Uppenbarelseboken 3:1-6 – Brevet till Sardes

Christian MölkUppenbarelseboken Leave a Comment

1Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. 2Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. 3Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig. 4Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. 5Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar. 6Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Adressering

 • 1Skriv till församlingens ängel i Sardes
  • Det grekiska ordet ”angelos” betyder ”budbärare” och syftar i normala fall på en ängel, men kan också syfta på en lokal församlingspastor, eftersom han är en ”budbärare” som predikar Guds ord till församlingen.
   • Det mest troliga, i min mening, är att det är församlingens pastor som åsyftas. Han är ledaren för församlingen och också den som får ta emot brevet från Johannes och även den som får läsa upp brevet för sin församling.
  • Staden Sardes låg längs med viktiga handelsleder i Lydien, dagens Turkiet, och var en relativt rik och välmående stad med ett tempel tillägnat Artemis. Tidigare hade Sardes varit huvudstad i Lydien och dessutom en av de viktigaste städerna i den antika världen, men vid Uppenbarelsebokens tidpunkt hade stadens betydelse minskat avsevärt.
   • Staden Sardes är idag förknippad med uppfinningen av pengar. Det var nämligen under kung Krösus tid som metallurgister i staden uppfann hur man separerar guld och silver. Tidigare hade man inte kunnat veta exakt hur mycket silver eller guld det fanns i en guldklimp och därmed kunde man heller aldrig exakt veta värdet på klimpen, men i och med uppfinningen i Sardes kunde man tillverka mynt med ett exakt värde, något som ledde till att kung Krösus blev enormt rik och idag är hans namn förknippat med rikedom.
   • I mitten av Sardes står ett altare tillägnat modergudinnan Cybele, som bland annat tillbads genom olika sexuella riter.
   • Kombinationen av rikedom och sexuell omoral ledde till att befolkningen i Sardes blev ökända för lättja och dekadens.
    • Det är omöjligt att inte se likheten mellan Sardes och den moderna västvärlden med all dess rikedom, pengafixering, lyxtillvaro, sexuella omoral och dekadens.
    • Den som är kristen och lever i en miljö likt Sardes och Västvärlden, bör alltså ta till sig av budskapet Jesus förmedlar till församlingen i Sardes och fundera på om man känner sig träffad. Gör man det bör man även lyssna på Jesus uppmaning till omvändelse och väckelse.
   • När den persiske kungen Kyros år 549 f.Kr. kom till Sardes för att inta staden insåg han att det i princip var omöjligt eftersom staden hade ointagliga naturliga klippor som skydd. Kyros lät därför utlysa en belöning till den soldat som lyckades komma på ett sätt att inta staden. När en av soldaterna av en tillfällighet såg hur en sardisk vaktsoldat råkade tappa sin hjälm nerför en av klipporna och klättra ner via en hemlig led för att hämta upp den, så tog han i skydd av nattens mörker med sig ett gäng soldater och klättrade upp samma väg. Väl uppe fann han att Sardes vakter var så säkra på att staden inte gick att inta så de hade inte brytt sig om att hålla vakt, vilket ledde till att Kyros med lätthet kunde inta staden. Denna pinsamma incident återupprepades när Antiokus den store intog staden år 216 f.Kr.
    • Av detta kan vi lära oss att när en församling lever i en värld av rikedom, lyxliv och sexuell omoral måste man fortsätta ”hålla vakt” mot synd, villoläror, osv. Annars riskerar man att bli överrumplad och snart stå inför fullbordat faktum; församlingen är övertagen av falska lärare eller har andligt dött.
    • Det är ofta på det område som vi tror att vi är som starkast som vi försummar att försvara oss så att vi till slut syndar på just det området. Man bör exempelvis inte bli förvånad om en pastor som ofta predikar emot sexuell omoral själv har problem på just detta område.

Presentation

 • Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna
  • Siffran sju i Bibeln symboliserar ”fullkomlighet”, ”fulländning”, ”totalt”, ”perfektion”, ”allt”, osv. Så när Jesus beskriver sig själv som den som har ”Guds sju andar” och ”de sju stjärnorna” visar det att han har Guds Ande till fullo och har kontroll över alla församlingarnas pastorer (Upp 1:20). Jesus har alltså inte bara Guds Ande till en viss del eller vid behov, utan alltid, ständigt och totalt. På samma sätt så kontrollerar han inte bara församlingarna när han känner för det eller när församlingarnas pastorer tycker att det passar, utan Jesus är Herre över församlingarna oavsett.

 

Kritik

 • Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död.
  • Precis som Hillsong idag är känt för sin lovsång och Timrå Pingst är känt för sin mission, så var Sardes känt som en levande församling.
   • För en person som på ett ytligt sätt beskådade församlingen i Sardes kunde man få intrycket av att allt stod rätt till, att församlingen levde och frodade. Men för Jesus, som känner församlingen och har en fullständig och total inblick i församlingen, så ser det helt annorlunda ut. Jesus ser att församlingen är död trots att den är känd för att vara så levande.
  • Till många av de andra församlingarna i Uppenbarelseboken så riktar Jesus en uppmaning att stå emot en villolära eller en synd eller något liknande, men församlingen i Sardes verkar inte ha haft något problem med varken detta eller någon form av förföljelse. Sardes problem verkar vara att de långsamt men säkert har dött i en behaglig tillvaro. Djävulen har inte haft någon anledning att attackera och förfölja församlingen i Sardes eftersom de har självdött likt en groda som självmant hoppar ner i en kastrull med varmt och skönt vatten men som sakta men säkert blir varmare och varmare tills det är försent och vattnet kokar grodan till döds.
  • Det finns en uppenbar risk för västerländska församlingar att man långsamt men säkert smyganpassar sig till västvärldens lyxliv, sexuella omoral och dekadens. För den som utifrån observerar församlingen kanske man luras till att tro att allt står rätt till eftersom pastorn är så karismatisk, lovsången är så bra, alla verkar ha ett leende på läpparna, men under ytan har medlemmarna börjat leva sambo utan att tycka att det är fel, man har slutat bry sig om att vara generös med sina pengar eftersom man behöver köpa en ny iPhone, och kyrkans uppdrag blir mindre och mindre viktigt. När man väl inser att allt inte står rätt till har det redan gått så långt att man inte har möjlighet att göra någonting åt det; man har självdött genom att likt grodan långsamt men säkert vänja sig vid det varma vattnet tills vattnet till sist börjat koka.

Varning

 • 2Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud.
  • Det första Jesus uppmanar församlingen i Sardes att göra är att ”vakna upp”. Om församlingen vaknar så kommer det, i ordets rätta bemärkelse, bli en ”väckelse”.
   • En kristen som ”sover” bryr sig minimalt om Guds ord, bön, lovsång, evangelisation, mission, gudstjänst, osv, och behöver bli ”väckt”.
   • I olika tider har väckelser sett olika ut. När Guds Ande blåser liv i oss kristna så visar det sig på lite olika sätt.
    • I slutet av 200-talet startade något som man skulle kunna kalla en ”öken-väckelse”. Många unga män blev berörda av Gud och längtade efter att få spendera mer tid med honom i lugn och ro och begav sig därför ut i öknen och bodde ensamma i grottor. Tänk så absurt det skulle vara om vi kristna idag fortfarande klagade på att det var så lite väckelse eftersom så få unga män idag ger sig ut i öknen och bor i grottor. Exakt hur en väckelse yttrar sig är ofta kulturellt betingat och det är därför dumt att försöka efterhärma dessa uttryck i syfte att försöka återskapa en väckelse, men dess inneboende längtan efter att komma närmare Gud, det är något att eftersträva och längta efter.
   • Jesus var missnöjd med församlingen i Sardes ”gärningar”. Förmodligen var det inte fel på gärningarna i sig, utan i att de inte gjorde dessa gärningar baserat på kärlek.
    • Hur mycket verksamhet en församling än har, så kan det bli fel om man gör alla dessa gärningar av fel anledning.

 

 • 3Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig.
  • Jesus vill att församlingen ska tillbaka till det ursprungliga budskapet som de tidigare tagit emot. Ett liknande budskap gav Jesus till församlingen i Efesus: ”omvänd dig och gör dina första gärningar” (Upp 2:5).
   • Dessa ”första gärningar” handlar om att återvända till det som var så viktigt när man var nyfrälst, nämligen att läsa Bibeln därför att man älskar Guds ord, att be för att man älskar Guds röst, att vittna om Jesus därför att man älskar sin nästa, att hjälpa de nödställda därför att man älskar sina medmänniskor.
 • Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.
  • Om församlingen inte håller sig vaken så kommer man att likt staden Sardes hastigt erövras. När Sardes vaktsoldater inte tog sitt uppdrag på allvar på grund av försummelse överrumplades de av fienden och förlorade snabbt den ointagliga staden. När en församling inte tar sitt uppdrag på allvar på grund av lättja och försummelse så finns det en stor risk att man överrumplas av fienden och förlorar så snabbt att man inte hinner reagera.

 

Löfte

 • 4Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. 5Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar.
  • Färgen vitt symboliserar renhet och är en återkommande färg i Uppenbarelseboken (Upp 4:4, 6:11, 7:9, 7:13, 19:8).
   • Ren, helig och rättfärdig blir man inte genom att vara duktig eller genom goda gärningar, utan genom att man tror på Jesus. De som hade smutsat ner sina tidigare vita kläder har alltså avfallit så långt från tron på Jesus att Jesus nu konstaterar dem som ”döda”. Men genom att omvända sig och gå tillbaka till den ursprungliga tron på Jesus så kommer deras kläder att åter bli vita. Det är med andra ord aldrig försent att omvända sig.
  • Trots att Jesus menar att församlingen som helhet är död, så konstaterar han samtidigt att det finns några få kvar i Sardes som fortfarande lever. Man kan ju tänka sig hur svårt det måste ha varit för dessa trogna kristna när resten av församlingen hängav sig åt synd och omoral. På samma sätt är det svårt även idag för en kristen som vill leva rent och vara trogen Jesus när alla ens kristna kompisar blir sambos. Men om församlingen i Sardes förstår sitt eget bästa så borde de omvända sig och lyssna på dessa och lära sig av dem hur man ska leva sitt kristna liv.
   • Om du känner igen dig i dessa få trognas situation, så bör du repa mod och komma ihåg att Jesus känner till även din situation. Fortsätt vara trogen och be till Jesus att han ska visa för resten av din församling att de behöver omvända sig.
  • Antika städer förde ofta register över sina medborgare. När någon dog eller begick en kriminell handling så ströks man ur stadens bok och var inte längre en medborgare.
   • Livets bok omnämns på ett flertal ställen i Bibeln, och att bli struken ur den boken innebär att man inte längre är medborgare i Guds rike.
    • 32Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i.” 33Men Herren svarade Mose: ”Den som har syndat mot mig, honom skall jag utplåna ur min bok.” (2Mos 32:32–33)
    • 29Låt dem utplånas ur de levandes bok, låt dem inte bli uppskrivna bland de rättfärdiga.” (Ps 69:29)
    • 20Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.” (Luk 10:20)
    • 12Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. 13Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” (Upp 20:12–15)
    • 19Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.” (Upp 22:19)
   • Tänk vilken glädje när man får stå inför Herren Gud och höra Jesus ropa ens namn!

Uppmaning

 • 6Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.
  • Vi i Västvärlden behöver verkligen vara på vår vakt så vi inte låter vår lättja långsamt men säkert leda till apati, dekadens och till slut andlig död. Om vi känner igen oss i Sardes situation bör vi också lyssna på Jesus uppmaning att omvända oss.
   • Till och med för den som är andligt död finns det hopp, eftersom Jesus har för vana att väcka döda till livet igen (Mark 5, Joh 11)!

Texten du precis läst ingår i boken “Uppenbarelseboken 1-3 – De sju församlingarna” och går att beställa från Bokshopen.

Upp

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.