Passion för Guds ord

Christian Mölk Blogg, Personligt Leave a Comment

Jag har, sen ett antal år tillbaka, fått en oerhörd kärlek till Guds ord, en kärlek som närmast kan beskrivas som en passion. Tänk att vi människor kan få läsa Guds tidlösa budskap till oss! Varje gång jag tänker på det så blir jag så oerhört fascinerad :)

Men med en passion för Guds ord följer också en del andra aspekter. Som lärare i Guds ord, som ju jag är i och med att jag är pastor i en pingstförsamling, så följer också en strängare dom (Jak 3:1). Rent praktiskt innebär det för mig att jag inte kan predika vad som helst utan har i uppdrag att förmedla det budskap som finns i Bibeln. Jag kan inte hitta på egna budskap eller undanhålla vissa delar i Bibeln.

För dig som inte är en lärare i Guds ord så uppmanar Jesus dig att ”ge akt” på vad du lyssnar till (Mark 4:24). Som läsare och lyssnare bör man inte hämta inspiration från vem som helst, utan från den man uppfattar förkunnar hela Guds ord och håller sig till evangeliets sanning.

Jesus uppmanade till och med sina lärjungar att fly från falska lärare på samma sätt som får flyr från en främmande herde (Joh 10:5). En falsk lärare kan se ut och låta som en riktig predikant, men när man granskar vad som predikas så stämmer det inte med Guds ord. Därför behöver en Jesu lärjunge alltid tänka på vad som predikas så att man inte blint lyssnar på en falsk lärare.

Jag skulle vilja ge dig som delar min passion för Guds ord ett tips, som jag av naturliga skäl hämtar direkt från min läromästare:

“Jesus sade: ”Guds rike är likt en man som sår säd i jorden. Han sover och stiger upp, natt följer på dag och säden kommer upp och skjuter i höjden, han vet själv inte hur. Av sig själv ger jorden gröda, först strå, sedan ax och därefter fullmoget vete i axet. Och när grödan är mogen räcker han genast ut skäran, eftersom skördetiden är inne.”” (Mark 4:26–29)

Det är den kristnes uppgift att berätta om Guds rike och det är Guds uppgift att få riket att växa i en människas hjärta. Själva livet finns i säden, inte i jorden eller i såningen. Det är viktigt att den som på olika sätt sprider Guds ord vågar lita på att Ordet verkar i människans hjärta, utan att du eller jag försöker skapa detta liv genom att exempelvis manipulera fram en ”andlig stämning” eller något liknande. Gud sa till Jesaja att hans ord är som regn som faller från himlen; ”det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag.” (Jes 55:11)

Så fortsätt att sprida Guds ord på alla möjliga tänkbara sätt, men kom ihåg att det är Guds ord och inte dina, du är bara den som ödmjukt förmedlar det Gud vill säga. Förhoppningsvis kommer du då också att få ta del av den rika frukt som all sorts säd ger om det sköts på rätt sätt. Precis som bonden får del av det han odlat så kommer du att få ta del av det du sått. En lycka som ej går att beskriva med ord!

Ofta händer det att jag ber till Gud att fler kristna skulle upptäcka Guds ord eller åtminstone bli mer intresserade så man undersökte och forskade i Skrifterna, diskuterade sinsemellan hur man ska tolka Bibeln och hur budskapet på lämpligaste vis ska tillämpas i dagens tid och kultur.

Nåja, det finns mycket att skriva i detta fascinerande ämne, men jag pausar för en sekund. Kanske har också du möjligtvis något att tillägga?

Share this Post

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.