Markus 15:33-41 – Jesus dör

Christian MölkMarkus Leave a Comment

33 Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. 34 Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” 35 Några som stod där hörde det och sade: ”Hör, han ropar på Elia!” 36 En av dem sprang då och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt ett spö och gav honom att dricka och sade: ”Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom.” 37 Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. 38 Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. 39 När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: ”Den mannen var verkligen Guds Son.” 40 På avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. 41 De hade följt Jesus och tjänat honom, när han var i Galileen. Där var också många andra kvinnor som hade gått upp till Jerusalem tillsammans med honom.

 • Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen.
  • När Jesus hade hängt på korset i tre timmar så täcktes hela landet av mörker, något som var förutspått bland flera profeter (Amos 8:9–19).
  • Även den romerske historikern Phlegon nämner en solförmörkelse vid tiden för Jesu korsfästelse.
 • Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”
  • Jesus citerar Psalm 22, en psalm som är sprängfylld med hänvisningar till Jesus och korset.
  • Jesus, som är ett med Fadern (Joh 10:30), upplever nu hur han istället är gjord till ett med synden (2 Kor 5:21).
   • Jesus, som är syndfri och rättfärdig, bar våra synder i sin kropp när han dog på korset (1 Pet 2:24) vilket resulterade i att vi syndare fick möjlighet att bli av med synden och istället få del av Jesus rättfärdighet (2 Kor 5:21).
  • ”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.” (Gal 3:13, se även 5 Mose 21:22-23).
 • Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan.
  • Ingen hade makt att ta Jesus liv utan han gav det frivilligt (Joh 10:17-18).
 • Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner.
  • Förlåten var ett tjockt tygstycke som hängde inne i templet mellan det heligaste och det allra heligaste (2 Mose 26:33).
  • En gång varje år gick översteprästen in i det allra heligaste och offrade ett försoningsoffer för Israel (2 Mose 30:10).
   • I och med att Jesus dog på korset så behövs inte längre detta offer och därför öppnades vägen in till det allra heligaste så att alla människor nu har fri tillgång till det allra heligaste (Heb 9:3-9, Heb 10:19-22).
 • När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: ”Den mannen var verkligen Guds Son.”
  • Det här är första gången i Markus evangelium som någon, förutom Gud och demonerna, bekänner att Jesus är Guds Son.
  • På samma sätt som den romerske officeren såg vem Jesus var vid korset så kan även vi få se vem Jesus verkligen är när vi kommer till Jesus med våra synder och ber om förlåtelse.
 • På avstånd stod även kvinnor och såg på.
  • Samtidigt som många av de manliga lärjungarna har övergett Jesus så står de kvinnliga kvar.
  • Dessa kvinnor fick, tack vare sitt mod och sin hängivenhet till Jesus, bevittna Jesu död, begravning och uppståndelse.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.