Gåvotest: Förebedjare

Christian MölkGåvotest Leave a Comment

En förebedjare är en person som är särskilt kallad att be för andra och att lyfta upp deras behov inför Gud. Förebedjare spelar en viktig roll i att stödja församlingen och dess medlemmar genom bön. Deras uppdrag är att stå i gapet för andra, be för deras välbefinnande och andliga tillväxt, och att söka Guds vilja och ingripande i olika …

Gåvotest: Vaktmästare

Christian MölkGåvotest Leave a Comment

En kyrkvaktmästare är en person som är särskilt kallad att ta hand om kyrkans fysiska anläggningar och se till att de hålls rena, välskötta och fungerande. Kyrkvaktmästare spelar en viktig roll i att skapa en välkomnande och ordnad miljö för tillbedjan och gemenskap. Deras uppdrag är att utföra praktiska uppgifter som bidrar till kyrkans dagliga verksamhet och att stödja församlingen …

Gåvotest: Ungdomsledare

Christian MölkGåvotest Leave a Comment

En ungdomsledare är en person som är särskilt kallad att leda, vägleda och undervisa ungdomar i deras andliga resa. Ungdomsledare spelar en viktig roll i att hjälpa ungdomar att utveckla en stark och livskraftig tro, samt att ge dem verktyg för att navigera livets utmaningar med ett kristet perspektiv. Deras uppdrag är att skapa en trygg och stödjande miljö där …

Gåvotest: Diakon

Christian MölkGåvotest Leave a Comment

En diakon är en person som är särskilt kallad att ta hand om och stödja de behövande i församlingen och samhället. Diakoner spelar en viktig roll i att visa omsorg och medkänsla för de som är sjuka, ensamma eller på annat sätt i behov av hjälp. Deras uppdrag är att vara en källa till tröst och praktisk hjälp, och genom …

Gåvotest: Bibellärare

Christian MölkGåvotest Leave a Comment

En bibellärare är en person som är särskilt kallad att undervisa och förklara Guds ord. De har en djup förståelse för Bibeln och är skickliga i att förmedla dess sanningar på ett klart och begripligt sätt. Bibellärare spelar en avgörande roll i att bygga upp församlingen genom att hjälpa människor att växa i sin tro och kunskap om Guds ord. …

Gåvotest: Evangelist

Christian MölkGåvotest Leave a Comment

En evangelist är en person som är särskilt kallad att sprida de goda nyheterna om Jesus Kristus. Evangelister är utrustade med en passion och iver att dela evangeliet med andra, oavsett om det är i deras närområde eller på avlägsna platser. De spelar en viktig roll i att leda människor till tro, uppmuntra dem att omvända sig och att ansluta …

Gåvotest: Profet

Christian MölkGåvotest Leave a Comment

En profet är en person som är kallad av Gud att tala Guds ord till folket. Profeterna har en särskild gåva att höra Guds röst och förmedla hans budskap, varningar, och vägledning till människor. De spelar en avgörande roll i att upprätthålla tro och rättfärdighet inom församlingen, och deras uppdrag kan inkludera att förutsäga framtida händelser, uppmana till omvändelse och …

Gåvotest: Apostel

Christian MölkGåvotest Leave a Comment

En apostel är en budbärare och ambassadör, utvald och utsänd för att förmedla Jesu Kristi lära till andra. Termen “apostel” kommer från det grekiska ordet “apostolos,” vilket betyder “en som är sänd.” Apostlar spelade en avgörande roll i den tidiga kristna kyrkan genom att etablera församlingar, sprida evangeliet och tillhandahålla andligt ledarskap och vägledning. Deras uppdrag var att fortsätta Jesu …

Rösta främlingsvänligt i Europavalet

Christian MölkBlogg 2 Comments

Det är två veckor kvar till valet till Europaparlamentet och de val vi gör kommer inte bara att påverka vår kontinents framtid, utan även de människor som söker sig hit. Hur ska vi som kristna tänka i dessa för utsatta människor livsavgörande frågor? Svaret hittar vi i Bibeln: medkänsla, rättvisa och gästfrihet. Utmaningen hittar vi i vår egen bekvämlighet. Situationen …

Pingst Rådslag 2024

Christian MölkBlogg 1 Comment

Några fina dagar i Göteborg på Pingst Rådslag. Det var kul att få se nya Frihamnskyrkan, men det blev en lååång bilresa med Stefan och Helena från Övik. Nästa gång hoppas jag på en lite mer central ort :) Men det måste sägas att Smyrna Göteborg har fått jättefina lokaler. Årets rådslag var speciellt i den bemärkelsen att Pingst FFS …