Apg 16:6–15 – Andens ledning

Christian MölkApostlagärningarna, Bibelkommentarer Leave a Comment

6Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige Ande hindrades från att predika ordet i Asien. 7Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande. 8Då for de genom Mysien ner till Troas. 9På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: ”Kom över till Makedonien och hjälp oss!” 10När han hade sett denna syn, försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. 11Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis 12och därifrån till Filippi, som är den ledande staden i denna del av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. 13På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod, där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. 14En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon tog till sig det som Paulus predikade. 15När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon: ”Kom hem till mig och bo där, om ni anser att jag tror på Herren.” Och hon övertalade oss.

 • 6Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige Ande hindrades från att predika ordet i Asien. 7Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande. 8Då for de genom Mysien ner till Troas.
  • Paulus har för avsikt att fortsätta sin missionsresa och ”predika ordet i Asien”, men stoppas av den helige Ande.
   • Det var naturligtvis inget fel i att vilja predika i Asien, men den helige Ande hindrade Paulus från att göra något som vi normalt sett ser som något positivt, eftersom Gud hade andra planer.
    • Ibland kan vår plan vara god och gudfruktig, men inte i rätt tid och vi kan vara fel person att utföra planen.
  • Hur talade Guds Ande till Paulus? Genom profetiska ord? Genom en känsla av ofrid? Genom praktiska försvårande omständigheter? Vi vet inte, men vi vet att Paulus var medveten om att Guds Ande ville leda honom och han följde Guds vägledning.
   • Även vi idag kan bli ledda av Guds Ande i både var vardag och i vår tjänst för Gud. Den helige Ande vill hjälpa dig att vittna om Jesus för dina medmänniskor och han kommer att försöka leda dig till rätt person vid rätt tidpunkt. Att likt Paulus lära sig uppfatta Guds Andes vägledning är en viktig lärdom i livet som Jesu lärjunge.
   • Mina tips för att lära dig lyssna på den helige Andes vägledning är följande:
    • Lev ett liv med vardaglig bön och Bibelläsning.
    • Be att få bli uppfylld med den helige Ande.
    • Lyssna efter den helige Andes ledning.
    • Pröva frimodigt när du upplever något! Det värsta som kan hända är att du råkar dela evangeliet med en person för mycket.
    • Repeat.
 • 9På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: ”Kom över till Makedonien och hjälp oss!” 10När han hade sett denna syn, försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem.
  • Om det nu var Guds vilja att Paulus skulle predika evangeliet i Makedonien, varför la då inte Guds Ande Makedonien på Paulus hjärta innan han började hindra honom från att resa till Asien och Bitynien? Det är uppenbart att Gud kan tala till oss på många olika sätt:
   • Väcker tankar i vårt hjärta som vi inte kan släppa
   • Vi hör en tydlig röst
   • Vi känner starkt i vår ande
   • Dörrar stängs eller öppnas
  • Det är intressant att notera att det är först när Paulus kommer till Troas som han får vidare instruktioner. Det är sällan Gud låter oss se hela sin plan för oss, utan vi får se en bit i taget, ett steg i sänder.
   • Om Gud hade låtit oss se hela hans plan för våra liv, då hade vi förmodligen inte trott på det eller kanske inte vågat följa. Ibland är det bättre att bara veta nästa steg och sen lita på Gud.
  • När Paulus förstod att Gud ville att han skulle predika evangeliet i Makedonien så begav han sig genast dit. Paulus iver att få tjäna Gud är en förebild för oss.
  • I vers 8 står det att ”de” for genom Mysien, och i vers 10 står det att ”vi” for till Makedonien. Troligtvis innebär detta att det var i Troas som Apostlagärningarnas författare Lukas slog följe med Paulus. Kanske var detta till och med en av anledningarna till att Paulus inte fick veta att han skulle till Makedonien förrän han kommit till Troas.
  • Den kanske viktigaste lärdomen från denna bibeltext är att den helige Ande har ett intresse av att dirigera missionen. Vi ska naturligtvis planera utifrån våra mänskliga förutsättningar, men vi behöver framförallt vara lyhörda när vi upplever Anden leda oss.
 • 11Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis 12och därifrån till Filippi, som är den ledande staden i denna del av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar.
  • Tack vare Paulus lyhördhet för Guds Andes tilltal, så kom evangeliet till Europa och vi fick Lukasevangeliet och Apostlagärningarna.
   • Gud vet alltid vad han gör när han säger nej till våra planer. Även om det naturligtvis är roligare när Gud öppnar dörrar än när han stänger dem, så är det i slutändan alltid för vårt och evangeliets bästa.
 • 13På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod, där vi antog att det fanns ett böneställe.
  • När Paulus kom till en ny stad brukade han normalt sett börja med att gå till den judiska synagogan för att predika evangeliet där, men förmodligen fanns det inte tillräckligt många judar i denna stad för att de skulle kunna ha möjlighet att bygga en egen synagoga. Istället möttes judarna till bön nere vid floden.
 • Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. 14En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon tog till sig det som Paulus predikade.
  • Den makedoniske mannen som Paulus såg i sin syn visade sig vara en kvinna!
   • Lydia blir den första som blir kristen i Europa, tack vare att ”Herren öppnade hennes hjärta”.
 • 15När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon: ”Kom hem till mig och bo där, om ni anser att jag tror på Herren.” Och hon övertalade oss.
  • Eftersom Lydia handlade med ”purpurtyger” var hon förmodligen rik och hade det gott ställt. På grund av detta kunde hon öppna sitt hem för Paulus och hans följe, och på så sätt starta den första församlingen i Europa i hennes hus.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.