Pastor Christian Mölk | Markus 3:13-19 – De tolv utses

Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika och de skulle ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa tolv: Simon, som han gav namnet Petrus, Jakob, Sebedeus son, och Johannes, Jakobs bror – dem kallade han Boanerges, det betyder Åskans söner – vidare Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, Taddeus, Simon ivraren och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

 • Dem som han hade utvalt
  • Det är alltid bättre att bli utvald av Gud till en uppgift än att utse sig själv till den uppgiften.
 • Han utsåg tolv som han kallade apostlar
  • Siffran tolv är symbolisk och motsvarar Israels tolv stammar.
   • Tolv apostlar och tolv stammar symboliserar ”allihop”.
  • Ordet ”apostel” betyder ”utsänd” och är en titel som även anger uppdrag.
 • De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika och de skulle ha makt att driva ut onda andar
  • En lärjunge ska inte bara läsa och studera utan även praktisera.
  • Samma uppdrag och auktoritet som Jesus själv hade ger han vidare till sina lärjungar.
   • Även idag har Jesus lärjungar makt att driva ut demonerna.
  • När Jesus föddes som människa antog han en ”tjänares gestalt då han blev människa” (Fil 2:6–8), och gjorde sig själv därmed frivilligt beroende av sin Fader för att få veta vad han skulle göra (Joh 5:19) och beroende av den helige Ande för att kunna utföra det Fadern befallde (Apg 10:38).
   • Jesus visade sina lärjungar att även de kan lyssna på sin Fader och även de kan utföra det Fadern befaller genom den helige Andes kraft.
   • Även idag kan vi imitera Jesus genom att lyssna på Fadern och låta den helige Ande utföra de mirakler som Fadern vill göra.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.