Pastor Christian Mölk | Markus 15:42-47 – Jesus begravs

42 Det var redan kväll, och eftersom det var tillredelsedag, dagen före sabbaten, 43 kom Josef från Arimatea dit, en högt ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. 44 Pilatus blev förvånad över att Jesus redan var död och kallade till sig officeren och frågade honom, om Jesus redan hade dött. 45 När han fick veta det av officeren, lät han Josef få den döda kroppen. 46 Josef köpte då ett linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav, som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. 47 Maria från Magdala och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd.

  • Det var redan kväll, och eftersom det var tillredelsedag, dagen före sabbaten, kom Josef från Arimatea dit, en högt ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike.
  • Josef var medlem av Stora rådet, Sanhedrin, men hade inte gått med på att döda Jesus (Luk 23:51) eftersom han var en Jesu lärjunge i hemlighet (Joh 19:38).
  • Det är intressant att lärjungarnas talman, den frispråkige ledaren Petrus, bekänner inför alla att han aldrig ska överge Jesus, men när det väl blir hett om öronen flyr han. Istället är det de tysta och tillbakadragna lärjungarna som står kvar vid Jesu sida.
  • Normalt sett brukade romarna låta de korsfästa hänga kvar på korset tills de ruttnade eller blev uppätna av djur, men nu tillät Pilatus att Josef fick ta ner Jesus. Kanske hade Pilatus dåligt samvete eftersom han visste att Jesus egentligen var oskyldig? (John 18:38).
  • Eftersom judarna inte fick arbeta på sabbaten, lördagen, så var de tvungna att fixa allting på fredagen.Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.