Samtal 4: Främling i ett nytt samhälle

Beställ Främlingsvänlig

Instruktion

Var och en läser dessa kapitel i förväg:

 • Kapitel 5. Främlingar i löfteslandet
 • Kapitel 6. Jag ska följa med dig
 • Kapitel 7. Främlingar i ett land som inte är deras
 • Kapitel 8. Främling i ett främmande land
 • Kapitel 11. Ditt folk är mitt folk
 • Kapitel 18. Israel bryter mot förbundet
 • Kapitel 19. Men det finns en Gud i himlen
 • Epilog

Samtalsledaren börjar med att läsa citaten varpå deltagarna turas om att läsa varsitt bibelord. Sen leder samtalsledaren ett samtal där alla får komma till tals utifrån de förberedda samtalsfrågorna eller reflektioner som uppstått under läsningen. Avsluta med att be tillsammans.

Citat

”Sammanfattningsvis kan vi se att Josef började sitt liv i Egypten som en slav och främling, men Gud upphöjde honom till att bli den högsta politiska ledaren i sitt nya land. Josef var en ”samhällsbyggare” som använde sina gåvor från Gud till att arbeta för sitt nya lands bästa. När det blir global hungersnöd välkomnar Josef drabbade klimatflyktingar från andra länder till Egypten och förser dem med mat. Mitt i all nöd, främlingskap och flykt är Gud med och välsignar sitt folk så att de kan bygga upp sitt nya land samt ge bistånd till sitt gamla.” (sid 28)

”Om mycket av Bibelns texter handlar om hur Guds folk ska behandla främlingar som kommer till Israel, så handlar denna text om hur Guds folk själva ska bete sig vid en eventuell flykt: Fortsätt tro på Gud, lita på hans omsorg. Fortsätt lev och arbeta för en god framtid. Arbeta tillsammans med era forna fiender och ert nya samhälle. Älska era fiender och bli till välsignelse för det nya land ni befinner er i.” (sid 70)

”Daniel accepterade att utbildas i den babyloniska skolan och att få ett nytt namn, men drar gränsen vid ”oren mat”. Att bli en del av det nya babyloniska samhället var okej, men att aktivt delta i en främmande religion var något Daniel inte tänkte ställa upp på.” (sid 74)

Bibelord

3Då sade han: ”Jag är Gud, din fars Gud. Var inte rädd för att resa till Egypten, för jag ska där göra dig till ett stort folk. 4Jag ska själv följa med dig till Egypten och jag ska också föra dig tillbaka därifrån. Och Josefs hand ska sluta dina ögon.”” (1Mos 46:3–4)

2 Moabitiskan Rut sade till Noomi: ”Låt mig gå ut på åkern och plocka ax efter någon som ser på mig med välvilja.” Hon svarade henne: ”Ja, gå, min dotter.” Då gick hon i väg och kom till en åker och plockade där ax efter skördemännen. Det föll sig så att åkermarken tillhörde Boas, som var av Elimeleks släkt.” (Rut 2:2–3)

4Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: 5Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. 6Ta er hustrur och föd söner och döttrar, ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. 7Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er.” (Jer 29:4–7)

3Kungen befallde sin förste hovmarskalk Ashpenas att hämta några av Israels barn från kungaätten eller av förnäm börd, 4unga män utan defekter som såg bra ut. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldeernas litteratur och språk. 5Kungen bestämde åt dem en daglig tilldelning av kungens egen mat och av vinet som han själv drack. De skulle läras upp i tre år och därefter tjänstgöra hos kungen. 6Bland dem var Daniel, Hananja, Mishael och Asarja av Juda stam. 7Men förste hovmarskalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Belteshassar, Hananja Shadrak, Mishael Meshak och Asarja Abed-Nego.” 8Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack, och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle behöva orena sig.”” (Dan 1:3–8)

Samtalsfrågor

 1. Om du själv flyttat eller flytt från ditt hemland, hur var det att etablera sig i det nya landet?
 2. Hur skulle du känna om du var tvungen att fly ditt land?
 3. Hur skapar vi ett samhälle som är välkomnande, generöst och inkluderande?
 4. Hur motverkar vi utanförskap?
 5. Har du några exempel på hur flyktingar eller invandrare berikat er församling?
 6. Vad bör man som kristen avstå från om man måste fly till ett annat land?
 7. Hur kan vi alla bli bättre på att visa intresse för den andre, språk och tradition? Reflektera kring sätt och sammanhang.
 8. Man brukar säga att man först kan få syn på sin egen kultur i mötet med en annan kultur. Har du erfarenheter av att din egen kultur blivit synlig i mötet med en annan kultur?
 9. I mötet med andra kulturer kan vi få upp ögonen för saker vi kanske tagit för givna. Bibelläsning och samtal kring bibelordet där olika kulturer och perspektiv lyfts kan vara väldigt berikande. Har du egna erfarenheter av det? Finns det möjligheter till det i er församling?

Bön

Fader, gör mig till en välsignelse för mitt samhälle, oavsett var jag bor. Hjälp mig att bevara och bidra med det goda jag bär på, samtidigt som jag blir en del av mitt nya samhälle. I Jesu namn, amen.

Fler samtal

Samtal 1: Skapad till migrant och medmänniska

Samtal 2: En utsträckt hand över muren

Samtal 3: Det tvåfaldiga integrations- och missionsuppdraget

Samtal 4: Främling i ett nytt samhälle

Samtal 5: Den främlingsvänliga församlingsledaren

Dela