1 Tess 5:12-22 – Förmaningar

Christian Mölk1 Tessalonikerbrevet Leave a Comment

Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra. Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.

 • Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför.
  • Hebreerbrevets författare tillägger ”lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap” (Heb 13:17).
   • En kristen ledare är alltså ansvarig inför Gud för hur han leder andra kristna.
   • Jakob tillägger att ”inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom” (Jak 3:1).
  • Enligt denna Bibelvers karakteriseras en kristen ledare av tre aspekter:
   • En ledare ska uppskattas för att han arbetar, inte för att han eventuellt har en fin titel.
   • En ledare ska uppskattas för att han är en ledare, en person som visar vart man kan finna andlig mat och som är bra på att lösa tvister mellan andra kristna.
   • En ledare ska uppskattas för att han förmanar, en svår uppgift som en kristen ledare inte får backa för.
  • Eftersom en kristen ledare är ledare för församlingens skull, inte för sin egen, så betyder det väldigt mycket för ledaren om församlingen visar ”kärlek för det arbete de utför”.
   • Paulus skriver förmodligen på detta sätt för att undvika att det kristna ledarskapet utvecklas till ett hyckleri där ledarna bara latar sig och tar emot fjäsk. Paulus vill att de kristna ska visa sina ledare kärlek, men bara för ”det arbete de utför”.
 • Håll frid med varandra.
  • Om alla kristna skulle lyda detta och hålla frid med varandra, så skulle de kristna ledarna kunna lägga sin tid på att undervisa Guds Ord istället för att lösa tvister.
 • Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla.
  • Paulus uppmanar inte bara ledarna att göra detta, utan alla församlingsmedlemmar.
  • De oordentliga är de som går sin egen väg, de behöver tillrättavisas så att de inser att församlingen är en sammanhängande kropp, inte en samling lösa kroppsdelar (1 Kor 12:12-27).
  • De missmodiga är de som är oroliga och som inte vågar så mycket. De skall inte föraktas utan istället uppmuntras.
  • De svaga skall tas om hand oavsett om det beror på andlig svaghet eller fysisk svaghet. För den som är ny i tron eller gammal i kroppen är det lätt hänt att man är svag, och därför behöver församlingen ta extra hand om dessa.
 • Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.
  • För alla som någon gång har funderat på vad som är Guds vilja så ger Paulus oss en fin liten lista på detta:
   • En kristen ska ”hålla fred med alla människor””sträva efter det som är gott inför alla människor” men får aldrig hämnas utan ska istället överlåta vredesdomen åt Gud. Beter den kristne sig på detta vis mot sin fiende så samlar man ”glödande kol på hans huvud” (Rom 12:17-21).
   • Om en kristen har sin glädje i Gud, så kan den kristne alltid vara glad, även under miserabla omständigheter, eftersom Gud alltid är med den troende.
   • Att be är att kommunicera med Gud och detta kan man göra genom att be högt, be tyst, lyssna på Guds röst, tala i tungor, osv, osv. Den kristne bör vara i en oavbruten kommunikation med Gud.
   • En kristen ska inte tacka Gud för alla förhållanden, utan under alla förhållanden. Även om livet ibland kan vara ett enda stort elände så kan den kristne lita på att Gud kommer att få sista ordet och att han kommer att frälsa alla som väntar på honom.
  • ”I Kristus Jesus” är ett av Paulus vanligaste uttryck. Paulus försöker med detta visa att den som tror på Jesus är ”i Kristus” och får därmed del av Jesu död och uppståndelse. Den som är ”i Kristus” bär inte längre på någon synd och kommer att leva för evigt.
   • Även om inte Jesus har kommit tillbaka och etablerat Guds rike fullt ut, så har Anden givits åt alla som är ”i Kristus” vilket leder till att Guds rike långsamt men säkert bryter ny mark på jorden (Ef 1:14).
   • En kontrast till att leva i Kristus är att leva i Adam: ”liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande” (1 Kor 15:22).

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.