fred genom att välkomna främlingar och manifestera detta genom en symbolisk måltid. Jag går tillbaka ända till skapelsen och visar hur Gud skapade människan till Guds avbild och till varandras medmänniskor, men att människan föll i synd genom att inte lyssna på Guds ord …

De 9 nådegåvorna

Christian MölkVideo 1 Comment

Bibelstudium om de 9 nådegåvorna i 1 Korintierbrevet 12:8-10. 1 – Vishetens gåva 2 – Kunskapens ord 3 – Trons gåva 4 – Gåvor att bota sjuka 5 – Kraftgärningarnas gåva 6 – Profetians gåva 7 – Gåvan att skilja mellan andar 8 – Tungotal 9 – Uttyda tungotal