Prognos över frikyrkans utveckling

Christian MölkBlogg, Statistik Leave a Comment

Jag gillar statistik, historia och frikyrkan. Därför kunde jag inte låta bli att knappa in lite statistik över frikyrkans utveckling sen starten och göra en prognos över framtiden. Det är tyvärr en dyster prognos, åtminstone om det fortsätter så som det gör nu.

Bild 1: Frikyrkan 1850-2015

Sveriges första baptistförsamling startade 1848, så jag räknar frikyrkans start från cirka 1850. Mellan 1850 och 1910 har Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionsförbundet (ihopslaget till Equmenia i diagramet) stora framgångar. När Pingstväckelsen kommer till Sverige går proppen ur Baptistsamfundet samtidigt som Pingströrelsen ökar starkt. I mitten av 1900-talet är Equmenia och Pingst som starkast och Frikyrkan är därmed som störst. Därefter går det i stort sett utför. Pingst rör sig lite uppåt i slutet av grafen, vilket skulle kunna vara ett trendbrott.

Bild 2: Frikyrkan 1850-2190 – Prognos

Om den frikyrkliga trenden fortsätter i samma nedåtgående riktning som den gjort sen 1960, då kommer frikyrkan vara död år 2130. Den prognos som ser allra dystrast ut är den för Equmenia. Om man tolkar Pingst uppåtgående trendbrott de senaste åren, så skulle man kunna rita en annan, mer positiv, graf. Det är möjligt att Pingst bibehåller sina siffror och överlever. Men totalt sett ser det väldigt dystert ut för frikyrkans överlevnad. Framförallt om man kollar på nästa diagram.

Bild 3: Befolkning & frikyrka 1850-2015

I det tredje diagramet jämför jag Sveriges befolkningsutveckling med frikyrkans utveckling. År 1850 var Sveriges befolkning cirka 3,5 miljoner och idag är den 10 miljoner. Frikyrkan var som mest cirka 350 000 och är idag cirka 225 000.

Det intressanta med det här diagramet är att det visar att även om exempelvis Pingst har ökat de senaste åren, så har Sveriges befolkning ökat ännu mer. Det betyder att Pingst egentligen har minskat, relativt sett.

Bild 4: Befolkning & frikyrka 1850-2130 – Prognos

Om vi gör en prognos på Sveriges befolkning fram till 2130, så kommer vi då att vara cirka 13 350 000 invånare, om befolkningsökningen fortsätter i samma takt som den har gjort sen mitten av 1800-talet. Vid samma år kommer frikyrkan att vara utdöd, om minskningen fortsätter i samma takt som den har gjort sen mitten av 1900-talet.

Bild 5: Frikyrkans procent av befolkningen 1850-2130 – Prognos

Detta är det mest intressanta diagramet enligt mig. Här ser vi hur stor procentuell del av Sveriges befolkning som frikyrkan varit. Som mest var vi drygt 4% år 1960. Idag är vi tillbaka på den nivå som rådde innan Pingstväckelsen. Om 40 år kommer frikyrkans procentuella del av Sveriges befolkning ha halverats, om utvecklingen fortsätter enligt min prognos.

Slutsats

Även om trenden har vänt för Pingst de senaste åren, så kan frikyrkan knappast slå sig för bröstet. Det är en väldigt dyster utveckling och en ännu dystrare framtidsprognos.

Min statistiska slutsats är att det enda som kan få frikyrkan att vända trenden är om det under 2000-talet kommer en ny väckelse likt 1800-talets dopväckelse och 1900-talets pingstväckelse. Det verkar som att väckelse bör vara normaltillståndet för en frikyrka, för annars hänger man inte ens med i den naturliga befolkningsökningen.

Personligen kan jag tänka mig att vi under 2000-talet kommer att se en flyktingväckelse och en Bibelväckelse, men vad vet jag? ¯\_()_/¯

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.