Pastor Christian Mölk | Serafernas vingar

seraphim_by_alyon94-d9ns2932Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de.” (Jes 6:2)

När Jesaja i samband med sin kallelse får se in i himmelen, får han se ”serafer”, ett slags änglavarelser med sex vingar var. Varför har de just sex vingar och varför täcker de sina ansikten och fötter med dessa? Som vanligt kan man hitta ledtrådar till detta om man söker i Bibeln.

För det första så täckte seraferna sina ansikten på grund av Guds helighet. I 2 Moseboken 33:20 kan vi läsa att Gud säger till Mose: ”Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva.” Att vara i Guds närvaro är en så oerhört stark upplevelse att vi förgås i Hans heliga närvaro. Det går att likna med att stirra in i solen; man kan inte göra det någon längre stund utan att till slut bli blind. För att över huvud taget kunna vara i Guds närvaro utan att gå under var seraferna tvungna att täcka sina ansikten.

För det andra så täckte seraferna sina fötter för att visa Gud respekt. I 2 Moseboken 3:5 kan vi läsa att Gud säger till Mose: ”Kom inte hit! Tag av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark.”” På samma sätt som att man tar av sig skorna när man går in i någon annans hus eftersom det vore respektlöst att bara klampa in med smutsiga skor i någons hem, så täcker seraferna sina fötter för att visa Gud respekt.

För det tredje så flög seraferna med de resterande två vingarna. Detta signalerar att de tjänstvilligt var redo att omedelbart lyda Guds minsta lilla vink och direkt flyga iväg och utföra Hans vilja.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att seraferna bekände Guds helighet och sin egen ödmjukhet med fyra av sina vingar, samt använde två vingar till att tjäna Herren. Det är en bra balans som vi borde lära oss av. Vi tjänar Gud bäst när vi inser vår egen litenhet och bekänner Guds storhet.

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.