Psalm 4 – Guds frid är bättre än mänsklig rikedom

Christian Mölk Psaltaren Leave a Comment

1 För sångmästaren, till stränginstrument. En psalm av David. 2 Svara mig när jag ropar, du min rättfärdighets Gud. När jag är trängd, ger du mig utrymme. Var mig nådig och hör min bön. 3 Ni barn till höga herrar, hur länge skall ni kränka min heder? Hur länge skall ni älska tomhet och fara efter lögn? Sela. 4 Ni skall veta hur förunderligt Herren tar sig an den fromme. Herren hör när jag ropar till honom. 5 Grips ni av vrede, så synda inte! Tänk efter i era hjärtan under nattens vila och var stilla. Sela. 6 Bär fram rätta offer och förtrösta på Herren. 7 Många säger: ”Vem kan låta oss se det goda?” Herre, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss! 8 Du har skänkt mitt hjärta glädje, mer än då man får säd och vin i mängd. 9 I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, Herre, du låter mig bo i trygghet. 

 

 • 2 Svara mig när jag ropar, du min rättfärdighets Gud. När jag är trängd, ger du mig utrymme. Var mig nådig och hör min bön.
  • När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara?
   • Min personliga erfarenhet är att vi allt som oftast bara lägger fram våra böneämnen inför Gud och sen hoppas på att han svarar på åtminstone något.
   • David inleder sin psalm med ”Svara mig”. David ber inte bara för sakens skull, David ber sin bön därför att han är i ett trängt läge och måste få bönesvar!
   • Tyvärr är det ett mänskligt fenomen att vi vänder oss till Gud först när vi står inför ett antal olösliga problem och inte lyckas rädda oss själva på något vis. Tänk om vi skulle lära oss att be till Gud även när livet var bra och allt fungerade? Då kanske vi inte lika ofta skulle hamna i de där desperata lägena som tvingar oss till att be.
    • Ibland kan det till och med vara så att det är Gud själv som leder oss in i prövningar som förhoppningsvis leder till att vi lär oss att alltid vara beroende av Gud, inte bara när det inte finns någon annan utväg, och att alltid vara bedjande, inte bara när man desperat måste ha något.
    • Det är bra att vara beroende av Gud och vi behöver alla öva oss i detta.
  • Hur ska man be så att Gud blir nöjd? Ska man ropa högre än alla andra? Ska man härma framgångsrika pastorers tonfall? Svarar Gud oftare om man använder ordet ”bara” lite här och var och sen avslutar bönen med orden ”i Jesu namn, Amen!”?
   • Gud kan givetvis svara på våra konstlade böner, men det är min personliga erfarenhet att Gud vill att våran bön ska vara ärlig och äkta. Prata med Gud som till en kärleksfull förälder eller som till en god vän. Gud älskar dig och vill höra din röst!
  • David visste att han själv inte var 100 % perfekt och i sig själv rättfärdig inför Gud. David visste att det är Gud som är Davids rättfärdighet!
   • Ibland kan det vara jobbigt att komma inför Gud eftersom Satan gör allt han kan för att påminna oss om våran synd, men då är det läge att komma ihåg att i och med Jesu död på Golgata så är all vår synd förlåten (Matt 26:28, Ef 1:7, Hebr 10:17, 1 Joh 1:9) och vi är nu rättfärdiga inför Gud (Rom 4:5)!
    • När du och jag omvänder oss, börjar tro på Jesus och bekänner vår synd så tar Gud bort all vår synd och ger oss istället av sin rättfärdighet.
    • Skulle man tycka det vara jobbigt att närma sig Gud eftersom man har så mycket synd i sitt liv, då bör man be Gud om förlåtelse för dessa synder och eventuellt gå och rent konkret göra upp med sin synd (Mark 11:25).
   • Alla människor, även den fromme, går då och då igenom brottningskamper med synd och det finns en risk att det leder till att man inte vågar närma sig Gud eller att man drar sig undan församlingen för att man skäms.
    • Visst vill vi alla leva ett framgångsrikt liv med ständiga andliga segrar? Men så ser inte alltid livet ut och frågan är hur vi hanterar livets svåra episoder? Vad gör vi om vi hamnar i ekonomiska svårigheter, får alkoholproblem, misslyckas i våra relationer? Skäms vi så mycket att vi slutar be och slutar gå till kyrkan?
    • Missförstå mig rätt, men församlingen måste vara en plats där man kan må dåligt. Har man misslyckats så ska man kunna få den omsorg och tröst man behöver så att man kan upprättas igen. Blir man sjuk ska man veta att församlingen ställer upp på alla möjliga sätt. Församlingen är en gemenskap som bryr sig om varje medlem och tar hand om de som är svaga och behöver hjälp.
    • Vem vet, nästa gång kanske det är du som av olika anledningar hamnar i bekymmer och hur vill du då att församlingen ska behandla dig?
    • Jesus sa en gång: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem.” (Matt 7:12).
  • David visste att av erfarenhet att Gud brukade hjälpa honom när han var i trängda situationer och därför vågade han lita på att Gud även skulle höra denna bön.
   • Det är alltid viktigt att komma ihåg alla de underbara saker Gud har gjort tidigare i våra liv. Dessa situationer kan vara till stor hjälp nästa gång man är i en jobbig situation. Man kan då minnas att Gud tidigare har varit trofast och därför känna sig trygg i att han kommer att vara det även i framtiden.

 

 • 3 Ni barn till höga herrar, hur länge skall ni kränka min heder? Hur länge skall ni älska tomhet och fara efter lögn? Sela. 4 Ni skall veta hur förunderligt Herren tar sig an den fromme. Herren hör när jag ropar till honom.
  • När man tittat på världen runtomkring så är det lätt hänt att man blir deprimerad över all ondska som finns överallt. Hur länge ska det få hålla på innan Gud griper in?
   • Det skall sannerligen komma en dag då Herren Jesus kommer tillbaka till jorden och den dagen kommer att komma som en överraskning för alla. Det är därför bra att göra upp med all sin synd så fort som möjligt (Matt 24).
   • Det kommer att komma en dag då Herren Jesus återvänder till jorden (Apg 1:11, Luk 21:27, 1 Tess 4:16, 1 Tess 5:2), en dag som i Bibeln ofta kallas ”Herrens dag” eller ”Kristi dag”.
   • När Jesus kommer tillbaka, på ”Herrens dag”, så kommer alla troende att bli ”frälsta” (1 Pet 1:5) och alla döda troende kommer att ”uppstå till liv” samtidigt som alla döda icke troende kommer att ”uppstå till dom” (Joh 5:29). Tack vare att Jesus offrade sig själv genom att dö på korset så kommer han vid sin återkomst inte att döma de troende utan istället frälsa ”dem som väntar på honom” (Heb 9:28). Enligt Paulus kommer dock även kristna att stå inför Kristi domstol och ”få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont” (2 Kor 5:10) men det är bara de ogudaktiga som ”skall dömas och bli fördömda.” (2 Pet 3:7).
   • Enligt Matteus så kommer Jesus att sitta på sin tron och ”skilja fåren från getterna”. De troende kommer att få ”ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse” (Matt 25:34) medan de icke troende kommer att få gå ”till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (Matt 25:41). De som inte tillhör Jesus kommer att få ”gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.” (Matt 25:46).
   • Det kommer alltså att komma en dag då Herren Jesus själv skall ställa allt till rätta. Även om det för stunden ser ut som att det går bra för de onda, så ska vi fromma troende inte vara avundsjuka på dem eftersom vi vet att Gud kommer att döma synden och ondskan.
  • Det kan med andra ord vara relevant att då och då granska sitt eget liv. Om du lever i någon slags synd, hur länge till hade du tänkt hålla på? Om du vet att det är synd, varför inte sluta med din synd och istället göra rätt för dig nu på en gång?
   • Man måste dock komma ihåg den viktiga skillnaden mellan att vara en ”syndare” och att ”synda”. Alla människor, även fromma kristna, syndar då och då, men detta betyder inte nödvändigtvis att man automatiskt har förlorat sin frälsning. Den som däremot lever som en medveten och uppenbar syndare bör omvända sig och be om frälsning och syndernas förlåtelse.
  • David frågar sina fiender: hur länge skall ni kränka min heder?” Det är inte helt ovanligt för en kristen som försöker leva ett fromt liv att man blir hånad och ifrågasatt för att man försöker göra det som är rätt.
   • Vad gör man när ens kollegor fifflar med företagets skatt, när vännerna retar dig för att du inte vill dricka alkohol eller ha sex före äktenskapet? Det är inte alldeles lätt att stå upp för det man tror är rätt när folk i ens närhet ständigt hånar. Men även om det är svårt, fortsätt sök din styrka hos Herren så kommer du att se hur ”förunderligt Herren tar sig an den fromme”!
  • David visste att ”Herren hör när jag ropar till honom”. Hur säker är du på att Gud hör dina böner? I Bibeln kan vi finna några ledtrådar till bönesvar:
   • Förbli i Jesus (Joh 15:7), be i tro (Matt 17:20-21), fasta (Matt 17:21), bekänn dina synder (Jak 5:16), älska Guds ord (Ord 28:9), rabbla inte bara en massa tomma ord utan be på riktigt (Matt 6:7).

 

 • 5 Grips ni av vrede, så synda inte! Tänk efter i era hjärtan under nattens vila och var stilla. Sela. 6 Bär fram rätta offer och förtrösta på Herren.
  • När man med sina egna ögon bevittnar all den ondska och synd som finns överallt runtomkring så är det lätt hänt att man blir så arg att man råkar göra något förhastat och dumt. David varnar för detta och uppmanar oss istället till att stilla oss, ta en rejäl funderare, sova på saken, be Gud om vägledning och sen förtrösta på att Herren kommer att visa hur vi ska göra.

 

 • 7 Många säger: ”Vem kan låta oss se det goda?” Herre, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss! 8 Du har skänkt mitt hjärta glädje, mer än då man får säd och vin i mängd. 9 I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, Herre, du låter mig bo i trygghet.
  • Kanske hade Israel upplevt en svår torka vilket hade lett till att många israeliter hade vänt sig till de kananeiska väder- och fruktbarhetsgudarna för att be om hjälp. Kanske hade de då fått ”säd och vin i mängd” och därmed trott att dessa gudar är bättre än Israels Gud.
   • Det verkar som att de som i nödens stund lämnat sin tro på Gud och istället sökt hjälp någon annanstans sagt till David: ”Vem kan låta oss se det goda?” Dessa personer hade tappat sin tro på Gud när livet blev för svårt.
    • Men David väljer att stå fast i sin tro på Guds godhet även när livet runtomkring ser mörkt och jobbigt ut. David visste att den aronitiska välsignelsen (4 Mose 6:24–26) var sann; Gud kommer att ge oss sin frid och sitt ljus så småningom. Även om vi inte ser det just nu så kan vi förtrösta på Gud och lita på att han så småningom kommer att gripa in i vår situation och därför överger vi inte vår tro på Gud utan stannar kvar trots alla svårigheter.
   • Att troende klagar över att det går så bra för de ogudaktiga är vanligt förekommande i Bibeln:
    • 2 Men jag var nära att stappla med mina fötter, mina steg var nära att slinta, 3 ty jag avundades de övermodiga, när jag såg att det gick de ogudaktiga väl.16 När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig alltför svårt, 17 till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut. (Ps 73:2-3, 16-17)
  • Har du någon gång känt att de ogudaktiga lyckas så bra med allt i livet medan du som kristen har det svårt att få ekonomin att gå ihop? Varför verkar det som att de ogudaktiga är så framgångsrika medan du som är from och har valt att inte gå över lik för att tjäna pengar alltid har ekonomiskt tufft?
   • Här visar oss David att även om de ogudaktiga har ”säd och vin i mängd” så har David något bättre eftersom Gud har skänkt honom glädje och låter honom leva i frid och bo i trygghet. Min personliga erfarenhet är att det är långt mycket värdefullare att ha glädje och frid än att vara rik. 
   • Många kristna har vittnat om att även när världen runtomkring rasar samman så har man ändå varit fylld av en ”frid som övergår allt förstånd” (Fil 4:7).
   • De ogudaktiga må vara lyckliga vid det tillfälle som de har ”säd och vin i mängd”, men så fort pengarna och förråden tar slut så hopar sig bekymren snabbt. Den troende kan ständigt vara lycklig på grund av den frid som Gud ger, en frid och glädje som ingenting i världen någonsin kan ta bort.
  • David kunde gå och lägga sig med gott samvete och sova i trygghet, därför att han förtröstade på Herren, inte på sina känslor, sina pengar eller på något annat.
   • När Petrus var fängslad och skulle avrättas dagen efter så borde han kanske varit rädd för sitt liv eller åtminstone haft svårt med att sova, men icke! Petrus vaknade inte ens av att en ängel från himlen plötsligt uppenbarade sig i ett ljussken, Petrus sov så djupt att ängeln var tvungen att stöta till honom för att väcka honom (Apg 12:6-7).

4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. 8 För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. 9 Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er. (Fil 4:4–9)

 

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.