Markus 14:32-42 – Jesus i Getsemane

Christian MölkMarkus Leave a Comment

32De kom därefter till ett ställe som heter Getsemane. Jesus sade till sina lärjungar: ”Stanna här, medan jag ber.” 33Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av ängslan och ångest 34och sade till dem: ”Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka.” 35Han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. 36Han sade: ”Abba, Fader! Allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.” 37När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sade han till Petrus: ”Simon, sover du? Kunde du inte hålla dig vaken en kort stund? 38Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.” 39Han gick bort igen och bad samma bön. 40Då han kom tillbaka fann han att de sov. Deras ögon var tunga av sömn, och de visste inte vad de skulle svara honom. 41Han kom tillbaka för tredje gången och sade till dem: ”Ni sover nu och vilar er. Det är nog. Stunden har kommit. Se, Människosonen skall utlämnas i syndarnas händer. 42Stig upp, låt oss gå! Han som förråder mig är här.”” 

 • De kom därefter till ett ställe som heter Getsemane.
  • Getsemane betyder ”oljepress” och var en trädgård vid foten av Oljeberget dit Jesus ofta brukade gå tillsammans med sina lärjungar (John 18:1-2).
   • Det är nog ingen slump att Jesus just på denna plats upplevde en enorm ”press”.
   • Än idag finns det på denna plats olivträd som sägs vara över 2000 år gamla.
 • Han greps av ängslan och ångest och sade till dem: ”Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka.”
  • Precis som att det i Getsemane trädgård fanns olivpressar som krossade oliver, så vilade det ett sådant tryck på Jesus att det höll på att krossa honom.
   • Den press som Jesus upplevde i Getsemane berodde inte bara på att han visste att han snart skulle dö utan också på att han visste att han snart skulle bära hela mänsklighetens synd på sina axlar.
 • ”Abba, Fader! Allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.”
  • ”Abba” är ett arameiskt ord som betyder ”pappa” och används normalt sett av barn när de tilltalar sin pappa.
  • ”Kalken” symboliserar det som Jesus måste gå igenom; korset.
  • Fastän Jesus är Gud så delade han till fullo våra mänskliga villkor när han blev en människa (Fil 2:6-8) och var därför beroende av att Gud Fadern gav honom allt han behövde (John 5:30). När Jesus hängde på korset så var han ensam utan Fadern, något som djupt bekymrade Jesus (Mark 15:34).
  • Jesus föregår här med gott exempel när han väljer att göra Faderns vilja istället för sin egen, trots att det innebär ett ofantligt lidande (John 6:38).
  • Hade det funnits någon annan väg för en människa att komma till Gud än via Jesus död på korset, så hade den möjligheten nu erbjudits Jesus (John 14:6).
 • När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sade han till Petrus: ”Simon, sover du? Kunde du inte hålla dig vaken en kort stund? Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.”
  • Jesus är helt ensam i sin svåra stund, inte ens hans närmaste lärjungar stöttar honom.
  • Jesus kallar Petrus för hans gamla namn ”Simon” och antyder med det att han är långt från den ”klippa” som han är tänkt att vara (Matt 16:18).
  • Om man vill undvika frestelse så är lösningen enligt Jesus att ”vaka och be”. Den som ofta vakar och ber hamnar mindre sällan i frestelser än den som aldrig vakar och ber.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.