Vad säger Bibeln om abort?

Christian MölkBibelfrågor, Frågor & svar, Vanliga frågor 1 Comment

Det står inget specifikt om abort i Bibeln, däremot en hel del indirekt.

För det första står det att människan är skapad till Guds avbild och att man därför inte får döda andra människor. Om man på Gamla testamentets tid orsakade att en gravid kvinna födde fram ett foster så skulle man få samma straff som om man hade mördat en människa.

27Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.(1Mos 1:27)

6Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild.(1Mos 9:6)

22Om män kommer i gräl med varandra och någon av dem stöter till en havande kvinna så att hon föder fram sitt foster, men ingen annan olycka sker, då skall han böta vad kvinnans man ålägger honom och betala efter skiljedomares prövning. 23Men om det sker en olycka skall liv ges för liv, 24öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot, 25brännskada för brännskada, sår för sår och blåmärke för blåmärke.(2Mos 21:22–25)

För det andra står det i Bibeln att Gud “formar” och “sammanväver” oss i moderlivet, innan vi föds. Gud “ser” oss när vi bara är ett “outvecklat foster”. Gud till och med väljer ut oss, helgar oss och kallar oss in i tjänst medan vi ligger i “moderlivet”.

5”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.”(Jer 1:5)

15Har inte han som skapade mig i moderlivet skapat också dem? Är det inte en enda som har berett oss i modersskötet?(Job 31:15)

2Så säger Herren, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig: Frukta inte, du min tjänare Jakob, du Jesurun som jag har utvalt.(Jes 44:2)

15Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd,(Gal 1:15)

5”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.”(Jer 1:5)

För det tredje så är alla människor “underbart skapade” av Gud och alla barn är “en Herrens gåva”.

13Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. 14Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. 15Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. 16Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.(Ps 139:13–16)

3Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukt en lön.(Ps 127:3)

För det fjärde så var den första personen att prisa Jesus den ännu ofödde Johannes Döparen när han låg i sin mammas mage.

41När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv, och hon blev uppfylld av den helige Ande(Luk 1:41)

Dela

Comments 1

  1. Tack för ditt inlägg med bibelcitat i ett väldigt känsligt ämne!

    Enligt Socialstyrelsen utfördes 33 700 aborter i Sverige under 2021 – går man till USA så utfördes det enligt Forbes, hisnande dryga 1000.000 aborter under 2011(efter en nergång mellan 2011 och 2017 ökade antalet fram till 2021). Numer är det alltså en mänsklig rättighet och kvinnors rätt till sin egen kropp att ta ett mänskligt liv…

    Även om livet inte är fullt utvecklat, är det ett tragiskt, syndfullt/gudsfrånvänt symptom på en värld full av rädsla och själviskhet att utföra aborter. Paulus skriver dessa tänkvärda och kärnfulla ord i Gal 2:20:

    “Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Så länge jag lever här i min kropp, lever jag alltså genom tron på Guds Son, han som har älskat mig och gett sitt liv för mig.” Och i 1Kor 6:19 – “Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga Anden, som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva.”

    Trots detta är Gud mer än villig att förlåta och återupprätta oss människor när vi faller i synd. Tänker på liknelsen om den förlorade sonen…(Luk 15:11-31; Joh 3:16)

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.