2 Kung 6:8-23 – Profeten Elisa räddar Israel

Christian Mölk2 Kungaboken, Bibelkommentarer Leave a Comment

8Kungen i Aram låg i krig med Israel. När han rådgjorde med sina tjänare och sade: ”På den och den platsen skall jag slå läger”, 9sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: ”Se till att du inte drar förbi den platsen, för arameerna ligger där.” 10Då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angivit för honom och varnat honom för. Och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger. 11Kungen i Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sade till dem: ”Kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung?” 12Då svarade en av hans tjänare: ”Så är det inte, min herre konung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare.” 13Han sade: ”Gå och se efter var han finns, så att jag kan skicka någon att gripa honom.” Man berättade då för honom att han var i Dotan. 14Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom om natten och omringade staden. 15När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sade till gudsmannen: ”O, min herre, vad skall vi ta oss till?” 16Han svarade: ”Frukta inte! De som är med oss är fler än de som är med dem.” 17Och Elisa bad: ”Herre, öppna hans ögon, så att han ser.” Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. 18När arameerna drog ner mot honom bad Elisa till Herren och sade: ”Slå detta folk med blindhet.” Och Herren slog dem med blindhet, så som Elisa hade bett. 19Elisa sade då till dem: ”Det här är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig, så skall jag föra er till den man som ni letar efter.” Och han förde dem till Samaria. 20Men när de kom till Samaria, sade Elisa: ”Herre, öppna deras ögon så att de ser.” Då öppnade Herren deras ögon, och de såg att de var mitt i Samaria. 21När Israels kung såg dem, sade han till Elisa: ”Skall jag hugga ner dem, min fader, skall jag hugga ner dem?” 22Han svarade honom: ”Du skall inte hugga ner dem. Hugger du ner dem som du har tagit till fånga med svärd och båge? Sätt fram mat och vatten åt dem, låt dem äta och dricka och låt dem sedan gå tillbaka till sin herre igen.” 23Då lät han laga till en stor måltid åt dem. Och när de hade ätit och druckit lät han dem gå, och de gick tillbaka till sin herre igen. Sedan kom det inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land.

 • 8Kungen i Aram låg i krig med Israel. När han rådgjorde med sina tjänare och sade: ”På den och den platsen skall jag slå läger”, 9sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: ”Se till att du inte drar förbi den platsen, för arameerna ligger där.” 10Då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angivit för honom och varnat honom för. Och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger.
  • Profeten Elisa var inte något fan av Israels ogudaktige kung Joram (2 Kung 3:1–2), som var son till den nu döde kung Ahab som var gift med Isebel. Ahab och Isebel såg profeten Elia som fiende och förföljde Guds folk. Joram är visserligen också ogudaktig, men inte riktigt lika illa som Ahab och Isebel. Elisa har därför möjlighet att hjälpa Israel genom att profetiskt förmedla till kung Joram vart den arameiska armén befinner sig.
   • Genom bön kan man få kunskap från Gud som man kan förmedla till andra människor. I Nya testamentet kallas detta för ”Kunskapens ord” (1 Kor 12:8).
   • Guds tid för dom över kung Joram och Israel har ännu inte kommit, och därför finns det fortfarande tid för omvändelse. Även om kung Joram levde i synd och långt bort från Gud, så var Gud inte långt borta från Joram. Det var inte försent för Joram att omvända sig.
  • I och med att kung Joram skickar ut sina tjänare att kontrollera profeten Elisas profetiska ord, så visar han att han tror på Guds ord, men vill ändå kontrollera att det stämmer. Detta är faktiskt en sund och balanserad inställning till profetiska ord. Man ska inte bara blint lyda vad profeter säger, utan kontrollera att det stämmer och jämföra med Guds ord i Bibeln.
 • 11Kungen i Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sade till dem: ”Kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung?” 12Då svarade en av hans tjänare: ”Så är det inte, min herre konung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare.” 13Han sade: ”Gå och se efter var han finns, så att jag kan skicka någon att gripa honom.” Man berättade då för honom att han var i Dotan.
  • Ben-Hadad, kungen i Aram, blir arg över att han inte lyckas överraska Israel, förstår inte hur kung Joram kan känna till hans armés positioner hela tiden och misstänker därför att det måste finnas en förrädare mitt ibland dem. Men en av kungens tjänare känner till sanningen; att det är profeten Elisa som på ett övernaturligt sätt förmedlar den profetiska kunskapen till kung Joram.
   • Efter att tjänaren upplyst Ben-Hadad om den andliga sanningen borde Ben-Hadad ha insett att Gud beskyddade Israel och att han stred mot Herren själv. Men istället för att omvända sig bestämmer Ben-Hadad sig för att försöka gripa Guds profet Elisa.
 • 14Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom om natten och omringade staden. 15När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sade till gudsmannen: ”O, min herre, vad skall vi ta oss till?” 16Han svarade: ”Frukta inte! De som är med oss är fler än de som är med dem.” 17Och Elisa bad: ”Herre, öppna hans ögon, så att han ser.” Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa.
  • Att Ben-Hadad får för sig att det är en bra idé att försöka överraska profeten Elisa efter att han har fått veta att Elisa upprepade gånger har fått kunskap från Gud om Ben-Hadads försök att överraska Israel, visar att Ben-Hadad inte vill omvända sig till den sanne Guden utan hellre vill försöka besegra Honom.
  • Elisas tjänare ser på Ben-Hadads armé med mänskliga ögon och blir livrädd och trodde att allt hopp var ute. Men Elisa ser på armén med Guds ögon och vet att Gud är med dem. Om Gud har hjälpt Israel mot araméerna förut, så kommer han även att göra det nu. Med mänskliga ögon så var Elisa omringad, men med andliga ögon så var araméerna omringade. Trons ögon ser den andliga verkligheten, Guds närvaro och beskydd.
   • Gudsmän har i alla tider med trons ögon sett den andliga verkligheten:
    • Abraham åt mat med änglar (1 Mos 18).
    • Mose mötte Gud vid den brinnande busken (2 Mos 3).
    • Josua möter en ängel utanför Jeriko (Jos 5).
    • Hesekiel fick se andliga visioner (Hes 1).
    • Daniel beskyddades av en ängel i lejongropen (Dan 6).
    • Petrus räddas av en ängel från fängelset (Apg 12).
    • Paulus beskyddades av en ängel i stormen (Apg 27:23).
  • Gud har en stor grandios frälsningsplan för hela mänskligheten som inkluderar Israel och Messias. Gud använder många olika medel för att beskydda sitt folk, bland annat änglar och övernaturliga mirakler. Gud kommer att se till så att hans plan förverkligas, även om det mänskligt sett ser mörkt ut ibland. Profeten Elisa hade insikt i detta och var van vid att se Guds agerande ”bakom kulisserna”, men nu fick även Elisas tjänare se detta.
   • På samma sätt kan vi idag lita på att Gud har en stor plan som går ut på att överallt i hela världen sprida evangeliet om frälsning genom tron på Jesus. När vi deltar i denna Guds mission genom att exempelvis vittna för någon om vår tro, så får vi ofta erfara att Gud redan har förberett den människan för budskapet, och att Gud gör mirakler i den människans liv. Sådant tillhör den andliga verklighet som pågår ”bakom kulisserna”, och som den med trons ögon kan få se.
  • Dock består inte den andliga världen enbart av änglar som tjänar Gud. Djävulen och många av hans änglar gjorde uppror mot Gud och föll som en stjärna från himlen ner på jorden (Jes 14:12, Luk 10:18, Upp 9:1). Eventuellt var det så många som en tredjedel av alla änglar som följde Djävulen i hans fall (Upp 12:3–9). Dessa fallna Djävulens änglar (Matt 25:41) betraktas av många kristna som synonyma med Nya testamentets ”demoner”.
  • I församlingsarbete är det viktigt att se både med sina mänskliga ögon och med sina andliga. Naturligtvis behöver man alltid se på den krassa verkligheten och samtala om alla praktiska frågor. Men man får inte glömma att också be till Gud om att få se de möjligheter som Gud har planerat. Kanske lägger Gud då en vision på någons hjärta, som man kan gå i tro på även om verkligheten ser annorlunda ut. Genom fortsatt bön och steg i tro så kommer så småningom den andliga visionen att förverkligas även i den mänskliga verkligheten och man inser att ”han som är i er är större än den som är i världen” (1 Joh 4:4).
 • 18När arameerna drog ner mot honom bad Elisa till Herren och sade: ”Slå detta folk med blindhet.” Och Herren slog dem med blindhet, så som Elisa hade bett. 19Elisa sade då till dem: ”Det här är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig, så skall jag föra er till den man som ni letar efter.” Och han förde dem till Samaria. 20Men när de kom till Samaria, sade Elisa: ”Herre, öppna deras ögon så att de ser.” Då öppnade Herren deras ögon, och de såg att de var mitt i Samaria.
  • Araméerna går mot Elisa utan att se den andliga hären som står på Elisas sida redo att strida. Efter Elisas bön blir araméerna plötsligt blinda för att det är Elisa som står framför dem. Elisa kan sen enkelt leda araméerna till kung Joram i Israels huvudstad Samaria.
   • Det Israel inte lyckades göra med sin armé, det lyckades en Gudsman göra med en enkel bön. Hur hopplös en situation än må se ut, så ska vi aldrig underskatta bönens kraft (Jak 5:12-18).
  • Väl inne i Samaria öppnas araméernas ögon efter Elisas bön, och de inser att de är försvarslösa och i Israels våld.
 • 21När Israels kung såg dem, sade han till Elisa: ”Skall jag hugga ner dem, min fader, skall jag hugga ner dem?” 22Han svarade honom: ”Du skall inte hugga ner dem. Hugger du ner dem som du har tagit till fånga med svärd och båge? Sätt fram mat och vatten åt dem, låt dem äta och dricka och låt dem sedan gå tillbaka till sin herre igen.” 23Då lät han laga till en stor måltid åt dem. Och när de hade ätit och druckit lät han dem gå, och de gick tillbaka till sin herre igen. Sedan kom det inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land.
  • Kung Jorams instinktiva reaktion när han ser fiendesoldater mitt inne i sin egen huvudstad, är att han vill hugga ihjäl dem allihop. Men dessa soldater har Gud, inte Joram, tagit till fånga, och Guds plan var att rädda israeliterna, inte att döda araméerna. Genom att ge fienden mat och vatten bemöter han ondska med godhet, ett agerande som ledde till att Israel därefter slapp fler arameiska strövskaror inne i sitt eget land.
  • Genom denna seger visade Elisa att det är Gud som är Israels beskydd, inte Israels soldater.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.