4 Moseboken 14:11–24 – Mose medlar mellan folket och Gud

Christian Mölk4 Moseboken, Bibelkommentarer Leave a Comment

Då visade sig Herrens härlighet i uppenbarelsetältet för alla Israels barn. 11Och Herren sade till Mose: ”Hur länge skall detta folk förakta mig? Och hur länge skall de vägra tro på mig trots alla de tecken jag har gjort ibland dem? 12Jag skall slå dem med pest och utrota dem, men dig vill jag göra till ett folk som är större och mäktigare än detta.” 13Mose sade till Herren: ”Egyptierna har ju hört att du med din kraft har fört detta folk ut från dem hit upp, 14och de har talat om det för dem som bor här i landet. De har hört att du, Herre, är mitt ibland detta folk, att du, Herre, visar dig ansikte mot ansikte, att din molnsky står över dem och att du går framför dem i en molnstod om dagen och i en eldstod om natten. 15Om du dödar detta folk, alla på en gång, skall folken som hört talas om dig säga: 16’Därför att Herren inte förmådde föra detta folk in i det land som han med ed hade lovat dem, har han slaktat dem i öknen.’ 17Nej, låt nu Herrens kraft bevisa sig stor, så som du själv har sagt: 18Herren är sen till vrede och rik på nåd, han förlåter missgärning och överträdelse, men låter inte någon bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet. 19Förlåt nu detta folks missgärning efter din stora nåd, så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk allt ifrån Egypten och ända hit.” 20Då sade Herren: ”Jag förlåter dem enligt ditt ord. 21Men så sant jag lever och så sant Herrens härlighet uppfyller hela jorden: 22Av alla de män som har sett min härlighet och sett de tecken jag har gjort i Egypten och i öknen, och som nu tio gånger har frestat mig och inte lyssnat till min röst, 23av dem skall ingen få se det land som jag med ed har lovat deras fäder. Ingen av dem som har föraktat mig skall få se det. 24Men i min tjänare Kaleb är en annan ande, och han har i allt följt mig. Därför skall jag föra honom in i det land där han nu har varit, och hans avkomlingar skall ta det i besittning.

4 Mos 14:11–24
 • Då visade sig Herrens härlighet i uppenbarelsetältet för alla Israels barn. 11Och Herren sade till Mose: ”Hur länge skall detta folk förakta mig? Och hur länge skall de vägra tro på mig trots alla de tecken jag har gjort ibland dem? 12Jag skall slå dem med pest och utrota dem, men dig vill jag göra till ett folk som är större och mäktigare än detta.”
  • Gud ger nu upp att tala till Israels folk och talar direkt till Mose. Om Israel inte lyssnat på vad Gud sagt tidigare, kommer de heller inte att lyssna på vad Gud ska säga nu.
   • Ibland kan man som troende fundera på varför Gud inte talar längre till mig. Det kan bero på olika saker, men en av anledningarna kan vara att Gud har talat tidigare, men vi har vägrat att lyssna.
  • Gud överväger att uppfylla Israels bön om att hellre ”få dö här i öknen” än att få gå in i löfteslandet, och att sen skapa ett nytt folk av Mose. Det finns en reell möjlighet att Gud kommer att göra på detta vis, beroende på vad Mose nu kommer att svara Gud.
 • 15Om du dödar detta folk, alla på en gång, skall folken som hört talas om dig säga: 16’Därför att Herren inte förmådde föra detta folk in i det land som han med ed hade lovat dem, har han slaktat dem i öknen.’ 17Nej, låt nu Herrens kraft bevisa sig stor, så som du själv har sagt: 18Herren är sen till vrede och rik på nåd, han förlåter missgärning och överträdelse, men låter inte någon bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet. 19Förlåt nu detta folks missgärning efter din stora nåd, så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk allt ifrån Egypten och ända hit.”
  • Moses svar till Gud visar på mycket stort ledarskap! Mose visar att han känner Guds hjärta.
   • Mose är folkets ledare och tar som en konsekvens av detta folket i försvar, trots deras uppror.
   • Mose är Guds tjänare och tar som en konsekvens av detta Guds ära i försvar, trots Guds förslag.
  • Mose vet att om Gud tar död på hela Israels folk så kommer Egypten att tro att Gud är en svag gud som inte förmådde att föra folket in i Kanaans land, något som han ju hade lovat att göra. Mose vill inte att de andra nationerna runtomkring ska få minsta lilla chans att tro att Gud inte är en Gud som uppfyller sitt ord.
  • Nyckeln till att Mose lyckas ”övertala” Gud att förlåta, är att Mose hänvisar till vad Gud själv har sagt. Mose påminner Gud om att Gud är en förlåtande Gud, och att Gud inte kan svika sitt eget ord eller förneka sig själv.
   • På samma sätt bör vi lära oss att be genom att hänvisa till vem Gud är. Exempelvis:
    • ”Gud, jag vet att du är en förlåtande Gud full med kärlek, förlåt mig nu för de synder jag har gjort.”
    • ”Gud, jag vet att du är miraklernas Gud, nu behöver jag ett mirakel från dig.”
    • ”Gud, jag vet att du vill ge Andens kraft till de som vittnar om Jesus, fyll mig nu med din helige Ande så jag att vågar att frimodigt vittna!”
  • Det sätt som Mose svarar Gud på, dvs. att åberopa Guds egen kärlek till Guds folk, visar att Mose har börjat lära känna Gud så mycket, att han också har börjat få Guds hjärta för Guds folk.
   • Ju mer vi umgås med Gud, desto mer lär vi känna Gud och blir mer och mer lika Gud i hans sätt att vara.
 • 20Då sade Herren: ”Jag förlåter dem enligt ditt ord. 21Men så sant jag lever och så sant Herrens härlighet uppfyller hela jorden: 22Av alla de män som har sett min härlighet och sett de tecken jag har gjort i Egypten och i öknen, och som nu tio gånger har frestat mig och inte lyssnat till min röst, 23av dem skall ingen få se det land som jag med ed har lovat deras fäder. Ingen av dem som har föraktat mig skall få se det. 24Men i min tjänare Kaleb är en annan ande, och han har i allt följt mig. Därför skall jag föra honom in i det land där han nu har varit, och hans avkomlingar skall ta det i besittning.
  • Guds svar på Moses försvar av folket är att låta Israels folk dö men bevara Kaleb som trodde på Gud. På så sätt får egentligen alla som de ville, både Israel, Gud och Mose.  
  • Gud förlät Israel ”enligt Moses ord”. Helt uppenbart var Moses bön för Israel avgörande i hur Gud skulle agera.
   • Ibland är det svårt att exakt se konsekvenserna av våra böner, men vi kan lita på att de alltid är viktiga och att Gud hör och agerar på något sätt.
  • För stunden, och för de närmaste 40 åren, var det ingen större skillnad på Kaleb och övriga Israel, de fick alla vandra i öknen i 40 år. Men på sikt var Kalebs starka tro och ställningstagande skillnaden mellan att få se Guds löften uppfyllda eller inte.
   • Vår tro och de ställningstaganden vi gör här och nu påverkar vår framtid och om vi får komma in i himlen eller inte.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.