Pastor Christian Mölk | Markus 14:66-72 – Petrus förnekar Jesus

66Medan Petrus befann sig nere på gården, kom en av översteprästens tjänsteflickor dit. 67När hon fick se Petrus där han satt och värmde sig, såg hon på honom och sade: ”Du var också med den där Jesus från Nasaret.” 68Men han nekade: ”Jag vet inte vad du talar om och begriper det inte.” Sedan gick han ut på den yttre gården. Då gol tuppen. 69Tjänsteflickan såg honom, och hon sade också till dem som stod i närheten: ”Han är en av dem.” 70Men Petrus nekade igen. Efter en kort stund sade också de som stod där till Petrus: ”Visst är du en av dem. Du är ju galilé.” 71Men han förbannade och svor: ”Jag känner inte den där mannen som ni talar om.” 72Strax gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg det som Jesus hade sagt till honom: ”Innan tuppen hinner gala två gånger, skall du tre gånger förneka mig.” Och han brast i gråt.” 

 • Efter en kort stund sade också de som stod där till Petrus: ”Visst är du en av dem. Du är ju galilé.” Men han förbannade och svor: ”Jag känner inte den där mannen som ni talar om.”
  • Det var modigt av Petrus att följa Jesus på håll men samtidigt så brukar det aldrig vara någon lyckad idé att följa Jesus på avstånd eftersom man då lätt faller när svårigheter kommer.
  • Petrus svär att han inte känner Jesus och försöker därmed övertyga sina anklagare att Gud kommer att straffa honom om han inte talar sanning.
  • Petrus har förmodligen intalat sig själv att det är okej att ljuga och förneka, eftersom han spionerar. Men ändamålet helgar inte medlen, något han snart kommer bli varse.
 • Strax gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg det som Jesus hade sagt till honom: ”Innan tuppen hinner gala två gånger, skall du tre gånger förneka mig.” Och han brast i gråt.
  • Precis som Judas så förnekade Petrus Jesus men skillnaden mellan de två apostlarna var att Petrus gav sitt liv till Jesus och blev upprättad (Joh 21:15-19) medan Judas tog sitt liv (Matt 27:3-10, Apg 1:18).
   • Att både Petrus och Judas föll innebär att alla människor kan falla och att det då gäller att omvända sig och ta emot Jesus förlåtelse och upprättelse.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.