Samtal 1: Skapad till migrant och medmänniska

Beställ Främlingsvänlig

Instruktion

Var och en läser dessa kapitel i förväg:

 • Kapitel 1. Skapad till migrant
 • Kapitel 2. Ska jag hålla reda på min bror?
 • Kapitel 3. Så att vi inte sprids ut

Samtalsledaren börjar med att läsa citaten varpå deltagarna turas om att läsa varsitt bibelord. Sen leder samtalsledaren ett samtal där alla får komma till tals utifrån de förberedda samtalsfrågorna eller reflektioner som uppstått under läsningen. Avsluta med att be tillsammans.

Citat

”Det andra välsignade uppdraget är ”uppfyll jorden”, dvs. att migrera. Gud vill att Adam och Eva, och i förlängningen hela mänskligheten, vandrar, flyttar, upptäcker nytt och sprider ut sig över jorden. På samma sätt som Guds härlighet och närvaro uppfyller hela jorden, så vill Gud att även människan migrerar och uppfyller hela jorden med sin närvaro.” (sid 10)

”Sammanfattningsvis kan vi i skapelseberättelsen se att människans synd bestod i att Adam och Eva inte lyssnade på Gud och att Kain slog ihjäl sin broder och medmänniska. Gud skapade oss människor till sin avbild och till medmänniskor till varandra, men i syndafallet så slutade vi bry oss om Gud och varandra. Som en respons och kontrast till denna mänsklighetens tvåfaldiga ursprungssynd framträder den kärnfulla sammanfattningen av Bibeln: ”Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och din nästa som dig själv”.” (sid 16)

”I ett märkligt och fåfängt försök att undvika att lyda Guds befallning om att ”uppfylla jorden” försöker mänskligheten att mura in sig själva i en stad och bygga ett högt torn som når ända upp till himlen.” (sid 17)

Bibelord

27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28 Och Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden.”” (1Mos 1:27-28)

8Kain talade med sin bror Abel, och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. 9Och Herren sade till Kain: ”Var är din bror Abel?” Han svarade: ”Jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror?”” (1Mos 4:8–9)

1Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. 2Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Shinars land och bosatte sig där. 3De sade till varandra: ”Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. 4Och de sade: ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen! Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”” (1Mos 11:1–4)

”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Luk 10:27)

Samtalsfrågor

 1. Varför tror du att Gud vill att människan ska sprida ut sig och ”uppfylla jorden”?
 2. På vilket sätt är en migrant att vara en människa skapad till Guds avbild?
 3. Vad innebär det för dig att vara en medmänniska?
 4. På vilket sätt är främlingsfientlighet en del av syndafallet?
 5. Har du varit med om att en person i din omgivning gått från att vara främling till att bli din medmänniska? Berätta vad som hände.
 6. Varför ville människorna i Babel sluta att lyda Guds befallning om att ”uppfylla jorden”?
 7. Vad finns det för koppling mellan Babels språkförbistring och Pingstdagens språkmirakel?
 8. På vilket sätt är Lukas 10:27 en respons på människans synd?
 9. ”Migranter” blir i dagens värld tydligt ”den andre”- d v s någon som är annorlunda och till och med en belastning. Hur beskrivs migranterna som värdefulla i bibelcitaten?
 10. Sverige består till stor del av obebodda platser. Är det ”fullt” i Sverige?

Bön

Fader, hjälp mig att se på människor med dina kärleksfulla ögon. Lär mig att välkomna människor på flykt och behandla dem så som jag själv skulle vilja bli behandlad. I Jesu namn, amen.

Fler samtal

Samtal 1: Skapad till migrant och medmänniska

Samtal 2: En utsträckt hand över muren

Samtal 3: Det tvåfaldiga integrations- och missionsuppdraget

Samtal 4: Främling i ett nytt samhälle

Samtal 5: Den främlingsvänliga församlingsledaren