Uppenbarelseboken 1:4-8 – Hälsning

Christian MölkUppenbarelseboken Leave a Comment

4Från Johannes till de sju församlingarna i Asien: Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron, 5och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod 6och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen. 7Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. 8Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.

 • 4Från Johannes till de sju församlingarna i Asien:
  • Uppenbarelseboken adresserades först och främst till sju församlingar i Mindre Asien (dagens västra Turkiet) som alla låg placerade så att man kunde göra en rundresa och förmedla budskapet.
 • Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som kommer,
  • Den ”nåd och frid” som Gud ger kommer från Fadern, den helige Ande och Jesus Kristus, dvs. alla tre personer i treenigheten.
  • ”Honom som är och som var och som kommer”, är en beskrivning av Guds namn YHWH (Jag är den jag är), som Gud uppenbarade för Mose vid den brinnande busken (2 Mos 3).
   • ”Jag är den jag är” är ”ehyeh asher ehyeh” på hebreiska och förkortas till ”Jag är” på svenska och ”ehyeh” på hebreiska. När Mose skulle säga Guds namn till Israels folk kunde han naturligtvis inte säga ”Jag är” utan uppmanades av Gud att istället säga ”Han är”, vilket blir ”yhwh” och uttalas oftast ”Yahweh”. Trots att Gud hade sagt att det var detta namn som Israel fick använda så ansåg de att namnet var för heligt för att uttalas, med undantag från vissa tillfällen i templet, så därför uttalade man ”adonaj” (”herre” på svenska) istället för ”yhwh”. I Nya Testamentet finner vi också att man istället för att uttala Guds namn väljer att säga ”himlen” (Luk 15:21). Därav uttrycket ”himmelriket” istället för det mer vanliga ”Guds rike” och därför säger vi ofta att vi ska till ”himlen” när vi egentligen menar att vi ska till ”Gud”.
    • Där det i Svenska Folkbibeln står ”HERREN” med versaler så står det ”yhwh” i den hebreiska grundtexten.
    • När Gamla Testamentet översattes till grekiska så fortsatte de med att undvika att skriva ”yhwh” och skrev istället ”kyrios” (”herre” på svenska).
   • En del språkforskare menar att verbet i Guds namn ”Jag är” inte går att bestämma utan namnet skulle lika gärna kunna vara ”Jag var”, ”Jag är” eller ”Jag kommer att vara”. Av detta kan vi lära oss att Gud är den som har gjort under tidigare och som vi ska minnas och berätta om. Gud är också den som är med oss idag och som vi kan ha en relation till. Gud är också den som kommer att ingripa i framtiden och vi kan lita på att det han säger att han ska göra kommer han också att göra.
   • Eftersom namn i Bibeln ofta är mer än bara ett tilltalsnamn, det säger även något om personens karaktär och personlighet, så vill jag ge ett förslag på hur man kan relatera till Guds namn:
    • Tro på att Gud har skapat dig och frälst dig på korset. Minns vad Gud tidigare har gjort i ditt liv, läs om vad Gud har gjort i Bibeln och fira Gud för allt gott han har gjort.
    • Tro på att Gud är med dig idag. Be Gud om hjälp i små och stora situationer och låt den helige Ande leda dig, uppfylla dig med kraft och göra under i ditt och andras liv.
    • Tro på att Gud kommer att komma tillbaka. Lev med ett hopp om att Gud kommer att straffa det onda och ställa allting till rätta. Det finns någonting mer och större än det vi kan se med våra ögon.
 • och från de sju andarna framför hans tron,
  • Siffran sju symboliserar i Bibeln ”fullkomlighet”, ”fulländning”, ”totalt”, ”perfektion”, ”allt”, etc. När Johannes skriver om Guds ”sju andar” så är det en beskrivning av Guds helige, perfekte och fullkomlige Ande.
 • 5och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar.
  • Jesus är inte bara Guds vittne, utan dessutom det trovärdiga vittnet”, dvs. vi kan lita på att det Jesus sa och gjorde är Guds sanning. Jesus föddes verkligen av en jungfru på riktigt, Jesus dog verkligen på korset på riktigt, Jesus kommer verkligen att komma tillbaka, på riktigt, osv, osv.
  • Bibeln skildrar ett antal personer som kom tillbaka till livet efter att de hade dött, men som så småningom dog igen. Jesus är den förste att dö och uppstå till det nya och eviga uppståndelselivet som alla som tror på Jesus kommer att få del utav (Rom 8:29).
  • Även om Jesus Kristus är himlens och jordens Herre, så har inte alla människor, kungar och riken ännu accepterat detta och böjt sig inför sin Konung. Men i sinom tid kommer Jesus att inta sin rättmätiga plats (Fil 2:9–11, Upp 5:13).
 • Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod 6och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.
  • Jesu död på korset är det yttersta beviset för att Jesus verkligen älskar oss och är beredd att till och med dö för vår skull (Rom 5:8).
  • Jesus visade sin kärlek till oss genom att ta ifrån oss våra synder. Guds kärlek betyder inte att Gud har överseende med våra synder och låter oss leva hur som helst, utan betyder att Gud vill rädda oss från vår synd och göra oss rena och helgade.
  • Alla som tror på Jesus är Guds ”präster”, dvs. Guds tjänare. I Gamla testamentet förmedlade prästerskapet Guds ord till folket och var folkets representant inför Gud. I Nya testamentets tid, dvs. idag, så har alla som tror på Jesus en uppgift att förmedla Guds ord och be för människor runtomkring.
  • Inte nog med att Jesus älskar oss, har frälst oss och gjort oss till Guds präster, dessutom tillhör äran och makten Jesus i evigheternas evighet! När vi upphöjer och bekänner Jesus på detta sätt så erkänner vi frivilligt det som är den verkliga sanningen, oavsett hur världen runtomkring ser ut, en sanning som världen i sinom tid kommer att inse, antingen frivilligt eller ofrivilligt.
 • 7Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.
  • Enligt Apg 1:9–11 så kommer Jesus att komma tillbaka på samma sätt som han for upp till himlen, dvs. han kommer bland molnen.
   • Moln är ofta symbolik för Guds närvaro (2 Mos 13:21, 1 Kung 8:10–11).
  • När Jesus kom till jorden första gången ”antog han en tjänares gestalt då han blev människa” (Fil 2:7) och föddes som ett oförsvarbart litet nyfött barn i en liten by i utkanten av det romerska riket. När Jesus kommer till jorden andra gången, då kommer han att komma som Konung och Herre och INGEN människa, död eller levande, kommer att kunna missa Jesu återkomst!
  • I Sak 12:10 kan vi läsa att Gud kommer att ”utgjuta nådens och bönens Ande” över Israel, ”så att de ser upp till mig som de har genomborrat”. Vi kan även se i Matt 23:39 och Rom 11:25-26, att Israel i den sista tiden kommer att bekänna Jesus som sin Herre. När Jesus kommer tillbaka kommer alltså Israel att med glädje ta emot Jesus, men kommer samtidigt att smärtsamt påminnas om att de inte tog emot honom när han kom första gången.
  • När Jesus kommer tillbaka kommer det finnas frälsta bland alla jordens ”folkslag och stammar och länder och språk” (Upp 7:9).
 • 8Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.
  • Alfa (A) är den första bokstaven i det grekiska alfabetet och Omega (O) är den sista. Innebörden av denna titel är att Gud är både begynnelsen och änden. Gud är både den som har startat allting och som kommer att slutföra allting. Gud dirigerar och bestämmer över både skapelsen och den sista tiden.
   • En mer korrekt svensk översättning borde alltså vara ”Jag är A och Ö”.
   • Är det Herren Gud eller är det Jesus Kristus som nu titulerar sig själv som ”A och O” och ”den Allsmäktige”? Svaret är ja!
    • I Upp 1:8 är det Herren Gud som är ”A och O” och i Upp 21:6 är det Jesus Kristus som är ”A och O”. Sanningen är att eftersom Fadern, Sonen och Anden är ett (Joh 10:30, 2 Kor 3:17), så är både Herren Gud och Jesus Kristus ”A och O”.
   • Uppenbarelseboken betonar gång på gång att Gud är den som har all makt, att Gud är den Allsmäktige. Ingenting går Gud förbi, och även om världen ser ut att rasa runtomkring, så kan vi lita på att Gud är den som kommer att få sista ordet.

Texten du precis läst ingår i boken ”Uppenbarelseboken 1-3 – De sju församlingarna” och går att beställa från Bokshopen.

Upp

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.