Paulus i Efesos

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Apostlagärningarna 19:1–10 Introduktion: I den här texten ser vi hur viktigt det är att se till att de troende verkligen är Jesu Kristi lärjungar, fyllda av den helige Ande och grundade på evangeliets sanning. Genom Paulus undervisning och den efterföljande manifestationen av andliga gåvor lär vi oss betydelsen av både tron på Jesus och den helige Andes kraftfulla närvaro …

Paulus i Aten

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Apostlagärningarna 17:16-34 Introduktion: I Paulus tal till atenarna ser vi hur han engagerar sig i kulturen och världsbilden hos människorna i Aten och använder deras egna religiösa sedvänjor och filosofiska idéer som ingångar till att dela med sig av evangeliet. Han betonar sanningen att Gud är alltings skapare, den som ger liv åt alla, och kallar människor till omvändelse …

Paulus och Silas i fängelse

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Apostlagärningarna 16:16-40 Introduktion: Berättelsen om Paulus och Silas i fängelset belyser kraften i bön, lovsång och uthållighet i motgångar. Trots att de var orättvist fängslade och utsattes för fysiskt lidande behöll de sin tro, bad innerligt och lovprisade Gud, vilket ledde till deras mirakulösa befrielse och frälsning av fångvaktaren och hans familj. Nyckelvers: “Vid midnatt var Paulus och Silas …

Lydias frälsning

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Apostlagärningarna 16:11-15 Introduktion: Den här berättelsen illustrerar hur Guds frälsning är öppen för alla människor, oavsett bakgrund eller social status. Den betonar gästfrihetens roll, mottaglighet för Guds ord och den helige Andes kraftfulla arbete för att förvandla liv. Nyckelvers: “En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till …

Makedoniernas kallelse

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Apostlagärningarna 16:6–10 Introduktion: Den här texten understryker vikten av att vara lyhörd för den helige Andes ledning i våra liv och i vår tjänst. Den lär oss att vara uppmärksamma på Guds vägledning och öppna för hans ledning, även när den kan leda oss utanför våra bekvämlighetszoner n. Nyckelvers: “På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod …

Församlingsmötet i Jerusalem

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Apostlagärningarna 15:1–35 Introduktion: Församlingsmötet i Jerusalem visar hur viktigt det är med enhet inom den tidiga kristna gemenskapen när man tar upp lärostrider. Det lyfter fram betydelsen av klokt ledarskap, öppen dialog och tillit till den helige Ande för att lösa konflikter och bevara integriteten i evangeliets budskap. Nyckelvers: “Nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd …

Paulus missionsresor

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Apostlagärningarna 13–28 Introduktion: De här kapitlen illustrerar hur evangeliet sprids över kulturella och geografiska gränser genom den helige Andes kraft. Den belyser Paulus hängivenhet, mod och uthållighet i att förkunna budskapet om Jesus Kristus trots att han mötte olika utmaningar och motstånd. Nyckelvers: “Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv, bara jag får fullborda …

Paulus och Barnabas i Lystra

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Apostlagärningarna 14:8–20 Introduktion: Den här berättelsen visar på Guds kraft att hela och människors tendens att missförstå och feltolka gudomliga handlingar. Trots att de mötte motstånd och förföljelse förblev Paulus och Barnabas orubbliga i sitt uppdrag att förkunna evangeliet. Nyckelvers: “Människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni! Vi kommer till er med evangeliet att …

Jakobs död och Petrus befrielse

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Apostlagärningarna 12:1–19 Introduktion: Berättelsen om Jakobs död och Petrus befrielse illustrerar kontrasten mellan den förföljelse som de troende utsattes för och Guds mirakulösa ingripande som svar på bön. Den betonar bönens kraft och Guds suveränitet över svåra omständigheter, även när det gäller förföljelse och motgångar. Nyckelvers: “Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för …

Petrus och Cornelius

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Apostlagärningarna 10:1–48 Introduktion: Den här texten visar oss evangeliets inkluderande karaktär och visar att Guds frälsning är tillgänglig för alla människor, oavsett deras bakgrund eller etniska tillhörighet. Det lär oss att bryta ner fördomar och ta till oss att Guds kärlek och budskap är universellt. Nyckelvers: “Då började Petrus tala: “Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad …