Joh 2:1–12 – Jesus förvandlar vatten till vin

Christian MölkJohannes Leave a Comment

1På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. 2Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet. 3När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: ”De har inget vin.4Jesus svarade: ”Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit.5Hans mor sade till tjänarna: ”Gör vad han än säger till er.6Nu stod där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. 7Jesus sade: ”Fyll krukorna med vatten!” Och de fyllde dem ända till brädden. 8Sedan sade han: ”Ös nu upp och bär in det till värden.” Och de gjorde det. 9Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen 10och sade: ”Varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu.11Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. 12Sedan gick han ner till Kapernaum tillsammans med sin mor, sina bröder och sina lärjungar. Där stannade de några få dagar.

 1. 1På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. 2Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet.
  1. Författaren till Johannes evangelium nämner varken sig själv eller Maria vid namn. Men högst troligtvis är författaren aposteln Johannes som vid korset fick detta uppdrag av Jesus: “26När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: ”Kvinna, se din son.27Sedan sade han till lärjungen: ”Se din mor.” Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.” (Joh 19:26–27)
  2. Det är inte helt omöjligt att Jesus och aposteln Johannes var kusiner och att detta var Johannes bröllopsfest. I Matteus evangelium kan vi nämligen läsa att Johannes var son till Sebedeus (Matt 4:21). I Matteus kan vi även läsa att Johannes mamma, Sebedeus fru, var tillsammans med Maria vid korset (Matt 27:56). I Markus evangelium kan vi läsa att Johannes mamma hette Salome (Mark 15:40), och i Johannes evangelium framgår att Salome är syster till Jesu mor Maria (Joh 19:25). Enligt uteslutningsmetoden bör alltså Jesus och Johannes mammor vara systrar och därmed blir Jesus och Johannes kusiner. Om Marias systerson gifte sig så är det ju fullt naturligt att hon hjälpte till med det praktiska på bröllopet, vilket i sin tur förklarar varför hon bekymrar sig om att bröllopsvinet har tagit slut. Att Johannes inte nämner vilka som gifte sig vid namn, ligger i linje med att Johannes aldrig namngav sig själv i sitt eget evangelium. Det går inte att med säkerhet fastställa att detta är Johannes bröllop, men det går heller inte att utesluta.
 1. 3När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: ”De har inget vin.
  1. På Bibelns tid fanns det i stort sett bara två drycker att välja mellan: vatten och vin. Vatten drack man till vardags och vin till fest. Dock var dricksvattnet ofta så dåligt att det, om man hade råd, ofta var bättre för hälsan att dricka vin till maten istället för vatten. Dock hade vin på Bibelns tid inte samma mängd alkohol som idag. Så när vi läser om Jesu vatten-till-vin-mirakel ska vi inte tänka att detta var en svensk fyllefest i modern tid, utan en fest där vinet symboliserar högtidlighet och glädje.
  2. Bröllopsfester på Bibelns tid kunde vara en hel vecka (1 Mos 29:27), och det var inte ovanligt med öppet hus och gäster som kom och gick. Kanske kom det fler människor till den här bröllopsfesten än vad värdarna hade planerat, något som resulterade i att vinet till slut tog slut.
   1. Att få slut på vin innan festen var slut var ett mycket pinsamt och stort misslyckande. Eftersom ”vin” symboliserar ”glädje” så motsvarar att få slut på vin att få slut på glädje. Det skulle i detta fall innebära ett olyckligt brudpar och en misslyckad fest med missnöjda gäster.
  3. Varför sa Maria detta till Jesus? Kanske var brudparet släktingar till henne och hon var på festen för att hjälpa till. Hur det var med den saken vet vi inte, men vi förstår att Maria nämner detta för Jesus därför att hon vet att Jesus kan lösa problemet.
   1. I 30 år har Maria levt med vissheten att det är något speciellt med Jesus (Luk 1:35). Även om Maria ännu inte vet exakt hur, så vet hon att Gud kommer att använda hennes son på ett storartat, betydelsefullt och mirakulöst sätt. Hon har länge gått och väntat på att Jesus ska påbörja detta. Kanske är Maria ivrig och försöker skynda på Jesus en aning? Kanske har Maria och Jesus bett tillsammans vid tidigare tillfällen och fått bönesvar?
   2. Maria har även i 30 år levt med folks blickar. Eftersom Maria blev gravid innan hon gift sig med Josef, så gick det rykten. Vi vet ju naturligtvis att Jesus blev till i Maria genom den helige Ande, men detta var av förklarliga skäl svårt för Maria att berätta för andra om. Men kanske tänkte Maria att folk skulle förstå hennes situation på ett bättre sätt om Jesus äntligen framstod som den Gudsman som hon visste att han var?
 1. 4Jesus svarade: ”Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit.
  1. Jesus svar till Maria är väldigt speciellt. För det första så kallar Jesus Maria för ”kvinna” istället för ”mor”. Med detta vill Jesus på ett respektfullt sätt (Joh 19:26) signalera att det från och med nu råder en ny relation mellan mor och son, där Maria inte längre står över Jesus som en förälder. Fram tills nu har Jesus lytt sin mor i allt (Luk 2:51), men nu är det dags att börja gå på den väg som Gud har bestämt och då måste han agera självständigt i relation till sin mor.
  2. För det andra så menar Jesus att han inte har med vinproblemet att göra. Med detta uttryck visar Jesus för sin mor Maria att han inte längre agerar utifrån sin mammas ord baserat på de världsliga bekymmer som Maria hade, utan istället agerar på sin Faders ord utifrån det andliga uppdrag som Jesus nu går in i. Jesus lämnar nu rollen som ”Marias son” som hjälper sin mamma med allt vad hon behöver, och går nu istället in i rollen som ”Guds son” som till fullo agerar utifrån vad Gud säger.
  3. För det tredje säger Jesus att hans stund ännu inte har kommit. Detta uttryck förekommer fem gånger i Johannesevangeliet (Joh 2:4, 7:6, 7:8, 7:30, 8:20). Den ”stund” som Jesus pratar om, är stunden då han ”förhärligas”, dvs. hans död på korset. I den senare delen av Johannesevangeliet förklarar Jesus att hans stund nu har kommit (Joh 12:23, 13:1, 17:1).
 1. 5Hans mor sade till tjänarna: ”Gör vad han än säger till er.
  1. Marias svar till Jesus visar för det första på ett oerhört ödmjukt underordnande. Även om Jesus är Marias barn så vet Maria att Jesus är Guds son och hennes Herre (Luk 1:43). Maria förstår att innebörden i Jesu ord är att det inte längre är Maria som bestämmer över Jesus som en mor över sitt barn, utan att Maria nu behöver underordna sig Jesus som en troende underordnar sig sin Herre. Maria, som nog är den person som har lärt känna Jesus närmast, ger alla människor som läser Bibeln ett mycket gott råd: ”Gör vad han än säger till er. Tänk om alla människor hade lytt Marias uppmaning!
  2. För det andra så visar Marias svar att hon vill flytta fokus från sig själv till Jesus. Det Maria lär oss är att inte upphöja henne för att hon är Jesus mor, utan att upphöja Jesus därför att han är Guds son. Att upphöja Maria på bekostnad av Jesus är en obiblisk företeelse som både Jesus och Maria var emot (Luk 11:27-28). Bättre än att upphöja Maria är att lyssna på vad hon har att säga om Jesus.
  3. För det tredje så visar Marias svar att hon visste att Jesus kunde göra mirakel. Även om detta var Jesus första mirakel så visste hon vad Jesus kunde göra och längtade efter att han skulle påbörja sin tjänst för Gud.
   1. På samma sätt bör vi förhålla oss till Guds mirakler. Vi tror och vet att Gud kan svara på vår bön även om vi ännu inte har sett det med våra egna ögon. Och fram tills vi får svar på vår bön så finner vi oss ödmjukt i att Gud kommer att svara när tiden är rätt, och till dess så fortsätter vi att i allt göra vad Jesus säger åt oss att göra.
 1. 6Nu stod där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var.
  1. Dessa vattenkrukor brukade judarna använda för att rituellt tvätta sina händer före och efter maten (Matt 15:1–2). Dessa krukor var alltså en symbol för den gammaltestamentliga Lagen.
 1. 7Jesus sade: ”Fyll krukorna med vatten!” Och de fyllde dem ända till brädden. 8Sedan sade han: ”Ös nu upp och bär in det till värden.” Och de gjorde det.
  1. Jesus kunde ha gjort detta mirakel på vilket sätt han ville, men han valde att göra det på just detta sätt. Jesus använde de resurser och de människor som fanns tillgängliga och det är intressant att se tjänarnas del i miraklet.
   1. Jesus kunde ha fyllt krukorna med vatten helt själv, men genom att involvera tjänarna så fick de både delta i miraklet och glädjen.
   2. Det var inte tjänarna som gjorde miraklet, de gjorde bara vad Jesus sa åt dem att göra utan att ifrågasätta, och sen gjorde Jesus resten.
   3. Tjänarna fyllde krukorna ”ända till brädden”. Om de bara hade fyllt till hälften hade de bara fått hälften så mycket välsignelse.
   4. Det krävdes tro av tjänarna att ösa upp ”vatten” och gå med det till värden i förtröstan på Jesus att det nu var vin.
 1. 9Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen 10och sade: ”Varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu.
  1. Det vin som Jesus mirakulöst skapade var ett väldigt gott och fint vin. Det betyder inte att vinet hade hög alkoholhalt, utan att det var ett högklassigt vin.
  2. Den förvandling av vatten till vin som Jesus gjorde fungerar som en symbolisk bild av den förvandling som Jesus gör med varje människa som kommer till tro på honom. Det kristna livet är inte vardagligt, tråkigt och enbart till för att överlevas, utan är fest, glädje och mirakler!
 1. 11Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. 12Sedan gick han ner till Kapernaum tillsammans med sin mor, sina bröder och sina lärjungar. Där stannade de några få dagar.
  1. Jesu mirakel där han förvandlar vatten till vin står i kontrast till det mirakel som Mose fick vara med om när Nilflodens vatten förvandlades till blod (2 Mos 7:14-24). Mose, som representerar Lagen, det gamla förbundet, får vara med om ett mirakel som symboliserar döden, medan Jesus, som representerar evangeliet, det nya förbundet, gör ett mirakel som symboliserar glädje.
   1. Detta mirakel visar det judiska folket att ett nytt förbund är i antågande i och med Jesus. Detta nya förbund kommer inte att vara ett lagiskt förbund som leder till döden för syndaren, utan ett nytt förbund med Gud som leder till förlåtelse och glädje för syndaren.
  2. Lärjungarna trodde säkert på Jesus även innan detta mirakel, men deras tro förstärktes och förnyades när de fick se detta med sina egna ögon. På samma sätt är det bra för varje persons tro att då och då ånyo få upp ögonen för Jesus storhet och få vara med om ett mirakel. Då förnyas och förstärks vår tro på Jesus.
Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.