Pastor Christian Mölk | Markus 9:38-41 – Inte mot oss utan för oss

Johannes sade till Jesus: ”Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss.” Men Jesus sade: ”Hindra honom inte. Ingen som utför en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss. Den som räcker er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.

 • Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss.
  • Lärjungarna hade nyligen misslyckats med att driva ut den onde anden ur pojken och nu verkar de irriterade över att någon annan, som inte fanns med i sällskapet runt Jesus, lyckats med detta.
   • Denne anonyme lärjunge kan ha varit en av Johannes Döparens lärjungar, alternativt en av de 70 som Jesus tidigare har sänt ut (Luk 10:1).
   • Jesus har precis undervisat om att ta emot barn i ”Jesu namn”, nu frågar lärjungarna om de gjorde rätt när de försökte hindra en man som drev ut onda andar i ”Jesu namn”.
 • Ingen som utför en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig.
  • I egenskap av att vara både Gud och människa så är Jesus medlare mellan Gud och människa (1 Tim 2:5).
   • Den som ber till Gud bör därför göra det i ”Jesu namn” (Joh 14:13).
    • Dock måste man inte avsluta varje bön med orden ”i Jesu namn” som om det vore en magisk formel. Det är syftet som räknas, inte orden.
   • Att be eller göra något i ”Jesu namn”, innebär att agera som Jesus representant och med Jesus auktoritet. På liknande sätt kan en ambassadör representera ett land och säga eller agera i ”landets namn”.
 • Den som inte är mot oss är för oss.
  • Paulus hörde många predika om Jesus med felaktiga motiv, men var ändå glad över att de predikade om Jesus (Fil 1:15–18).
   • På samma sätt bör lärjungarna glädjas över att demoner drivs ut i Jesus namn, även om det inte görs av lärjungarna själva.
   • På samma sätt bör vi idag vara försiktiga med att hindra människor som kanske inte predikar perfekt eller gör allting 100 % rätt, så länge som de predikar en biblisk Jesus.
 • Den som räcker er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.
  • Ett glas vatten är kanske den billigaste gåvan man kan ge någon, men till och med detta kommer Gud att komma ihåg.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.