Filadelfia Stockholm statistik

Christian MölkBlogg, Statistik 3 Comments

Filadelfia Stockholm är en unik församling i svensk Pingströrelses historia. Det var en av de första svenska pingstförsamlingarna och har under en stor del av dess historia letts av Pingströrelsens apostel Lewi Pethrus. Det är ingen överdrift att påstå att Filadelfia Stockholm har haft en väldigt stor påverkan på hela svenska Pingströrelsen under drygt 100 år.

Att ha kunskap om denna församling är därför oerhört värdefullt för oss Pingst-nördar som funderar, ber och tänker på Pingströrelsens framtid, väl och ve. Jag har därför försökt sammanställa de siffror jag har tillgång till, och hoppas att om någon sitter på ännu mer siffror hör av sig till mig med dessa.

Medlemskap

Filadelfia Stockholm grundades av 29 medlemmar den 30 augusti 1910 och hade som mest (så vitt jag vet, jag saknar fortfarande några årtal) 7163 medlemmar den 31 december 1992.

Det är tydligt att församlingen växte starkt fram till 1943, då man börjar märka av att medlemmar i allt högre utsträckning flyttar till andra orter samt att ”pastor Lindskog” tog med sig 440 medlemmar när han ”återupprättade Östermalms Fria Församling”. Men någon som är mer insatt i ämnet än mig får gärna komma med förklaringar till varför tillväxten stannade upp så tydligt 1943.

OBS: Där statistiken visar 0 beror det på att jag saknar siffror för dessa år.

Dop

Filadelfia Stockholm har under årens lopp döpt väldigt många människor, som mest 306 personer år 1933. I det årets årsbok tackar Lewi Pethrus Gud ”för att denna församling aldrig varit en kastboll för de periodväckelser, som numera synas bli allt mer och mer kännetecknande för den kristna verksamheten i vår tid”.

OBS: Där statistiken visar 0 beror det på att jag saknar siffror för dessa år.

Uteslutningar

Filadelfia Stockholm har genom sin historia även uteslutit många medlemmar. Ibland har de avförts på grund av ”saknade adresser”, men framförallt har de uteslutits på grund av ”synd”.

OBS: Där siffran är nere på 0 betyder det inte automatiskt att det inte förekom några uteslutningar de åren, utan enbart att jag inte har tillgång till siffrorna de åren.

I 1929 års årsbok så reflekterar man över detta: ”Vi tro, att den synd som kan hindra en person att få medlemskap i Guds församling, även bör hindra honom från att stå kvar såsom medlem, om han såsom sådan vill leva uti densamma. Församlingen har ansett, att sådana synder, som medveten osanning, förtal, penningbegär, kotteri- och partiväsen och ett bittert sinne, äro mer än nog för att berättiga församlingen att från sin gemenskap utesluta medlemmar, som leva i dessa synder. Därför att vi hävdat och velat praktisera denna övertygelse, blevo vi på hösten utsatta för ett sällsynt hätskt angrepp från vissa grupper av vårt lands frireligiösa med Svenska Morgonbladet i spetsen. Under hela denna strid har emellertid vår församling stått orubbligt fast vid sina principer och sina beslut, och vi äro mer vissa i dag, tre månader efter denna strids utbrått, än vid dess början, att vi handlat i full överensstämmelse med Guds ord och Hans heliga vilja. Denna strid har på ett utomordentligt hälsosamt sätt öppnat våra ögon för församlingstuktens betydelse och kommit oss att genom studium av Guds ord få större klarhet uti denna viktiga fråga.”

En intressant iakttagelse är att den andra stora ”uteslutnings-puckeln”, mellan åren 1965-1970, föregår den andra ”dop-puckeln” åren 1976-1984. Om det finns något samband har jag ingen aning om. Ett alternativt sätt att se på det är att under åren församlingen uteslöt många så döpte man också mindre.

Statistik

DatumMedlemmarDopUteslutningar
1910-12-3170  
1911-12-3123882 
1912-12-3143813821
1913-12-31593 19
1914-12-3172911726
1915-12-3186415326
1916-12-3196811718
1917-12-31118719830
1918-12-31   
1919-12-31166123718
1920-12-31182615242
1921-12-31197718035
1922-12-31214216933
1923-12-31227818340
1924-12-31234213541
1925-12-31252019821
1926-12-31277821937
1927-12-31296415538
1928-12-31317620848
1929-12-31354021880
1930-12-31399326791
1931-12-31438528691
1932-12-31469226592
1933-12-31499330681
1934-12-315167270114
1935-12-31531023783
1936-12-315520237 
1937-12-31569726884
1938-12-31588722794
1939-12-316068  
1940-12-31610521788
1941-12-31669124387
1942-12-31678522981
1943-12-31692021992
1944-12-316518183111
1945-12-316392192102
1946-12-316237178153
1947-12-31635020495
1948-12-31618013589
1949-12-31622314585
1950-12-31635916693
1951-12-31650122784
1952-12-31644812178
1953-12-31642411463
1954-12-31639513071
1955-12-316395  
1956-12-31   
1957-12-31   
1958-12-31   
1959-12-316384  
1960-12-31642410566
1961-12-31652511262
1962-12-31659612652
1963-12-3166047844
1964-12-31671415545
1965-12-3166889247
1966-12-31665810685
1967-12-31672414283
1968-12-3166548796
1969-12-316552101136
1970-12-31647895127
1971-12-31639310833
1972-12-3163529525
1973-12-31600210836
1974-12-31581012354
1975-12-3157879030
1976-12-31587015415
1977-12-3159701409
1978-12-3160681918
1979-12-31614321314
1980-12-31 243 
1981-12-31 179 
1982-12-31 175 
1983-12-31 209 
1984-12-31 233 
1985-12-31   
1986-12-316887176 
1987-12-31 178 
1988-12-317000175 
1989-12-316961164 
1990-12-31 159 
1991-12-31 150 
1992-12-317163  
1993-12-31 177 
1994-12-316983170 
1995-12-316760135 
1996-12-316688118 
1997-12-31668071 
1998-12-316685126 
1999-12-31 128 
2000-12-316737109 
2001-12-316759168 
2002-12-316758167 
2003-12-316425  
2004-12-316369  
2005-12-31   
2006-12-31   
2007-12-316026  
2008-12-315825  
2009-12-31   
2010-12-315756  
2011-12-31571671 
2012-12-31570965 
2013-12-31557673 
2014-12-31545350 
2015-12-31537853 
2016-12-31541643 
2017-12-31501143 
2018-12-31452739 
2019-12-31455957 
2020-12-31430728 
2021-12-31430725 

Har du tillgång till fler siffror? Är det någon siffra som inte stämmer? Hör gärna av dig så kompletterar jag gärna!

Comments 3

  1. Den församling som stårt på fast grund förankrad i Guds ord gör klokt i att hålla fast vid Överherdens uppmaning: Håll fast det du har så att ingen tager din krona!

  2. Det går ett svärd idag genom kristenheten för Gud vill veta vem som står upp för Hans ord och vem som följer världens ordningar. Den Helige Andes lampa lämnar den församling som kompromissar. Läget är allvarligt för kristenheten i Sverige och för vårt land. Vi har att välja mellan väckelse eller krig.
    Men genom omvändelse och bön kan situationen vända. Men klockan tickar…

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.