William Carey (1761-1834)

Christian MölkKyrkohistoria Leave a Comment

William Carey var en engelsk baptistpredikant som blev känd för eftervärlden som ”den moderna missionens fader”. När William var ung växte han upp i en vävarfamilj och började så småningom jobba som skomakare. Williams föräldrar var med i den angliskanska kyrkan, men William fick en religiös kris när han såg att den anglikanska kyrkan ställde sig bakom de engelska styrkorna i det Amerikanska Frihetskriget, vilket ledde till att Carey lämnade kyrkan och anslöt sig till baptisterna. Vid 22 års ålder döpte sig William och blev några år senare pastor i en baptistförsamling.

Vid en pastorskonferens år 1786 tog William Carey upp frågan om huruvida det var en plikt för alla kristna att sprida evangeliet över hela världen eller inte. Carey menade nämligen att alla kristna, inte bara kyrkans ledare, hade en skyldighet att omvända “hedningar”. Men de reformert påverkade baptisterna rådde Carey att istället invänta Guds tid för en utökad missionsinsats och lär ha fått som svar de beryktade orden:

”Sätt dig ner unge man, när Gud vill omvända hedningarna, så kommer han att göra det utan din eller min hjälp.”

Carey nöjde sig naturligtvis inte med detta svar utan arbetade istället fram ett missionsmanifest samt började predika utifrån Jesaja 54:2-3 under mottot:

”Vänta stora ting av Gud, våga stora ting för Gud!”

 

“Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Ty du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina avkomlingar skall ta hedningars länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer.”(Jes 54:2–3)

Carey startade ett missionssällskap och började tillsammans med andra att samla in pengar till mission i Indien. När folk argumenterade emot Carey och menade att det var farligt eller att det var så långt till hednaländerna så svarade Carey att om herrnhutarna och jesuiterna kan, så kan vi också! Receptet på god mission var enligt Carey ivrig bön, att utnyttja de nya kommunikationsmöjligheterna tack vare handeln och att bilda ett missionssällskap. För att finansiera missionen ansåg Carey att man borde bojkotta socker eftersom det kom från slavhandeln. Dessa pengar borde man istället lägga på missionen!

1793 seglade Carey och hans familj iväg till Calcutta i Indien, men eftersom han inte fick bosätta sig i den engelska kolonin hamnade han till slut i den danska kolonin Serampore i östra Indien. William var duktig på språk och började översätta Nya testamentet till Bengali, Sanskrit, Nepali och upp till 44 olika språk. Även om William Carey under sina 41 år som missionär inte fick se mer än cirka 700 konvertiter i ett land med mångmiljonbefolkning, så lade han grunden för den enorma våg av protestantiska och baptistiska missionärer som under 1800-talet flödade ut ”From the West to the Rest”.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.