Pastor Christian Mölk | Markus 8:27-30 – Petrus bekännelse

Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna kring Cesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar: ”Vem säger människorna att jag är?” De svarade: ”Johannes Döparen, andra säger Elia och andra någon av profeterna.” Då frågade han dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Petrus svarade honom: ”Du är Messias.” Men Jesus förbjöd dem att säga det till någon.

 • Vem säger människorna att jag är?
  • Johannes Döparen, eftersom han predikade omvändelse.
   • Även Jesus predikade omvändelse, men han var mycket större än Johannes Döparen.
  • Elia, eftersom han gjorde många mirakler.
   • Även Jesus gjorde många mirakler, men han var mycket större än Elia.
  • Profet, eftersom han förmedlade Guds ord.
   • Även Jesus förmedlade Guds ord, men han var mycket större än bara en profet.
  • Om man bara tror att Jesus motsvarar en av dessa personligheter, då har man bara delvis förstått vem Jesus är.
 • ”Och ni, vem säger ni att jag är?”
  • Det räcker inte med att veta vad andra tycker om Jesus, man behöver själv inse och bekänna vem Jesus är.
   • Man är exempelvis inte automatiskt kristen för att ens föräldrar är kristna.
   • Det räcker inte med att bara bekänna det som ens pastor har undervisat, man behöver själv inse detta och bekänna det.
 • Petrus svarade honom: ”Du är Messias.” Men Jesus förbjöd dem att säga det till någon.
  • Messias är hebreiska och betyder ”den smorde”
   • På Gamla Testamentets tid var det vanligt att Guds representanter blev smorda med olja för att symbolisera att de var utvalda av Gud och helgade för ett specifikt uppdrag.
    • David blev smord till kung (1 Sam 16:1-13).
    • Aron blev smord till präst (3 Mose 8:12).
    • Elisa blev smord till profet (1 Kung 19:16).
   • I egenskap av att vara Messias är Jesus alla dessa tre:
    • Jesus är kung (Matt 27:11).
    • Jesus är präst (Heb 6:20).
    • Jesus är profet (Joh 12:49).
   • Sakarja profeterade om en ”telning” som skulle vara kung och präst samtidigt och som skulle bygga upp Herrens tempel (Sak 6:12–13).
  • Det judiska folket väntade på att Messias skulle komma och med våld köra ut romarna och etablera Israel som en mäktig nation igen.
   • Jesus är Messias, men han har inte kommit för att gensvara på dessa förväntningar, därför förbjuder han sina lärjungar att säga att han är Messias eftersom det då finns risk att det judiska folket börjar ta saken i egna händer och med våld försöker göra Jesus till kung (Joh 6:15).
  • Jesus är Messias som har etablerat Guds rike, men inte som en världslig nation, utan som en andlig nation.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.